(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

De energiekalender: een werkboek voor syndicalisten

Deze handleiding is er om je aan te moedigen en wegwijs te maken om te werken rond energie binnen je bedrijf.

Vlaams ABVV | 2008
Brochure | 32 blz.
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

Waarom werken rond energie?

Vakbonden verdedigen de belangen van de werknemers: goede loon- en arbeidsvoorwaarden, kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden, werkzekerheid, enz. Op het eerste zicht zou je denken dat het energiebeleid van de ondernemingen daar weinig mee te maken heeft.

Niets is minder waar. Ondernemingen houden rekening met heel wat factoren bij het nemen van beslissingen:

  • de situatie van de markt
  • de evolutie van de loonkosten
  • de prijzen van grondstoffen
  • de wetgeving 
  • en dus ook… de energiekosten.

Om de voorstellen van de werkgever te kunnen beoordelen en om syndicale antwoorden te formuleren moet je het energievraagstuk in beeld weten te brengen. Ben je op de hoogte dan zal je werkgever het niet gauw wagen je met een kluitje in het riet te sturen.  

Wat wil je bereiken?

We willen dat het bedrijf in de regio blijft. Investeert het bedrijf dan is de kans klein dat het bedrijf verdwijnt. Investeringen in energiebesparingen zorgt voor:

  • jobzekerheid
  • grotere concurrentiekracht
  • lagere ecologische voetafdruk

Door energiebesparingen gaan we verstandig om met de beschikbare grondstoffen. Verstandig zijn met energieverbruik is denken aan generaties die na ons komen.
 

5 uitvluchten van tafel geveegd

Energie is te technisch
Je hoeft geen ingenieur te zijn om vragen te stellen over het energiebeleid van het bedrijf. We werken rond economische informatie en milieu zonder economist of chemicus te zijn. Het is niet van je verwacht een specialist ter zake te zijn.

Energie is een probleem van de werkgever
Waar. Het is echter de taak van het ABVV het bedrijfsbeleid onder de loep te houden.

Energieprijzen zullen sterk dalen
De kans is klein omdat het meestal gaat over niet hernieuwbare grondstoffen. Ze geraken met andere woorden op. Hoe groter de vraag en hoe kleiner het aanbod hoe duurder ze worden. Voorspellingen geven aan dat er geen rem zit op de energievraag en de makkelijke beschikbaarheid van fossiele brandstoffen niet meer vanzelfsprekend is. Je kan er donder op zeggen dat energieprijzen zullen stijgen 

Klimaatverandering is een natuurlijk proces
Waar. Wanneer broeikasgassen niet in de atmosfeer zouden blijven hangen dan vroor het min 18 graden aan de grond. Problematisch is wanneer er te snel en te veel broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen door bijvoorbeeld verbranden van fossiele brandstoffen. Vandaag zien we onszelf dan ook geconfronteerd met een ernstig probleem dat de wereld letterlijk op economisch, sociaal en ecologisch vlak een ander aanzicht kan geven.

De overheid moet het oplossen
als middenveldorganisatie moet het ABVV druk en controle blijven uitoefenen om zaken vooruit te laten gaan. Een gezonde leefomgeving is een recht van iedereen hier en elders, nu en in de toekomst

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

energie

Terug Top