(0)

Selecteer Regio

Ondersteuning voor je syndicaal werk

Je vertegenwoordigt de werknemers in Ondernemingsraad of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dan kan je beroep doen op ondersteuning van je centrale en van de dienst ondernemingen van het ABVV-regio Antwerpen.


Ondersteuning van je centrale

In de ondernemingsraad (OR) of comité voor preventie en bescherming (CPBW) heb je vaak te maken met technische of nieuwe thema‘s. Voor informatie en ondersteuning kan je in de eerste plaats terecht bij je beroepscentrale. De secretaris of  medewerkers van je centrale kennen de sector. Je kan altijd op hen beroep doen. 

Contact: jouw beroepscentrale

Een extra zetje in de rug

Maar er is meer. Op een aantal terreinen zorgt het ABVV-regio Antwerpen voor extra steun aan de afgevaardigden in de OR en het CPBW. In samenspraak met je centrale kan je beroep doen op onze dienst ondernemingen voor :   

  • economische en financiële informatie (EFI):  basisinformatie, jaarrekening, sociale balans, tewerkstellingsinformatie (CAO9), rapport van de bedrijfsrevisor, ... . Op basis van de verstrekte informatie maken wij een analyse die besproken kan worden op een voorvergadering OR. Indien nodig kan de medewerker van de dienst ondernemingen als specialist de OR bijwonen.
  • milieu: milieuvergunningen van de bedrijven, verslag van de milieucoördinator, milieujaarverslag, Kyoto-akkoord, benchmarking, bodemverontreiniging, gevaarlijke stoffen, afval, mobiliteit, bedrijfsvervoerplannen, .... Wij kunnen je meer informatie bezorgen. In beperkte mate kunnen we je ook helpen met de verslagen van de milieucoördinator.
  • externe werkgelegenheid: uitzendarbeid, onderaanneming, outsourcing, detachering van werknemers, terbeschikkingstelling, ... . We werken met een groep van militanten rond deze thema‘s.
  • juridische entiteit, technische bedrijfseenheid en de problematiek van PC-shopping. We beschikken per onderwerp over een checklist waarmee je kan nagaan in welke mate het bedrijf de wetgeving probeert te omzeilen. Deze checklist kan je bij ons bestellen.

Samen werken

Voor milieu en externe werkgelegenheid is er een interprofessionele commissie die militanten uit alle sectoren samen brengt om de actualiteit (politiek, syndicaal, wetgeving, ...) op te volgen. Contacteer onze dienst ondernemingen als je hieraan actief wil meewerken. Wij bespreken je vraag met je centrale en laten je zo snel mogelijk iets weten. 

Contact

Lees ook

Zoek op trefwoord

arbeidsmarkt diversiteit EFI interim militanten

Terug Top