(0)

Selecteer Regio

Wat gebeurt er met mijn dop? | Folder

Vanaf 1 november ’12 daalt de werkloosheidsuitkering sneller in de tijd. Wat betekent dit voor jou? Lees en download de folder.

ABVV-regio Antwerpen | 2012
Folder


Doelgroep: Werklozen

De maatregel in mensentaal

Vanaf 1 november ’12 daalt de werkloosheidstuitkering sneller. Hoe langer iemand werkloos is, hoe lager de uitkering wordt. Finaal zakt de uitkering tot een forfaitair bedrag. Dit geldt voor alleenstaanden, gezinshoofden en samenwonenden. De snelheid van de vermindering hangt ondermeer af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Je zogenaamde ‘beroepsverleden’.

Drie periodes

Vanaf 1 november wordt je werkloosheidsduur in drie periodes verdeeld:

 • 1ste periode van 1 jaar: wordt onderverdeeld in periodes van 3-3-6 maanden met telkens een lagere uitkering.
 • 2de periode van maximum 36 maanden, deze wordt onderverdeeld in:
  • een vaste periode van 2 maanden (= 2A in de tabel), ongeacht je beroepsverleden en met een lagere uitkering dan in de 1ste periode;
  • een variabele periode volgens je beroepsverleden (= 2B in tabel), per gewerkt jaar wordt er 2 maanden gerekend met een maximum van 10 maanden. De uitkering blijft gelijk aan die in de 2de periode A;
  • een variabele periode van maximaal 24 maanden naargelang je beroepsverleden (= 2C in tabel), met een trapsgewijze vermindering om de 6 maanden.
 • 3de periode aan het forfaitbedrag. Dit is €1.091 voor een gezinshoofd, €916 voor een alleenstaande en €484 voor een samenwonende of €635 voor een ‘bevoorrechte’ samenwonende. Een bevoorrechte samenwonende is een werkloze van wie de echtgenoot of echtgenote ook werkloos is en een uitkering ontvangt van minder dan €31,77 per dag of €826 per maand.

Deze afgeronde bedragen worden normaal gezien met 2% geïndexeerd op 1 december 2012.

Ik ben al werkloos. Geldt dit ook voor mij?

Ja. Vanaf 1 november 2012 zal de versnelde vermindering van de uitkeringen op iedereen van toepassing zijn! Volgens onze schattingen zullen 150.000 werklozen hun uitkering zien verminderen.

Voor samenwonenden: het beroepsverleden zal worden herberekend volgens het nieuwe systeem van bij het begin van de 2de periode. Dit betekent dat de 2de periode korter zal zijn en dat je naargelang je beroepsverleden vanaf 1 november sneller op een lagere uitkering of op het forfaitbedrag kan terugvallen.

Voor gezinshoofden en alleenstaanden: het beroepsverleden dat de duur van de 2de periode bepaalt, zal berekend worden vanaf 1 november 2012. De versnelde vermindering start dus ten vroegste op 1 maart 2013 voor wie slechts 1 jaar beroepsverleden heeft.

Als ik opnieuw werk vind, wordt de teller dan weer op nul gezet?

Neen, het volstaat het niet dat je werk vindt om de tellers weer op nul te brengen. Om opnieuw de maximale werkloosheidsuitkering van de 1ste periode te ontvangen, moet je voldoende lang terug hebben gewerkt.

Je moet:

 • 12 maanden voltijds gewerkt hebben in een periode van 18 maanden
 • of 24 maanden halftijds in een periode van 33 maanden (met behoud van rechten en dus onvrijwillig deeltijds aan het werk zijn)
 • of 36 maanden in een regime van 1/3de in een periode van 45 maanden (met behoud van rechten).

Voor wie geldt dit niet?

Ondanks onze harde syndicale acties zijn we er niet in geslaagd de werklozen te vrijwaren van deze bezuinigingen. We konden wel bekomen dat de versnelde vermindering van de uitkeringen niet van toepassing is op een aantal categorieën van werklozen:

 • Werklozen die een beroepsverleden hebben van 20 jaar of meer
  Opgepast: dit minimum van 20 jaar beroepsverleden wordt op 1 november 2013 met 1 jaar opgetrokken naar 21 jaar en wordt daarna telkens op 1 november met 1 jaar verlengd (tot 25 jaar in 2017).
 • Werklozen vanaf 55 jaar 
 • Werklozen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33%
  Opgepast: als je voldoet aan één van deze vrijstellingsvoorwaarden tijdens de periode waarin je uitkering al aan het dalen is, dan wordt je uitkering bevroren op het bedrag dat je op dat moment ontvangt.
  Voorbeeld: ik ben gezinshoofd en ik word 55 vóór het einde van de 2de periode. Ik behoud mijn uitkering die ik op dat ogenblik heb en val dus niet terug op het forfait of minimum van €1.091.
 • Tijdelijke werklozen
 • Deeltijdse werknemers/werklozen (gezinshoofden, alleenstaanden of samenwonenden) met een inkomensgarantie-uitkering (IGU)
 • Bruggepensioneerden (= werklozen met bedrijfstoeslag)

Het ABVV staat aan je zijde!

Het ABVV heeft zich verzet tegen de versnelde vermindering van de werkloosheidsuitkeringen en blijft dit ook in de toekomst doen. Samen met jou blijven we strijden om deze asociale maatregelen te laten intrekken.

Ondertussen gaat het ABVV je ook helpen met informatie en dienstverlening op maat.

 • Wat precies de gevolgen voor jou zijn, kan je lezen in de persoonlijke brief die je krijgt van de RVA en de werkloosheidskas van het ABVV.
 • Indien je na het lezen van deze brief nog vragen hebt over je individuele werkloosheidsdossier kan je je wenden tot je plaatselijk ABVV-kantoor. Daar kan je ook terecht voor een berekening van je uitkering volgens de nieuwe reglementering die we als uitbetalingsinstelling moeten toepassen. De medewerkers van het ABVV staan klaar om jou te helpen.
 • Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar werk? Heb je sollicitatietips nodig? Wil je een opleiding volgen? Ook dan ben je bij het ABVV aan het juiste adres. Onze bijblijfconsulenten adviseren je tijdens een persoonlijk gesprek.
 • Of je kan inschrijven op één van de infosessies of vormingen. Onze cursussen over werken met de computer, solliciteren, assertiviteitstraining of onze workshops rond stress en communiceren, maken je sterker op de arbeidsmarkt.

Downloads

Zoek op trefwoord

werkloosheidsuitkering

Terug Top