(0)

Selecteer Regio

Sociaal Economische barometer 2017

Alternatieve kijk op welvaart en welzijn

Naast de zuiver economische parameters neemt het ABVV indicatoren op die informatie verschaffen over de levenskwaliteit van de mensen. We treffen o.a. indicatoren aan over gezondheid, onderwijs, de verzoening van privé en beroepsleven alsook de gelijkheid vrouwen-mannen.


De sociaal economische barometer 2017

De verschillende maatregelen die de laatste jaren werden genomen, hebben ons systeem van sociale bescherming verzwakt. Het sociaal contract werd verbroken en de nefaste gevolgen van het rechtse beleid worden steeds duidelijker. Dit toont het ABVV aan in de editie 2017 van zijn sociaal-economische barometer.

Onze alternatieven

In deze barometer toont het ABVV aan dat er verbeterpunten zijn en stelt het realistische alternatieven voor. Het is een absolute vereiste om rekening te houden met het leven van de werknemers in al zijn facetten en de noodzakelijke voorwaarden voor een kwaliteitsvol leven naar voor te schuiven. De levenskwaliteit verdedigen betekent immers meer dan de koopkracht verdedigen. Het gaat ook over waardige levensomstandigheden, sociale cohesie, een gezond milieu en gelijke kansen voor iedereen.

Lees online of download de pdf.

Downloads

Zoek op trefwoord

armoede inkomen sociale zekerheid

Terug Top