(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Teken je eigen klimaatakkoord

In december 2011 vindt opnieuw een internationale klimaattop plaats. Wacht niet op de politici: teken vandaag nog je eigen klimaatakkoord. Want de kimaatopwarming moet dringend gestopt worden.


De aanleiding: de nieuwe klimaattop

In december 2011 schuiven de wereldleiders opnieuw aan tafel om over de klimaatproblemen te praten. Deze 17de klimaattop vindt plaats in Durban in Zuid-Afrika. Bedoeling: een oplossing vinden voor de klimaatopwarming.

De vorige klimaattoppen waren teleurstellend. Ze leverden geen bindende afspraken op over de verlaging van de CO2-uitstoot, terwijl dat net het probleem is. Gevolg: vorig jaar bereikte de CO2-uitstoot een nieuw record, terwijl de klimaatopwarming eigenlijk dringend moet worden teruggeschroefd.

Mens en milieu worden steeds meer het slachtoffer van de temperatuurstijging. Daarom moeten we alles op alles zetten om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Dat is wat een goed klimaatakkoord voor het Vlaams ABVV moet inhouden.

Ons antwoord: doe het zelf

Maar dit is niet alleen een zaak van de politici. Vanaf nu kan iedereen zijn eigen ‘doe-het-zelf’-klimaatakkoord tekenen.

De noord-zuidkoepel 11.be maakte op www.klimaatakkoord.be een model met haalbare engagementen die echt het verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld: kiezen voor producten van lokale landbouw, op groene stroom overschakelen, wat vaker de fiets of het openbaar vervoer nemen.

Het Vlaams ABVV zorgde zelf voor een syndicale variant met 12 engagementen die we van de werkgevers en van onszelf vragen, zoals een energieaudit van het bedrijf of een duurzaam mobiliteitsplan.

Al die ingevulde klimaatakkoorden vormen niet zomaar een hoop papier: we geven ze mee met de ministers die ons vertegenwoordigen op de internationale klimaattop in Durban.

Wat staat er in het syndicaal klimaatakkoord?

We maakten een keuzemenu met 12 engagementen die je kan aangaan. Je maakt hieruit je keuze en kruist dit aan op je klimaatakkoord.

Overzicht van de 12 keuzes:

We ijveren bij de werkgever voor:

 • een energieaudit van het bedrijf in het Jaarlijks Actieplan
 • een energieaudit voor de collega’s thuis
 • een actieplan ‘duurzaam heen en weer’
 • de aankoop van duurzaam materiaal op het bedrijf (bijv. bureaumateriaal)
 • het in kaart brengen van de koolstofvoetafdruk van het bedrijf
 • het in kaart brengen van de sociale gevolgen en de milieu-impact van de gebruikte grondstoffen
 • een samenaankoop van energie-efficiënte huishoudelijke technologie (bijv. led-lampen)
 • het gebruik van groene technologie en energie
 • een onthaalbeleid met aandacht voor klimaatvriendelijke engagementen
 • een toekomstgericht innovatief en klimaatvriendelijk opleidingsaanbod binnen het bedrijf voor alle werknemers

We geven het goede voorbeeld:

 • We maken onze eigen syndicale acties klimaatvriendelijk.
 • We maken onze militantenbijeenkomsten klimaatvriendelijker.

Downloads

Doe mee

Download je syndicaal klimaatakkoord.

 • Print het uit en onderteken het samen met je syndicale delegatie. Het gaat om een engagement dat je als delegee aangaat, het is dus geen 'echt' akkoord met de werkgever.
 • Maak van de ondertekening een plechtige gebeurtenis. Doe het bijvoorbeeld aan een ‘echte’ conferentietafel tijdens een etentje of een activiteit. Dat levert meteen een mooi fotomoment op. Stuur je foto nadien naar milieu@vlaams.abvv.be.
 • Hang het ‘Weer een auto minder’-fietsplaatje aan je fiets om te laten zien dat je een klimaatakkoord hebt ondertekend. Je kan dit verkrijgen bij je gewest of bij 11.11.11 bestellen

Timing

 • Plan de ondertekening op de klimaatactiedag op vrijdag 28 oktober 2011. 11.11.11 wil dan in heel Vlaanderen zoveel mogelijk klimaatakkoorden verzamelen.
 • Je hebt tot 18 november 2011 de tijd om je syndicaal klimaatakkoord aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er dan voor dat het meereist naar de officiële klimaattop in Durban.
 • Stap op zaterdag 3 december 2011 in Brussel symbolisch een stukje mee naar Durban in Zuid-Afrika op de Klimaatmanifestatie.

Hulp nodig?

We moeten dringend de CO2-uitstoot verminderen...

Agenda

vrijdag 28/10/2011 Militanten en delegees

Contact

 • Timothy Wyffels - medewerker ondersteuning milieu - 02 506 82 35

Lees ook

Zoek op trefwoord

klimaat

Terug Top