(0)

Selecteer Regio

Adviespunt

Adviespunt verzorgt de 1ste lijnsdienstverlening rond diverse thema‘s, bijstand bij verhoren en begeleiding bij controle op beschikbaarheid door de RVA en doet aan interculturele bemiddeling. Adviespunt is ook een ‘sociaal infopunt‘ dat niet-leden naar bevoegde instanties zal doorverwijzen.


1ste lijnsdienstverlening rond diverse thema‘s:

Aanvullend op het aanbod van de werkloosheidsdienst en juridische dienst kunnen leden van het ABVV-regio Antwerpen terecht bij adviespunt voor een 1ste lijnsdienstverlening rond volgende thema‘s:

  • jobstudenten, studiebeurzen, schoolverlaters, deeltijds leren en werken
  • bijblijven of toeleiding naar opleiding en werk
  • arbeidskaarten en werkvergunningen
  • verblijf, naturalisatie en nationaliteit
  • inschrijvingen en reservaties voor activiteiten van Linx+ en ABVV-senioren
  • hulp bij invullen aanvraagformulieren van onder andere kinderbijslag

Bijstand bij verhoren door de RVA

Werkloze leden die uitgenodigd worden door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor een verhoor, kunnen rekenen op adviespunt voor:

  • de voorbereiding van het verhoor
  • een eventuele begeleiding en ondersteuning tijdens het verhoor door  de RVA

Bijstand bij verhoren kan enkel op afspraak.

Begeleiding bij controle op beschikbaarheid door de RVA

Werkloze leden die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gecontroleerd worden op hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, kunnen beroep doen op adviespunt voor:

  • de voorbereiding van de controle
  • een eventuele begeleiding en ondersteuning tijdens de gesprekken met de RVA

Begeleiding bij controle op beschikbaarheid kan enkel op afspraak.

Interculturele bemiddeling

De interculturele bemiddelaars van adviespunt kunnen taalondersteuning bieden in het Arabisch, Marokkaans en Berbers. Indien nodig kunnen ze bij contact met andere diensten van het ABVV-regio Antwerpen in deze talen tolken.

Voor schriftelijke vertalingen van documenten van individuele leden verwijst adviespunt tegen voordelig tarief door naar de stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA).  Het moet gaan om documenten die het lid in staat stellen zijn/haar rechten te laten gelden of zijn/haar plichten na te komen. Alle praktische afspraken worden gemaakt tussen STA en het lid. Het lid moet wel eerst via adviespunt gaan voor een doorverwijsdocument.

Adviespunt kan voor leden tegen voordelig tarief een tolk van de stedelijke dienst STA regelen voor contacten met ABVV-diensten en vakcentrales, maar ook voor andere, externe organisaties.  De lijst met mogelijke talen is beschikbaar bij adviespunt. Praktische afspraken met STA worden gemaakt door adviespunt.

Sociaal infopunt

Adviespunt maakt deel uit van het netwerk van sociale infopunten. In dit kader zal adviespunt ook personen helpen die geen lid zijn van het ABVV-regio Antwerpen door hen binnen de provincie Antwerpen door te verwijzen naar een geschikte instantie of organisatie.

Contact

Het adviespunt maakt deel uit van de dienst interprofessionele werking.

Terug Top