(0)

Selecteer Regio

De RVA nodigt je uit voor een verhoor of een controle beschikbaarheid

Je bent werkloos en ontvangt een uitnodiging van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Je moet op verhoor komen. Of je wordt op de hoogte gebracht dat de RVA je zoektocht naar werk zal evalueren. Op dat ogenblik kan je beroep doen op de syndicale dienstverlening van het ABVV-regio Antwerpen.


Op verhoor bij de RVA

De RVA controleert of werkzoekenden voldoen aan de voorwaarden om een uitkering te krijgen. Bij twijfel zal de RVA je per brief uitnodigen voor een verhoor. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat je misschien wel:

 • Zelf ontslag gaf.
 • Ontslagen werd omwille van je houding.
 • Ontslagen bent om dringende redenen.
 • Veranderingen in je gezinstoestand, persoonlijke situatie of verblijfplaats niet meldde aan VDAB en vakbond.

Op een uitnodiging van de RVA voor een verhoor, moet je ingaan. Indien tijdens het verhoor blijkt dat de twijfels gegrond zijn kan de RVA tot een sanctie beslissen.  

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op zo een RVA-verhoor kan je beroep doen op de bijstand van het ABVV-regio Antwerpen. Je maakt telefonisch een afspraak om met één van onze medewerkers jouw zaak te bespreken. Samen wordt het verhoor en jouw argumentatie voorbereid. In gezamenlijk overleg wordt beslist of een medewerker je al dan niet vergezelt naar het verhoor door de RVA.

RVA-controle op beschikbaarheid

Als je nog geen 50 bent zal de RVA jouw inspanningen om werk te vinden op regelmatige tijdstippen controleren. Dat is de controle op beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Je moet dan op gesprek bij een facilitator van de RVA die samen met jou je zoektocht naar een job zal evalueren. Als je jonger bent dan 25 jaar vindt een eerste gesprek plaats na 15 maanden werkloosheid. Ben je 25 jaar of ouder dan moet je na een werkloosheidsperiode van 21 maanden op gesprek bij de RVA. De RVA zal je enkele maanden vooraf al op de hoogte brengen dat dit gesprek er aankomt. Op die manier krijg je de kans om je goed voor te bereiden. In je plaatselijke ABVV-kantoor helpen we je graag verder met informatie en tips over hoe je jezelf kunt voorbereiden.

Op het ogenblik dat de RVA je uitnodigt voor dit eerste gesprek kan je ook in elk ABVV-kantoor terecht. Samen met onze 1ste lijnsmedewerkers overloop je jouw inspanningen om werk te vinden. Indien blijkt dat je inspanningen volstaan kan je met gerust gemoed naar het gesprek met de RVA-facilitator. Blijkt dat enige ondersteuning welkom is, dan zal onze 1ste lijnsmedewerker jou doorverwijzen naar Adviespunt voor een verdere voorbereiding. Tijdens die voorbereiding moet dan ook blijken of er nood is aan verdere hulp bij het gesprek met de RVA-facilitator.

Als je de facilitator van de RVA kan aantonen dat je actief zoekt naar werk, stopt het bij dit eerste gesprek. Als je geen job vindt en werkzoekende blijft, begint 16 maanden later de procedure van vooraf aan met opnieuw een eerste gesprek. Oordeelt de RVA -facilitator tijdens dit eerste gesprek dat je onvoldoende inspanningen levert om een job te vinden, dan zal er een overeenkomst met engagagementen afgesloten worden. Hierop volgt met vier maanden interval een tweede en eventueel een derde gesprek waarin de RVA-facilitator je evalueert op het nakomen van je  engagementen.  

Als je tijdens dat 2de gesprek aantoont dat je de overeenkomst met engagementen opvolgt dan zal er geen derde gesprek komen. In dat geval komt een nieuwe oproep voor een 1ste gesprek ten vroegste 12 maanden later.  Als echter ook dit 2de gesprek negatief uitvalt wordt er opnieuw een actieplan met engagementen opgesteld. De RVA zal je ook een sanctie opleggen in de vorm van een verlaging of een schorsing van je uitkering. En vier maanden later heb je een 3de gesprek.  Na een negatief 2de gesprek zal het ABVV je proberen te overtuigen van de ernst van de situatie en je voorstellen om beroep te doen op bijstand. Hiermee proberen we als vakbond een preventieve rol te spelen.  Want is het resultaat van het 3de gesprek met de RVA negatief dan riskeer je een uitsluiting en verlies van je werkloosheidsuitkering. Is het 3de gesprek daarentegen positief, dan krijg je opnieuw je volledige uitkering. In dit geval start 12 maanden later voor jou de procedure opnieuw.

In beroep tegen een beslissing van de RVA

Indien, ondanks de bijstand van het ABVV, de RVA tijdens het 2de of het derde gesprek meent dat je nog steeds onvoldoende inspanningen doet om werk te zoeken, verlies je jouw werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van je gezinssituatie gebeurt dit ofwel onmiddellijk, ofwel na een overgangsperiode van een half jaar tijd tijdens dewelke nog een verlaagde uitkering wordt betaald.

In het geval je jouw uitkering geheel of gedeeltelijk verliest door een beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan je tegen deze beslissing in beroep gaan. Hiervoor kan je terecht bij de 1ste lijn van onze juridische dienst. Een dossierbeheerder zal samen met jou de zaak doornemen en op basis van alle beschikbare elementen beoordelen of je klacht mogelijk gegrond is. Is dit niet het geval zal onze dossierbeheerder proberen om je de beslissing van de RVA toe te lichten. Is er mogelijk wel grond tot beroep dan start het ABVV een gerechtelijke procedure op met de indiening van een verzoekschrift bij de griffie van de Arbeidsrechtbank. De volledige gerechtelijke procedure wordt opgevolgd door onze dossierbeheerder. Die zal de feiten onderzoeken, de beroepsgronden bepalen, het beroep inleiden en het dossier samenstellen. Voor de eigenlijke behandeling voor de arbeidsrechtbank - opstellen van conclusies, pleiten... - stuurt de de dossierbeheerder de zaak door naar een externe advocaat. Na de uitspraak krijg je de nodige uitleg bij het vonnis of arrest.

Contact

 • Adviespunt | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  Tel. 03 220 66 13 | Fax 03 220 66 73
  adviespunt.antwerpen@abvv.be
 • Voor beroep tegen een beslissing van de RVA
  Juridische dienst
  | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  Tel. 03 220 67 00 | Fax 03 220 67 77 | jurdi.antwerpen@abvv.be
  Kantoren: Ommeganckstraat 53 | 2018 Antwerpen

 


Lees ook

Terug Top