(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 97 - 2018

Lees Vakbond in Beweging online. VIB is het magazine van ABVV-regio Antwerpen. In dit verkiezingsnummer getuigen tientallen personen over wat zij allemaal anders willen in Antwerpen. Ook de rest van deze VIB staat volledig in het teken van de campagne ‘Ja, ik wil het anders in Antwerpen!‘


Inhoud

  • Edito: Genoeg van het kil bestuur? Kies voor een sociaal beleid!
  • Anders in Antwerpen: Wat willen de Antwerpenaren anders in hun stad?
  • Anders in Antwerpen: Onze visie voor een ander Antwerpen.
  • Visie: Marc Swyngedouw over de leefbare stad.
  • De Linxe agenda

Vakbond in Beweging ONLINE

Edito | Genoeg van het kil bestuur? Kies voor een sociaal beleid!

Op enkele dagen van de gemeenteraadsverkiezingen laten we in dit nummer van Vakbond In Beweging een heleboel mensen aan het woord over wat zij anders in Antwerpen willen. Mensen die wonen, werken of school lopen in de stad. Mensen die we aangesproken hebben op straat, op allerlei evenementen en op de eigen vakbondsactiviteiten. Mensen die zelf hun verhaal geplaatst hebben op de speciale website www.andersinantwerpen.be. De rode draad doorheen hun verhalen is duidelijk. Allen willen een leefbare, een warme en een sociale stad waar het goed toeven is. Waar er iets gedaan wordt aan de verkeersveiligheid en aan het fileprobleem, waar goed samenleven gestimuleerd wordt, waar er voor iedereen kansen geschapen worden, waar er voor groene ruimte en gezonde lucht gezorgd wordt, waar wie op een bepaald ogenblik pech in het leven heeft verder geholpen wordt, waar er solidair voor elkaar wordt gezorgd, waar het werk werkbaar is en sociale dumping actief wordt tegengegaan. Een stad die bekommerd is om zijn inwoners en er contact mee houdt door toegankelijke diensten, door een dialoog met het brede middenveld en door wijkagenten en stewards die iedereen in de buurt kent. Kortom: alles behalve de ijzige stad die het kille bestuur vandaag van Antwerpen maakt.

Een paar rabiate tegenstanders zullen nu wel roepen dat het ABVV zich niet moet moeien met het beleid dat in steden en gemeenten wordt gevoerd. Ze zouden ons graag opsluiten in de fabrieken. Als ze ons al niet liever helemaal zouden afschaffen. Want enig gevoel voor democratie is hen meestal vreemd. Sinds haar ontstaan heeft de vakbeweging in ons land altijd over de bedrijfsmuren gekeken en stelling ingenomen over de maatschappij waarin haar grote en diverse achterban leeft. De eerste strijd die de vakbond geleverd heeft was die voor de politieke democratie, daarop volgden die voor sociale zekerheid, sociale democratie en nog vele andere. Wie de vakbeweging haar recht op maatschappelijke standpunten ontzegt, keert zich ook af van onze essentiële bijdrage aan de democratie. Kortom, keert zich af van de democratie in haar geheel. Het afgelopen half jaar is het ABVV in Antwerpen naar de mensen getrokken in de wijken, op buurtfeesten en op lokale festivals. Met de boodschap dat het anders kan in Antwerpen. Dat het samen anders kan. Tot spijt van wie het benijdt zijn onze campagneteams en onze boodschap zonder uitzondering warm ontvangen. De bezochte Antwerpenaren waren door de band genomen blij dat de vakbond naar hen toekwam en naar hen luisterde.

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen is de boodschap van het ABVV-regio Antwerpen aan de kiezers dat een kil rechts beleid niet onvermijdelijk moet zijn. Niet in de stad Antwerpen, niet in de buurgemeentes, niet in de provincie, niet in Vlaanderen, niet in heel het land. De gemeenteraadsverkiezingen zijn de 1ste stap om de bocht in te zetten naar een warmer en socialer bestuur. De 2de stap zijn de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei volgend jaar. Als vakbond spreken we ons niet uit over hoe die bocht moet gemaakt worden. Dat zal iedereen in het stemhokje wel voor zichzelf uitmaken. Maar als drijvende kracht achter de oppositie tegen vier jaar hard en koud beleid van nationalisten, liberalen en christendemocraten, roepen we iedereen op die de asociale maatregelen aan de lijve ondervonden heeft, die ons syndicaal verzet gesteund heeft en zeker zij die er aan deelgenomen hebben, om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober te kiezen voor een daadwerkelijk warm, sociaal en links beleid. Zeker in Antwerpen. De stad die bestuurd wordt door de voorzitter van de partij die de motor achter en het gezicht van dit kille beleid is. Want wij willen het anders. Eerst in Antwerpen, en vervolgens in Vlaanderen en in heel het land.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris
ABVV-regio Antwerpen

Terug Top