(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 82 - 2014

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.

ABVV-regio Antwerpen | 2014
Tijdschrift | 36 blz.


Doelgroep: Algemeen

Inhoud

REDACTIONEEL
Ongepaste vergelijking
KINDEREN VAN SEMINI
Jeanne Brabants
Danseres, choreografe en pedagoge
GESCHIEDENIS
Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog (4)
Het dagelijkse Antwerpen in oorlogstijd
GESCHIEDENIS
Op de vlucht voor de ‘grooten oorlog’
INTERVIEW
Caroline Copers
‘En nu volle kracht vooruit’
IN DE KIJKER
Holocaust Museum Mechelen
WANDELING
Het Schoonselhof, een wandeling in het park
BOEKBESPREKING
Doe eens een boek(je) open over Wereldoorlog I
ACTIEPLAN VAKBONDSFRONT
We laten ons niet pluimen
FILMBESPREKING
Festival 7dagen Sociale Film
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Solidariteit met de Palestijnse werknemers
TENTOONSTELLING
‘Oorlogscreaturen’ met Jiri Sozansky en James Janicek

Redactioneel | Ongepaste vergelijking

Je kunt er de laatste maanden niet omheen: de aandacht voor het begin van Wereldoorlog I, nu 100 jaar geleden. Wie maar een fractie van de informatie opneemt die media, boeken, tentoonstellingen en andere evenementen aanbieden, heeft misschien nog net niet de indruk er zelf bij geweest te zijn, maar voelt zich minstens toch al specialist in die eerste wereldbrand. Ook dit nummer van Vakbond in Beweging besteedt ruim aandacht aan die voor onze contreien verschrikkelijke periode. Met zelfs informatie uit 1ste hand over hoe de gewone Antwerpenaars de inval beleefden. Met dank aan Nora Cassiers, voormalig persverantwoordelijke van het ABVV, die met citaten uit het dagboek van haar achterneef het verhaal van de vluchtelingen uit Antwerpen doet.

Historici noemen de 1steWereldoorlog soms wel een kantelmoment. Het was een nieuw soort oorlog waarbij met moderne wapens en machines op een geïndustrialiseerde manier mensen afgeslacht werden. De twintigste eeuw begon niet in 1900 maar op de slagvelden tussen 1914 en ’18. Voor het gewone volk was er in de 19de eeuw en het begin van de 20ste, helemaal geen rozengeur en maneschijn. Lees ter illustratie maar eens de beschrijving van een werkmanshuisje in het artikel “Op de vlucht voor de ‘grooten oorlog” . De kleine arbeiderswoning in de Seefhoek, met 1 kraan en 1 toilet buiten op een piepklein koertje, huisvestte vier volwassenen, een zieke bejaarde, twee kleine kinderen en een adolescent. Bedenk ook dat pas in de maanden voor het uitbreken van de oorlog de schoolplicht tot 14 jaar werd ingevoerd. Tot dan konden of moesten kinderen al vanaf 12 jaar gaan werken.

Pas na de 1steWO zal de arbeidersbeweging gestadig verder werken aan een meer sociale en rechtvaardige samenleving. De eerste stap was de invoering van het enkelvoudig stemrecht (weliswaar alleen voor mannen) in 1919. Nadien volgden, en ik som willekeurig een paar belangrijke verwezenlijkingen op: de 8-urendag, (her)invoering van de werklozensteun, de pensioenregeling, het kindergeld, de eerste betaalde vakantiedagen, ziekteverzekering… Met de 2deWereldoorlog werd die evolutie tijdelijk stopgezet maar niet afgebroken. Vanaf 1945 kregen onze sociale zekerheid en sociale welvaartstaat langzaam de vorm die we vandaag nog altijd kennen en waarop we fier kunnen zijn.

Het was dan ook wel heel erg ongepast dat de minister-president Bourgeois het harde besparingsbeleid in zijn Septemberverklaring voor het Vlaams parlement, verdedigde met de vergelijking dat ‘onze samenleving er veel beter aan toe is dan in 1914’ en ‘in 1934, 1954, 1974 en zelfs in 1994’. De leider van de meest rechtse Vlaamse regering ooit, heeft niet het recht zich te roemen op 100 jaar sociale vooruitgang waaraan zijn eigen ideologische strekking part noch deel had. Een Vlaamse regering die de factuur voor de crisis schaamteloos doorschuift naar de zwaktsten, naar de gewone mensen, naar de gezinnen; die snoeit in de kinderbijslag maar kinderopvang en onderwijs duurder maakt; die de diensten aan de bevolking afbouwt, het gratis busvervoer van de Lijn voor 65-plussers afschaft en de kost voor de zorgverzekering verdubbelt. Zo een Vlaamse regering heeft heimwee naar 1914 en heeft geen plaats in de geschiedenis van sociale vooruitgang.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe federale regering. Die de koopkracht van de bevolking onderuit gaat halen door loonbevriezing en een indexsprong terwijl ze de ondernemingen en hun aandeelhouders zal verwennen met onvoorwaardelijke lastenverminderingen. Die nieuwe regering die de leeftijd voor gewoon SWT gaat optrekken tot 62 en de pensioenleeftijd tot 67, die de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen wil afschaffen maar die geen enkele inspanning aan de werkgevers zal vragen om werkloze 50-plussers daad werkelijk een kans te geven. Die nieuwe federale regering die jongeren nog verder de armoede in wil duwen door het uithollen van het recht op een inschakel uitkering met diplomavereisten en leeftijdsbeperking. Die regering wordt de meest asociale federale regering die we sindslange tijd meegemaakt hebben.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris | ABVV-regio Antwerpen

Laat je niet pluimen | actieplan vakbondsfront

De 3 vakbonden hebben het regeerakkoord grondig doorgenomen. Hun conclusie is unaniem. Het akkoord dat
de basis vormt voor de rechtse regering Michel 1 is antisociaal, onevenwichtig en vooral onrechtvaardig.
Het zijn nog maar eens de gezinnen, de gewone mensen, de werknemers en uitkeringsgerechtigden die de
rekening moeten betalen voor de speculanten, de aandeelhouders, de bedrijven en de hoge vermogens.

Dit is niet ernstig meer.

ABVV, ACV en ACLVB gaan samen in verzet tegen de aangekondigde maatregelen.
Voor de volgende maanden werd al een actieplan uitgewerkt.
6 november 2014: grote nationale manifestatie
24 november 2014: stakingsacties in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
1 december 2014: stakingsacties in de provincies Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
8 december 2014: stakingsacties in de provincies Vlaams-Brabant, Waals Brabant en Brussel
15 december 2014: nationale staking
Schrijf deze data alvast in je agenda. En volg het nieuws over ons actieplan op:
• de provinciale pagina’s van De Nieuwe Werker
www.abvv-regio-Antwerpen.be | www.vlaamsabvv.be | www.abvv.be
www.facebook.com/ABVV.regio.Antwerpen | www.twitter.com

Lees online

Downloads

Terug Top