(0)

Selecteer Regio

Een geschil over je uitkering

Het sociale zekerheidsrecht gaat over je recht op een uitkering wanneer je niet kan werken door werkloosheid, ziekte of ouderdom ... Indien je het niet eens bent met een beslissing van een instantie die over dit recht moet oordelen, kan je beroep aantekenen. Het ABVV helpt je hier mee.


Dispuut over sociale zekerheid

Werkloosheid en pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, ziekte en invaliditeit. Onze sociale zekerheid beschermt tegen de gevolgen van deze tegenslagen. Het geheel aan regels en wetten die onze sociale zekerheid vorm geven, noemen we het sociale zekerheidsrecht. Een heleboel instanties kijken toe op dit sociale zekerheidsrecht of passen het dagelijks toe.

  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor werkloosheid,
  • het ziekenfonds en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor ziekte en invaliditeit,
  • verzekeringsmaatschappijen voor arbeidsongevallen,
  • het Fonds voor Beroepsziekten,
  • de Rijksdienst voor Pensioenen.

Als je met één van deze instanties een dispuut hebt over een beslissing over je recht op uitkering of rente, kan je beroep doen op het ABVV. Wend je hiertoe tot de eerste lijn van onze juridische dienst. Een gespecialiseerde dossierbeheerder zal samen met jou de zaak doornemen en op basis van alle beschikbare elementen oordelen of je klacht gegrond is. Is dit niet het geval zal onze dossierbeheerder proberen om je de beslissing van de instantie toe te lichten.

Is er wel grond tot beroep dan start het ABVV een beroepsprocedure op. De volledige gerechtelijke procedure wordt opgevolgd door onze dossierbeheerder. Die zal de feiten onderzoeken, de beroepsgronden bepalen, het beroep inleiden en het dossier samenstellen. Voor de eigenlijke behandeling stuurt de de dossierbeheerder de zaak door naar een externe advocaat. Na de uitspraak krijg je de nodige uitleg bij de uitspraak van de arbeidsrechtbank.

Contact

  • Juridische dienst | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
    Tel. 03 220 67 00 | Fax 03 220 67 77 | jurdi.antwerpen@abvv.be
    Kantoren: Ommeganckstraat 53 | 2018 Antwerpen

Lees ook

Zoek op trefwoord

RVA sociale zekerheid

Terug Top