(0)

Selecteer Regio

Het water staat ons aan de lippen. Actie 28.9 - Antwerpen

De Covid/19-pandemie verscherpt de maatschappelijke tegenstellingen. De gezondheidscrisis wordt ook een sociale crisis.


Beeldverslag actie

Herbekijk de livestream van de volledige actie op Facebook

Waarom de vakbonden actie voerden

Onze sociale zekerheid en verzorgingsstaat tonen zich nog steeds betrouwbare buffers die de ergste schokken opvangen. Maar jammer genoeg niet meer dan dat. Als de grondleggers en de hoeders van de sociale zekerheid waarschuwen de vakbonden al een hele tijd: decennialange besparingen tasten de robuustheid van onze sociale bescherming aan.

Met als gevolg dat voor velen vandaag het water aan de lippen staat. De signalen zijn onweerlegbaar. De voedselbanken kunnen de vraag niet meer volgen, het aantal leefloners stijgt fors.

De werknemers, actieven én inactieven, zijn ongerust. Wie afhangt van zijn of haar arbeid moet kunnen vertrouwen op een fatsoenlijk loon en een sterk sociaal systeem dat in tijden van tegenslag beschermt tegen armoede. Maar dat is van langsom minder het geval. De minimumbedragen van vervangingsinkomsten en sociale uitkeringen gaan al langer onder de armoedegrens. Voldoende om te overleven, te weinig om te leven. Dat de werknemers die tijdens de lockdown het land overeind hielden, vaak ook de werknemers zijn in de beroepen met de laagste lonen is een cynische systeemfout die nu voor iedereen zichtbaar is. Ook voor hun staat het water aan de lippen. Na het dagelijkse applaus hebben zij ook recht op financiële waardering.

Door Corona ziet iedereen weer het belang in van een goede sociale zekerheid. Zelfs economen pleiten er vandaag voor om onze sociale bescherming als een ‘investering’ in plaats van als een ‘kost’ te beschouwen. Alleen de werkgevers zijn nog niet mee. Alsof er niets aan de hand is, weigeren hun vertegenwoordigers opnieuw om de ‘welvaartsenveloppe’ in te zetten voor wat hij bedoeld is: zorgen dat de sociale uitkeringen tenminste de evolutie van de welvaart in ons land volgen. Voor een zoveelste keer misbruiken ze iedereen met een uitkering als pasmunt in een andere discussie: die over het interprofessioneel akkoord.

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront is deze patronale houding onaanvaardbaar. Zeker op een ogenblik dat velen het water aan de lippen staat. Maandag 28 september maakten de 3 vakbonden dat op verschillende manieren duidelijk.

In Antwerpen organiseerde het ABVV om 11u55 op het Mediaplein de actie:
Het water staat ons aan de lippen. Daar eisten wij:

 • Sociale uitkeringen zijn geen pasmunt…,
 • … trek ze minstens op tot aan de armoedegrens.
 • € 1.500 netto wettelijk minimumpensioen.
 • Handhaaf de bevriezing van de degressiviteit in werkloosheid, ook voor artiesten.
 • Garandeer de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid…
 • … en van de openbare diensten en de gezondheidszorg.
 • Zorg voor een leefbaar minimumloon.

Coronabestendige syndicale actie

Deze syndicale actie gaat door met respect voor alle  preventiemaatregelen die het coronavirus moet inperken. Het ABVV-regio Antwerpen gaat prat op een coronabestendige manifestatie:

 • in buitenlucht
 • met inzet op visuele aspect in plaats van op macht van het aantal
 • met vijftal getuigenissen en toespraak,
 • beperkt aantal geregistreerde actievoerders,
 • respect voor de afstandsregels,
 • mondmaskerplicht indien minder dan 1m50 afstand,
 • stewards handhaven coronavoorzorgmaatregelen,
 • organisatoren verstrekken noch verkopen voedsel en drank,
 • water containerzwembad wordt achteraf gerecupereerd door leverancier.

Agenda

maandag 28/09/2020 Antwerpen Algemeen

Zoek op trefwoord

acties

Terug Top