(0)

Selecteer Regio

Wijziging gezins- of werksituatie

Volledig werklozen, zieken, sommige deeltijdse werknemers,bruggepensioneerden, gepensioneerden, studenten: betalen een verminderde bijdrage voor hun lidmaatschap van het ABVV-regio Antwerpen.


Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in je plaatselijke kantoor. Je kan wijzigingen ook doorgeven aan onze dienst lidmaatschap

Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van onze diensten, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar.

 Opgelet: Werklozen dienen een adreswijziging eerst persoonlijk te melden aan het plaatselijk VDAB-kantoor en dan aan het ABVV. Een wijziging in gezinstoestand moeten werklozen persoonlijk melden op hun ABVV-kantoor. Niet of niet correct aangeven van deze wijzigingen kan de werkloosheidsvergoeding in gevaar brengen.

Terug Top