(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 89 - 2016

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het zomernummer van VIB staat nu online.


Inhoud

  • Redactioneel: Waar haalt de regering deze zomer 9 miljard?
  • Actueel/interview: Werkbaar Werk: betere jobs of flexibiliteit?
  • Toerisme: Dichtbij maar onbekend... Henegouwen
  • Cursief: 2 Kosovaren en een pakje Memphis Blue Light
  • Tentoonstelling: Kasteel d’Ursel en paviljoen De Notelaer
  • Kort verhaal: Spam op de PC
  • Internationaal: Zimbabwe staat op
  • Dwarsdenker: De grijze generatie
  • Uitgelezen: Rudy De Leeuw licht zijn ‘pragmatisch idealisme’ toe
  • Actueel: VOKA, een werkgeversorganisatie met een handicap

Edito | Waar haalt de regering deze zomer 9 miljard Euro?

De zomervakantie is aangebroken. Dat is dan misschien nog niet meteen te merken aan het goede weer maar alleszins wel aan de inhoud van deze Vakbond in Beweging. Op de voorpagina staat naar goede gewoonte een vakantiefoto en er wordt in dit nummer wat meer aandacht besteed aan bestemmingen voor een leuke daguitstap. Of aan uitermate geschikte vakantieliteratuur voor syndicalisten, zoals het boek ‘Ongelijk spel’ van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw wel mag worden aangeprezen.

De zomer zal echter ook dit jaar niet alleen een tijd zijn van rozengeur en maneschijn. Binnenkort begint de regering misschien aan haar begroting. Je weet wel: de lijst van inkomsten en uitgaven van de overheid voor het volgende jaar. Rekenend op de sociale rust in de zomermaanden zijn sommige ministers en hun partijen ambitieus. Niet alleen de begroting 2017 maar ook die van 2018 zullen ze aanpakken. Die ministeriële ijver om twee begrotingsvarkentjes in één keer te wassen heeft een goede reden. Toch vanuit hun standpunt. De regeringspartijen willen nog maar eens maatregelen nemen waarvan ze hopen dat we ze zullen vergeten zijn tegen de eerstvolgende stembusslag: de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Maatregelen waarvan politici wensen dat we ze ons niet meer herinneren in het stemhokje omdat ze verwachten dat ze er anders electoraal op afgerekend zullen worden? Dat belooft opnieuw weinig goeds voor de meeste onder ons.

9 miljard Euro. Dat is volgens de Nationale Bank en de Europese Commissie – onverdachte bronnen voor wat dit betreft – het bedrag dat onze rechtse regering, gespreid over 2017 en 2018 zou moeten zien te vinden. Waar gaan de ministers dat geld halen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Ken de toekomst, kijk naar het verleden. Die 9 miljard gaan n-va, cd&v, open-vld en MR de volgende twee jaar op net dezelfde manier en bij net dezelfde mensen halen als de voorbije twee jaar. Door het verminderen van onze koopkracht en door ons langer en meer flexibel te laten werken. Door onze facturen te verhogen en door de (openbare) dienstverlening te verminderen. Die 9 miljard Euro gaat de regering halen bij jou en bij mij. Niet bij de bedrijven, niet bij de aandeelhouders, niet bij de grote vermogens. De stijgende bedrijfswinsten en de groeiende dividenden uit aandelen zullen opnieuw ongemoeid blijven. Dat hebben prominente regeringsleden al duidelijk gemaakt. ‘In de sociale zekerheid, daar is nog geld te vinden’ volgens schaduwpremier en burgemeester van Antwerpen De Wever. Zonder twijfel, dit is en zal de regering van 2 maten en 2 gewichten blijven die een beleid voert van fundamentele onrechtvaardigheid.

Ook deze zomer zullen de gewone mensen van deze regering dus geen cadeaus moeten verwachten. Om dit te voorspellen moet je echt geen helderziende zijn. Zelfs de andere vakbonden moeten de bui nu stil aan zien hangen. In het najaar komen er opnieuw grote acties in gemeenschappelijk vakbondsfront. Een nationale betoging op donderdag 29 september en een algemene staking op vrijdag 7 oktober. Zo een een planning op lange termijn kan alleen maar omdat er echt niemand is die verwacht dat de regering in deze vakantieperiode van mening zal veranderen en plots een rechtvaardig en solidair beleid zal gaan voeren.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris
ABVV-regio Antwerpen

Lees online

Downloads

Terug Top