(0)

Selecteer Regio

Nieuwe reglementering werkloosheid vanaf 1.11.2012

Sinds 1 november dalen de werkloosheidsuitkeringen sneller dan vroeger het geval was. 150.000 werklozen in ons land zullen hierdoor op termijn een lagere uitkering krijgen.


Hoe snel gaan de uitkeringen naar beneden?

De uitkering zakt in verschillende stappen. Hoe snel de uitkering zal zakken naar het vaste minimumbedrag hangt af van hoe lang je gewerkt hebt. Ten vroegste val je na 16 maanden na de eerste uitkeringsaanvraag terug op een vaste minimumuitkering. Dat gebeurt als je slechts 1 jaar beroepsverleden hebt. Ten laatste is dat na 4 jaar. Dit geldt zowel voor samenwonenden werklozen als voor gezinshoofden en alleenstaanden zonder baan.

Hoe hoog zijn de minimumuitkeringen?

Een paar cijfers als voorbeeld. Gezinshoofden krijgen op termijn een minimumuitkering van € 1.091 per maand. Alleenstaande werklozen vallen terug op een minimum van € 916. Samenwonende werklozen krijgen uiteindelijk € 484. Even veel als nu maar ze zakken wel sneller dan vroeger naar dat minimumbedrag.

Voor wie gelden die strengere regels?

In principe gelden de nieuwe regels voor volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. Met syndicale acties verkreeg het ABVV wel een reeks uitzonderingen voor wie: 

  • 20 jaar of meer gewerkt heeft
  • 55 jaar is of ouder
  • 33% blijvend arbeidsongeschikt is.

Voor deze categorieën geldt de versnelde verlaging van de werkloosheidsuitkering niet.

Waar ben ik aan toe?

Werklozen die door de nieuwe reglementering getroffen worden, krijgen hierover eind november, begin december een persoonlijke brief. In deze brief staat wat voor hen de consequenties van de nieuwe maatregelen zijn. Bij de brief zal ook een folder zitten waarin we proberen de nieuwe regels zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

De eerste slachtoffers zijn de samenwonenden die 18 maanden of langer werkloos zijn. Deze maand kan hun uitkering al verminderd worden volgens de nieuwe regels. Concreet zullen ze die vermindering in hun portemonnee voelen als hun uitkering van november op de rekening gestort wordt. Dat is begin december.

Voor alleenstaanden en gezinshoofden gaat – afhankelijk van het aantal gewerkte jaren – de versnelde daling van de uitkering ten vroegste in voege op 1 maart 2013.

Meer Informatie? Lees onze folder

Met de nieuwe regels wordt de werkloosheidsreglementering er niet gemakkelijker op. Bovenstaande artikel geeft alleen maar de heel grote lijnen. De details kan je lezen in onze folder. Wie als werkloze te maken krijgt met de versnelde verlaging van de uitkering krijgt deze folder toegestuurd.

Je kan de folder ook downloaden.

Het ABVV staat aan je zijde

Het ABVV heeft zich verzet tegen de versnelde vermindering van de werkloosheidsuitkeringen. We hebben er tegen gestaakt en er tegen betoogd. En samen met jou blijven we strijden om deze asociale maatregelen te laten intrekken.

Maar nu de nieuwe regels van kracht zijn zal het ABVV, naast het voeren van syndicale actie, je ook helpen met informatie en dienstverlening op maat.

  • Wat precies de gevolgen voor jou zijn kan je lezen in de persoonlijke brief die je krijgt van de RVA en de werkloosheidskas van het ABVV.
  • Voor meer informatie kan je terecht op onze speciale informatiesessies ‘Wat gebeurt er met mijn dop?’ 
  • Zit je na het lezen van je persoonlijke brief en onze folder toch nog met vragen over je individuele werkloosheidsdossier, dan kan je terecht in je plaatselijke kantoor. Onze medewerkers staan klaar om je te helpen.
  • We verwachten dat vele werkloze leden onze diensten zullen consulteren. Doe dit pas nadat je jouw persoonlijke brief ontvangen hebt. Gezinshoofden en alleenstaande werklozen raden we trouwens aan om onze diensten pas in februari te consulteren aangezien voor hun de nieuwe regels vanaf 1 maart in voege treden.
  • Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar werk? Heb je sollicitatietips nodig? Wil je een opleiding volgen? Ook dan ben je bij het ABVV aan het juiste adres. Onze bijblijfconsulenten adviseren je tijdens een persoonlijk gesprek.
  • Of je kan inschrijven op één van de infosessies of vormingen. Onze cursussen over werken met de computer, solliciteren, assertiviteitstraining of onze workshops rond stress en communiceren, maken je sterker op de arbeidsmarkt.

Zoek op trefwoord

werkloosheid werkloosheidsreglementering werkloosheidsuitkering

Terug Top