(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 87- 2016

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.


Inhoud

  • Edito: Ik ben..., jij bent..., wij zijn de vakbond
  • Interview: Ernest Malole | Zuid-Afrikaanse uitzendkracht en militant
  • Sociale verkiezingen: De eerste keer kandidaat doet geen kwaad
  • Cursief: Wie zal er voor de kijkers zorgen?
  • Activiteit: Straffe Madammen 2016
  • Interview: Marc Goblet | Algemeen secretaris federaal ABVV
  • Geschiedenis: Piet Akkerman | Leider van de diamantbewerkers
  • Dwarsdenker: Fly me to the moon
  • Tentoonstelling: Power Flower
  • Afsluiter: Ode aan de onbereikbaarheid

Edito: Ik ben…, jij bent…, wij zijn de vakbond

In mei zijn het opnieuw sociale verkiezingen. Meer dan anderhalf miljoen werknemers in de privé sector zullen uit 130.000 kandidaten op vakbondslijsten, hun vertegenwoordigers in bijna 4.000 ondernemingsraden en 6.600 comités aanduiden. Als democratische oefening kan dat tellen. Van een kloof tussen de werknemers en hun afgevaardigden is er in onze sociaaleconomische democratie vooralsnog geen sprake. En dan hebben we het nog niet eens over de 3,5 miljoen vakbondsleden in ons land. Dit alles maakt van de vakverenigingen springlevende organisaties met wortels tot diep in de samenleving. Tot spijt van wie het benijdt.

Met 130.000 kandidaten, waarvan 50.000 alleen al van het ABVV, zijn de sociale verkiezingen de ideale gelegenheid om iets te beklemtonen dat vandaag de dag te veel verborgen blijft: “de vakbond zijn ‘wij’ en ‘wij’ zijn de vakbond”. Met zoveel leden die zich vrijwillig inzetten om de belangen en de rechten van hun collega’s te verdedigen, zou dit regelmatig luid en trots gezegd moeten worden. Want het is ontegensprekelijk. Ook al herleiden bijvoorbeeld de media in hun titels en berichten onze vakbeweging steevast tot een 3de persoon enkelvoud: ‘de vakbond: hij staakt, hij onderhandelt, hij verdedigt, hij legt het spoor plat,…’. Alsof het niet over mensen van vlees en bloed, werknemers, vakbondsleden gaat, maar over een abstracte structuur die losstaat van de realiteit en van de mensen. Dit soort van clichés lees je niet over de andere kant. Dan zijn het de ‘werkgevers die loonlastverlaging of een indexsprong willen’, nooit ‘het patronaat’. Of hoe subtiel negatieve beeldvorming werkt. En dit is allemaal verre van onschuldig. Als door deze foute beeldvorming de mensen uiteindelijk vervreemd worden van hun vakbonden, ligt de baan wijd open voor politieke ingrepen die de syndicale tegenmacht willen afbreken. Partijen als de n-va en de open vld steken hun voorstellen om de vakbonden af te zwakken niet onder stoelen of banken.

De kracht van de vakbond ligt in het collectieve, zit hem in het woord ‘wij’. En ‘wij’ zijn in dit land met velen. Dit moeten we ook zo houden. Want onze collectieve kracht is het enige tegengewicht voor de macht van grote bedrijven, werkgevers, bezitters van grote vermogens en aandelen. Daarom moeten we met zijn allen resoluut ingaan tegen de manier waarop de vakbonden in het algemeen, en ons ABVV in het bijzonder, afgeschilderd worden. De sociale verkiezingen zijn de gelegenheid bij uitstek om dit te doen. Dit is de periode waarop we allemaal trots moeten tonen dat wij het ABVV zijn. Door ons kandidaat te stellen. Door collega’s, vrienden, familie te vragen om zich kandidaat te stellen. Door op te roepen om in mei voor het ABVV op lijst 2 te stemmen. En dit is ook de periode dat het ABVV duidelijk moet tonen dat het de organisatie van ‘ons’ is, van zijn leden en zijn militanten. Dat het de stem is van velen, van ons allen. Dat het de organisatie is die vertolkt hetgeen leeft bij wie werkt of afhankelijk is van de sociale zekerheid. In de regio Antwerpen zullen we dit punt zeker maken. Ook en niet het minst op 2 april in Boom, tijdens onze trefdag voor kandidaten en hun gezinnen.

Dirk Schoeters
Algemeen secretaris
ABVV-regio Antwerpen

Lees Online

Download

Downloads

Zoek op trefwoord

sociale verkiezingen

Terug Top