(0)

Selecteer Regio

In actie

Betaalbare gezondheidszorgen - de verhoogde tegemoetkoming 

Wil je minder betalen bij de dokter, de apotheker of in het ziekenhuis? Dat is mogelijk dankzij de verhoogde tegemoetkoming voor medische verzorging!

De RVA nodigt je uit voor een verhoor of een controle beschikbaarheid  

Je bent werkloos en ontvangt een uitnodiging van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Je moet op verhoor komen. Of je wordt op de hoogte gebracht dat de RVA je zoektocht naar werk zal evalueren. Op dat ogenblik kan je beroep doen op de syndicale dienstverlening van het ABVV-regio Antwerpen.

Dopkaart ingevuld en op zak ! 

Als je afgedankt wordt of je school beëindigd hebt en je vindt niet direct werk, én je voldoet aan alle voorwaarden, dan heb je recht op dopgeld. Alleen: dat dopgeld krijg je niet zomaar. Je moet ook goed voor je dopkaart zorgen !!!

Een geschil over je uitkering 

Het sociale zekerheidsrecht gaat over je recht op een uitkering wanneer je niet kan werken door werkloosheid, ziekte of ouderdom ... Indien je het niet eens bent met een beslissing van een instantie die over dit recht moet oordelen, kan je beroep aantekenen. Het ABVV helpt je hier mee.

Fiscale fiche en attesten online 

Je fiscale fiche en allerlei attesten thuis op je PC afdrukken? Dat kan met ‘mijn ABVV‘

Iets mis met je ontslag? 

Ook bij ontslag moet de werkgever je rechten respecteren. Doet hij dat niet, dan kan je rekenen op de hulp van je vakbond.

Is mijn dop al betaald? 

Elk moment op de hoogte van je werkloosheidsdossier? Dat kan online met ‘Mijn ABVV‘.

Mijn dopgeld... Nu ook gecontroleerd door de VDAB! 

Ben je volledig werkloos? Dan wordt er van jou verwacht dat je zelf actief zoekt naar een nieuwe job. Meer: je moet die zoektocht kunnen bewijzen. Regelmatig word je daarop gecontroleerd. Vroeger door de RVA, vanaf nu door de VDAB. Lees hoe dit gebeurt en hoe het ABVV je kan helpen.

Nieuwe reglementering werkloosheid vanaf 1.11.2012 

Sinds 1 november dalen de werkloosheidsuitkeringen sneller dan vroeger het geval was. 150.000 werklozen in ons land zullen hierdoor op termijn een lagere uitkering krijgen.

Slachtoffer van een faillissement? 

Het bedrijf waar je werkt gaat failliet. Van de ene dag op de andere sta je op straat. Werkloos en met achterstallig loon en/of vergoedingen waarvan je niet weet of je er ooit nog iets van zal zien. Op dat ogenblik kan je beroep doen op een breed spectrum aan syndicale diensten.

Volledig werkloos? Wat moet je doen? 

Schrijf je in bij de VDAB en bezorg je C4, het inschrijvingsbewijs van de VDAB en eventueel formulier C1 aan het dichtst bijgelegen ABVV-dienstencentrum. Lees hier voor meer informatie...