(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Het belang van 1 mei

Deze zondag vieren we de 130ste verjaardag van de eerste 1 meibetoging. Een viering actueler dan ooit. Onze vrijwilliger, Mil Kooyman, geeft zijn visie over deze sociale strijd.


Wat is het belang van 1 mei in de actuele context waarin we leven?

1 mei, een terugblik from Amsab-ISG on Vimeo.

Voor het ontstaan van 1 mei als ‘Dag van de Arbeid’ wordt meestal gekeken naar de eerste 1 meibetoging in 1886 (nu 130 jaar geleden) in de Verenigde Staten van Amerika. Die dag was een strijddag van de vakbeweging voor de 8urige werkdag (8u werken, 8u rusten, 8u ontspanning en opvoeding). Er was dus niet alleen een betoging die dag, maar er waren ook stakingen.

In Europa roept de Socialistische Internationale in 1892 1 mei uit tot Internationale Dag van de Arbeid.

Strijddag of feestdag?

De discussie of 1 mei nu een strijddag of een feestdag is woedt al sinds vele jaren en duikt bij elke jaarlijkse 1 meibetoging of optocht (?) weer op.

Vaak was 1 mei een echte strijddag waarop de socialistische beweging haar eisen voor een rechtvaardige en solidaire samenleving uitschreeuwde in de straten van de vele steden en gemeenten van ons land. In het begin was het trouwens geen wettelijke feestdag, dus werd er ook gestaakt om 1 mei te kunnen ‘vieren’.

Door harde sociale strijd heeft de socialistische arbeidersbeweging door de jaren heen belangrijke sociale verworvenheden afgedwongen. Het was dan ook te begrijpen dat de socialistische beweging hier terecht fier over was en dat 1 mei meer een feestdag werd waarop deze verworvenheden werden meegedragen op spandoeken.

1 mei 2016: Weer een strijddag!

In ons land heerst er een rechts bewind. Die rechtste overheid valt onze sociale verworvenheden aan. Wat moeten we anders denken van de indexsprong, de afschaffing van de 38urige werkweek en de aanval op de overheidspensioenen? Was het niet precies de strijd voor de achturendag die de eerste 1 meibetoging in de VS op de been kreeg? Vandaag moet de socialistische beweging alle zeilen bijzetten om onze sociale verworvenheden te behouden. Maar de slogan van de socialistische beweging was niet voor niets: ‘Vooruit’. We moeten dus niet alleen behouden wat verworven is, maar ook verder strijden voor sociale verbetering.

Ons bestaan zelf staat op het spel

Er is meer aan de hand. De rechtse regeringen in ons land willen niet alleen onze sociale verworvenheden uithollen, ze richten hun pijlen rechtstreeks op het hart van de vakbonden en de mutualiteiten. Het zint hen niet dat we nog steeds een grote massa trouwe leden hebben en dat de publieke opinie nog steeds overtuigd is dat een vakbond broodnodig is, zoals recent uit een onderzoek bleek. Ze pesten ons en trachten ons te muilkorven en onze acties onmogelijk te maken.

1 mei is dan ook het uitgelezen moment om te tonen hoe sterk en strijdbaar de socialistische beweging is. Er zal een sterke band moeten gesmeed worden tussen de socialistische organisaties, progressieve partijen en middenveldorganisaties om het tij te keren.

Internationale strijddag

In 1892 riep de Socialistische Internationale 1 mei uit tot internationale dag van de Arbeid. Die oproep is vandaag actueler dan ooit. De globalisering is een feit. De wereld wordt meer en meer bepaald door globale economische machten. De syndicale tegenmacht is ondanks de vele inspanningen van de nationale vakbonden, het EVV en het IVV, nog onvoldoende sterk uitgebouwd. Op 1 mei maken we dus niet alleen een vuist in eigen land, maar scharen we ons achter een wereldwijde beweging die ijvert voor meer gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

Zeg nu zelf: Geeft het je geen warm gevoel als je weet dat wanneer jij op 1 mei mee opstapt in de 1 meibetoging in je stad of gemeente er op honderden plaatsen in de wereld ook mensen opstappen die opkomen voor dezelfde idealen?

Leve 1 mei!

Andere sites

Terug Top