(0)

Selecteer Regio

Je hele loopbaan lang: ABVV

Een loopbaan is voor veel werknemers geen recht pad in één en hetzelfde bedrijf. Een loopbaan is vaak een mozaïek van afwisselende periodes en diverse tewerkstelling. Bij het samenleggen van die complexe loopbaanpuzzel kan je op elk moment rekenen op het ABVV. Je hele loopbaan lang.


Het ABVV gaat voor een loopbaan op jouw maat

Studentenjob, landingsbaan
arbeider, bediende
tijdskrediet, zorgverlof
deeltijds, voltijds
opslag, ontslag
Gesco, ambtenaar
vast werk, interim
brugpensioen, IBO
Activa...

Het zijn maar een paar voorbeelden van opeenvolgende fases die jouw loopbaan kunnen maar niet noodzakelijk zullen vorm geven. Een loopbaan beperkt zich al lang niet meer tot één job, in één bedrijf bij één werkgever in de tijdspanne tussen school en pensioen. De realiteit van de arbeidsmarkt is grillig en soms grimmig. In beide gevallen kan je echter vertrouwen op je vakbond. Voor het ABVV moet jouw loopbaan op jouw maat gesneden zijn en niet omgekeerd. Als werknemer moet je jouw job echt graag kunnen doen. Je moet je goed in je vel kunnen voelen. Jouw job kunnen combineren met je privéleven, met zorg voor gezin en familie. Daar doen we alles voor. En ook als het tegenzit in je job of je loopbaan kan je bij het ABVV terecht. Want jouw vakbond behartigt je werknemersbelangen als geen ander. Op vele vlakken.

In je bedrijf en je sector

Als werknemer is het eerste aanspreekpunt van de vakbond je ABVV-afgevaardigde. Dat is een collega die net als jij met de 2 voeten in de praktijk staat en goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in het bedrijf. Vaak kan jouw vakbondsafgevaardigde je al met veel vragen helpen. Ook je beroepscentrale is een eerste aanspreekpunt. Als er in het bedrijf waar je werkt geen ABVV-afgevaardigde is. Bijvoorbeeld omdat het te klein is. Of omdat je vraag een gespecialiseerd antwoord vereist.  De beroepscentrale is de vakbond van de sector waarin je werkt. Je kan er terecht met werkelijk al je vragen en problemen die te maken hebben met jouw tewerkstelling in bedrijf en sector. Je beroepscentrale is specialist ter zake en onderhandelt met de werkgevers over de afspraken binnen sector en bedrijven.

Contact: jouw beroepscentrale | ABVV-beroepscentrales in de regio Antwerpen

Jouw sociale rechten

Met vragen en problemen die verband houden met jouw tewerkstelling in het algemeen, of in een bedrijf of een sector in het bijzonder, kan je terecht bij jouw beroepscentrale. We hebben het hier over zaken die onder het arbeidsrecht vallen zoals: de arbeidsovereenkomst en ontslag, loon- en arbeidsvoorwaarden, vakantie- en feestdagen, arbeidsduur en -organisatie, betaald educatief verlof, tijdskrediet, zorgverlof enz. Ook in geval van faillissement van je werkgever is je centrale het eerste aanspreekpunt. Als je vraag of probleem niet opgelost kan worden in eerste lijn zal je centrale ze doorgeven aan de juridische dienst van het ABVV voor een eventuele gerechtelijke procedure.

Contact: jouw beroepscentrale | ABVV-beroepscentrales in de regio Antwerpen

Met betwistingen van een beslissing over een uitkering - in geval van arbeidsongeval, ziekte, invaliditeit of (tijdelijke) werkloosheid - kan je je onmiddellijk richten tot het ABVV-regio Antwerpen. Voor kwesties die vallen onder het sociale zekerheidsrecht doet de juridische dienst van het ABVV de 1ste lijnsdienstverlening.

Contact: juridische dienst | jurdi.antwerpen@abvv.be

Voor de aanvraag van een uitkering, premie of bijpassing in geval van:

 • (tijdelijke) werkloosheid,
 • een overeenkomst voor een individuele beroepsopleiding (IBO),  
 • een tewerkstelling met Activa-kaart
 • jeugdvakantie

kan je terecht bij onze werkloosheidsdienst in elk ABVV-kantoor. Als je na een periode van werkloosheid opnieuw aan de slag gaat kan je daar ook een aanvraag doen voor:

 • een kinderopvangpremie
 • mobiliteitspremie,
 • een opleidingsuitkering,
 • een begeleidingsuitkering,
 • instapstage,
 • voltooiingspremie,
 • werkuitkering,
 • werkhervattingstoeslag,
 • uitbetaling van PWA-cheques enz.

Contact: werkloosheidsdienst ABVV-regio Antwerpen | ABVV-kantoren in de regio Antwerpen

Jouw loopbaan

Je wilt wegwijs geraken in je eigen loopbaan en je hebt heel concrete vragen over:

 • solliciteren,
 • opleiding of bijscholing zoeken,
 • erkennen van competenties,
 • de arbeidsmarkt.

Aarzel dan niet en doe beroep op jouw vakbond. In een gesprek met één van de loopbaanconsulenten van ABVV-regio  Antwerpen krijg je de nodige informatie en antwoord op je vragen.

Contact: loopbaanadvies | loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be

Of je wilt jouw loopbaan grondig onder handen nemen en voor jezelf uitmaken waar je op professioneel vlak naar toe wil. Bij het ABVV-regio Antwerpen kan je loopbaanbegeleiding volgen. Samen met een begeleider stippel je duidelijke loopbaandoelen op en stel je een persoonlijk stappenplan op om je doelen te bereiken. Wat er in dat plan staat, hangt af van je persoonlijke situatie: een opleiding volgen, een andere job zoeken, van functie binnen je bedrijf veranderen, een assertiviteitstraining volgen, faalangst aanpakken, tijdskrediet opnemen, acties rond vrije tijd of gezin, …

Contact: loopbaanbegeleiders | loopbaanbegeleiding.antwerpen@abvv.be 

Contact

 • Voor de eerste lijn arbeidsrecht en faillissementen: Jouw vakcentrale
 • Voor de eerste lijn sociale zekerheidsrecht en tweede lijn arbeidsrecht:
  Juridische dienst | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  Tel. 03 220 67 00 | Fax 03 220 67 77 | jurdi.antwerpen@abvv.be  
  Kantoren: Ommeganckstraat 53 | 2018 Antwerpen
 • Voor de aanvraag van je werkloosheidsuitkering of andere uitkering:
  Werkloosheidsdienst | jouw plaatselijk ABVV-kantoor
 • Voor concrete loopbaanvragen:
  Loopbaanadvies | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  Tel. 03 220 66 44 | Fax 03 220 66 73 | loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be
 • Voor loopbaanbegeleiding:
  Loopbaanbegeleiders | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  Tel. 03 220 66 41 en 03 220 66 43 | Fax 03 220 66 73
  loopbaanbegeleiding.antwerpen@abvv.be

Terug Top