(0)

Selecteer Regio

De dienst werkloosheid

De werkloosheidsdienst betaalt de werkloosheidsvergoedingen, vergoedingen bestaanszekerheid en andere inkomenscomponenten van onze leden. Hiertoe stelt de dienst voor de leden een dossier op en dient het in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.


Opmaak dossier

In elk ABVV-kantoor in de regio Antwerpen kunnen leden terecht voor het opmaken van een werkloosheidsdossier. Dit kan als volledige werkloze (gewone werkloosheid, brugpensioen, wachtuitkering), tijdelijke werkloze of deeltijdse werknemer met behoud van rechten en al dan niet met inkomensgarantie-uitkering.

Leden kunnen in onze kantoren ook terecht voor uitkeringen of premies die geen rechtstreeks verband houden met werkloosheid in de beperkte betekenis van het woord. 

Via de werkloosheidsdienst kunnen leden van ABVV-regio Antwerpen premies aanvragen zoals:

 • opleidingsuitkering
 • instapstage
 • werkhervattingstoeslag
 • ./..

De werkloosheidsdienst doet ook de aanvragen voor  de vrijstellingen voor:

 • sociale en familiale redenen
 • blijvende ongeschiktheid

Betaling

Eens opgesteld, wordt het dossier door onze werkloosheidsdienst overgemaakt aan de RVA. Dat is de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening. Indien de RVA een positief antwoord geeft op de aanvraag zal onze werkloosheidsdienst dit schriftelijk aan het lid laten weten en de uitkering of vergoeding uitbetalen.

Attesten - informatie - doorverwijzing

Leden van ABVV-regio Antwerpen kunnen in alle kantoren bij de medewerkers van onze werkloosheidsdienst terecht voor:

 • informatie over opleidingen en initiatieven die aansluiting geven op de arbeidsmarkt en eventuele doorverwijzing naar bijblijfconsulenten
 • het informeren over en evalueren van hun zoektocht naar werk in functie van de controle op beschikbaarheid en eventuele doorverwijzing naar de dienstverleners RVA-verhoren en –controle
 • het invullen van informatieformulieren kinderbijslag
 • invullen inlichtingsbladen mutualiteit
 • een inschrijving als nieuw lid of wijzigingen in ledenbeheer
 • het afleveren van allerlei premieformulieren
 • aanvragen en wijzigingen in het kader van bestaanszekerheid metaal
 • verkrijgen van allerlei attesten (sociale franchise, attesten OCMW, …)

Havenarbeiders

Havenarbeiders kunnen voor hun werkloosheidsuitkering en hun vergoeding bestaanszekerheid terecht bij een gespecialiseerde afdeling van de dienst werkloosheid. Dit kan als tijdelijke werkloze (vaste havenarbeiders) of als volledige werkloze (losse havenarbeiders).

Naast het opmaken van een dossier en de betaling van de uitkering kunnen de leden ook rekenen op de medewerkers van de afdeling haven voor:

 • informatie over opleidingen voor havenarbeiders en een eventuele doorverwijzing naar de beroepscentrale
 • het invullen van informatieformulieren kinderbijslag
 • invullen inlichtingsbladen mutualiteit
 • een inschrijving als nieuw lid of wijzigingen in ledenbeheer, inning van
  bijdragen
 • het afleveren van allerlei premieformulieren
 • aanvragen en wijzigingen in kader bestaanszekerheid havenarbeiders
 • verkrijgen van allerlei attesten (sociale franchise, attesten OCMW, …)

Contact

 

Zoek op trefwoord

werkloosheid werkloosheidsuitkering werkzoekenden

Terug Top