(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 75 - 2012

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.


Inhoud

Redactioneel
3 De boeiende tijden waarin wij leven
Kinderen van Semini
4 Hendrik Leys, kunstschilder
Geschiedenis
6 Den Antwerp
In Memoriam
8 Emiel Van den Bosch
Interview
9 Luc Voets en Nora Cassiers
Actueel
14 IPA for Dummies
Actueel
16 Twitter: generatieclash of klassenstrijd in cyberspace 
Boekbespreking
17 De Perfecte Storm
Actueel
20 Waardig werk voor huishoudwerksters
Actueel
22 Straffe Madammen

Redactioneel | De boeiende tijden waarin we leven

Het ABVV-regio Antwerpen heeft ooit eens een oude Chinese spreuk op zijn nieuwjaarskaartjes willen zetten: ‘moge u in boeiende tijden leven’. Gelukkig kwam er net op tijd iemand achter dat dit helemaal geen wens is maar een VERwensing. Verstandige mensen die oude Chinezen. Gelukkige tijden zijn niet boeiend, en boeiende tijden zelden gelukkig. Iemand boeiende tijden wensen is dus net hetzelfde als hem moeilijke tijden wensen.

Wat er dat bewuste jaar dan wel als wens op onze nieuwjaarskaarten kwam te staan, herinner ik me al lang niet meer. Maar als ik zo rond me heen kijk en de actualiteit volg, vraag ik me toch af of die verwensing dit jaar toch niet over ons uitgesproken is. Het zijn boeiende tijden maar of we daar zo beter van worden? Op het ogenblik dat ik dit edito schrijf gaat het relletje van de dag over een nieuwe naam voor het Pieter De Coninckplein in de stad Antwerpen. De vandaag nog toekomstige burgervader hakt lustig in op de artistieke wereld die beleefd vroeg om het plein te hernoemen naar de overleden dichter Herman De Coninck. ‘Idioot’ en ‘alle hersencellen verloren’ waren de krachttermen waarmee de kunstenaars in de hoek werden gezet. Bruut en polariserend, we zullen er aan moeten wennen. Maar boeiende tijden, net wat u zegt.

Tegen dat deze Vakbond in Beweging in de bussen ligt bent u het hele ‘fait divers’ natuurlijk al vergeten. En wellicht terecht. Maar de eerste dagen van december kreeg deze anekdote veel meer aandacht dan bijvoorbeeld de berichten dat:
- 1 op 7 Belgen het moet doen met een inkomen onder de armoedegrens,
- duizenden werkzoekenden volgend jaar deze armoedestatistieken zullen vervoegen omdat hun uitkering naar een forfaitair bedrag zakt,
- er in Vlaanderen op een jaar tijd 21.000 werklozen bijkwamen,
- in de Eurozone de werkloosheidsgraad op een recordhoogte van 11,6 procent staat.
- de kloof tussen rijk en arm in ons land nooit groter was
Het is maar hoe de prioriteiten worden gelegd. En op dat vlak zijn we al iets gewend. Boeiende tijden, u houdt het niet voor mogelijk.

In januari weet u waarschijnlijk ook al welke richting het uitgaat met het interprofessioneel akkoord. Maar op dit ogenblik moeten de onderhandelingen nog gevoerd worden. Als ze al opgestart geraken natuurlijk. Met de beslissing dat de lonen de komende twee jaar bovenop de indexaanpassingen niet mogen stijgen geeft de regering niet alleen een onvoorwaardelijk cadeau aan de werkgevers, maar beperkt ze ook de onderhandelingsmarges in het sociaal overleg. Om niet te spreken over de aangekondigde ingrepen in ons indexsysteem die ‘witte producten’ en solden meer moet laten doorwegen. Het is opnieuw de gewone man en vrouw die de zwaarste lasten op de schouders mogen tillen. De grote vermogens, het kapitaal, worden amper verontrust. Sommige zaken blijven onveranderd, maar we moeten weigeren om daar aan te wennen. Boeiende tijden, ze worden voorwaar eentonig.

Voor het nieuwe jaar ga ik u dus zeker geen boeiende tijden wensen. Gelukkige tijden, dat wel . Heel erg van harte zelfs. En ik wens u ook dat in 2013 heel wat maskers mogen vallen. De maskers van wie bruut polariseert en meent vanuit het eigen gelijk en de eigen macht andersdenkenden te mogen uitkafferen. De maskers van de radde pleiters voor de afbraak van onze sociale verworvenheden, die echter nooit de moed hebben om ook de consequenties te vermelden. De maskers van diegenen die met een schijnbaar oneindige reeks faits divers de aandacht afleiden van wat er echt toe doet in onze samenleving. Kortom: dat de maskers mogen afvallen van al wie, zowel in de schijnwerpers als in de schaduw, verantwoordelijk is voor het feit dat we met velen wel in boeiende tijden en minder in gelukkige tijden leven.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris | ABVV-regio Antwerpen

Lees online

Download VIB 2012/75

Downloads

Zoek op trefwoord

Linx+ militanten Seniorenwerking

Terug Top