(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Privacyverklaring Linx+ en afdelingen

Linx+ streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen over jouw persoon.


Linx+ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Je hebt recht op inzage, correctie en schrapping van jouw gegevens, behalve de gegevens die wij wettelijk moeten bewaren. Als je vragen hebt of meer wenst te weten over ons Privacybeleid, laat ons dit gerust persoonlijk weten of stuur een mailtje naar info@linxplus.be

Welke persoonsgegevens verzamelen we en met welke rechtvaardiging?
Diverse persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld zoals je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer en soms je geboortedatum. We doen dit als erkende socio-culturele organisatie vanuit het decreet Sociaal Cultureel Werk en binnen ons gerechtvaardigd belang voor de praktische organisatie van activiteiten.
Soms worden foto’s genomen tijdens activiteiten waarbij je persoonlijk in beeld komt en om die te kunnen publiceren, vragen we eerst toestemming. Voor het versturen van ons Ezine heb je reeds toestemming gegeven. Deze toestemming kan je steeds intrekken. Het volstaat om te vragen jouw mailadres van de mailingslijst te verwijderen. Voor het versturen van ons krantje gebruiken we het adres dat je ons geeft samen met een toestemmingsformulier. Als je geen informatie wenst te ontvangen, dan kan je op elk moment jouw toestemming intrekken. Gegevens van bestuurders in de VZW worden verwerkt om te voldoen aan de VZW-wetgeving.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
-   Praktische organisatie van activiteiten
-   Versturen  van onder andere nieuwsbrieven en uitnodigingen
-   Voldoen aan de subsidievoorwaarden van de overheid (Sociaal Cultureel Werk)
-   Wettelijke vereisten VZW-wetgeving

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Linx+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het organiseren van activiteiten of versturen van publicaties. Je emailadres en contactgegevens worden bewaard zolang je onze publicaties wenst te ontvangen. Gegevens van actieve vrijwilligers en bestuurders van de afdeling en financiële gegevens worden bewaard binnen de wettelijke termijnen.

Wie heeft inzage in de persoonsgegevens?
Normaal gezien hebben enkel de personen die vrijwilliger of werkzaam zijn bij de Linx+ inzage in de persoonsgegevens.
Een aantal verwerkers en diensten kunnen wel beperkt zicht hebben op de gegevens zoals de mensen die de computers onderhouden (bv. IT-netwerk, internetbeveiliging, …), de bank waarbij de Linx+  klant is, de verzekeringsmaatschappij waar onze vrijwilligers  van afdelingen verzekerd zijn, de drukkerij waar we onze publicaties laten drukken en/of de dienst waarmee we onze nieuwsbrieven/uitnodigingen via mail versturen (bv. Mailchimp) en/of het bedrijf dat de webpagina beheert.
Met al deze verwerkers maakt de Linx+  uiteraard de nodige afspraken om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Jouw rechten!
Je hebt recht op inzage, correctie of schrapping van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben, behalve de zaken die wij wettelijk moeten bewaren. Je kan ook altijd jouw toestemming intrekken zoals bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze publicaties. Neem contact op met ons als je vragen hebt of van jouw rechten wenst gebruik te maken!

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij nemen zo snel mogelijk en binnen de wettelijke termijn contact met jou op. 

Privacyverklaring Linx+ – mei 2018

Terug Top