(0)

Selecteer Regio

Slachtoffer van een faillissement?

Het bedrijf waar je werkt gaat failliet. Van de ene dag op de andere sta je op straat. Werkloos en met achterstallig loon en/of vergoedingen waarvan je niet weet of je er ooit nog iets van zal zien. Op dat ogenblik kan je beroep doen op een breed spectrum aan syndicale diensten.


Begroting van de schuldvordering

Na een faillisement kan je bij je vakcentrale terecht om te laten berekenen hoeveel je nog te goed hebt van je failliete ex-werkgever. Bijvoorbeeld aan een vergoeding voor de verbreking van je arbeidsovereenkomst, achterstallig loon of vakantiegeld. Je vakcentrale begroot een schuldvordering en zal die onmiddellijk overmaken aan de juridische dienst van ABVV-regio Antwerpen.

Contact: jouw beroepscentrale  | ABVV-beroepscentrales in de regio Antwerpen

Vordering van de verschuldigde bedragen

Jouw schuldvordering wordt door  een medewerker van onze juridische dienst ingediend bij de Rechtbank van Koophandel. We doen ook een aanvraag bij het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. Indien jouw schuldvordering aanleiding geeft tot betwisting en behandeld wordt door de Arbeidsrechtbank zal een pleiter assistentie verlenen. Het ABVV-regio Antwerpen volgt jouw dossier tot op het einde op en controleert finaal de uitbetaalde teggemoetkomingen. Ook voor de interpretatie en de duiding van de behaalde vonnissen en arresten kan je steeds terecht bij onze juridische dienst.

Contact: Juridische dienst | jurdi.antwerpen@abvv.be 

Aanvraag werkloosheidsuitkering

Voor het opstellen van je werkloosheidsdossier kan je, zoals voor een gewoon dossier, terecht bij onze eerstelijnsmedewerkers in het dichtsbijgelegen ABVV-kantoor. Onze medewerkers informeren je over en helpen je bij elke stap in de procedure om een werkloosheidsvergoeding aan te vragen. In geval van faillissement zal je gevraagd worden een 'verklaring inzake de vergoedbaarheid tijdens een periode die kan gedekt worden door een verbrekingsvergoeding' in te vullen. Met dit formulier verklaar je de ontvangen werkloosheidsvergoeding terug te betalen als je via juridische weg een vergoeding voor de verbreking van je arbeidsovereenkomst verkrijgt.

Contact:  Werkloosheidsdienst | ABVV-kantoren in de regio Antwerpen

Contact

Zoek op trefwoord

loon

Terug Top