(0)

Selecteer Regio

In actie

ABVV in de regio Antwerpen 

Het ABVV-regio Antwerpen is één van de 16 lokale afdelingen van het Algemeen Belgisch Vakverbond. Met meer dan 150.000 leden is het ABVV-regio Antwerpen goed voor 10% van het totale ledental van de socialistische vakbond.

Adviespunt 

Adviespunt verzorgt de 1ste lijnsdienstverlening rond diverse thema‘s, bijstand bij verhoren en begeleiding bij controle op beschikbaarheid door de RVA en doet aan interculturele bemiddeling. Adviespunt is ook een ‘sociaal infopunt‘ dat niet-leden naar bevoegde instanties zal doorverwijzen.

Algemeen onthaal  

Het algemeen onthaal is het eerste aanspreekpunt van het ABVV-regio Antwerpen. Het onthaal helpt leden, toekomstige leden en gasten op weg naar de juiste dienst, centrale of persoon.

De dienst lidmaatschap 

De dienst lidmaatschap registreert de persoonsgegevens van onze leden en organiseert de inning van de lidgelden.

De dienst werkloosheid 

De werkloosheidsdienst betaalt de werkloosheidsvergoedingen, vergoedingen bestaanszekerheid en andere inkomenscomponenten van onze leden. Hiertoe stelt de dienst voor de leden een dossier op en dient het in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De interprofessionele werking 

De dienst interprofessionele werking organiseert het bewegingswerk, de vorming en ondersteuning van militanten, een specifieke 1ste lijnsdienstverlening en de opleidingen en diverse projecten van het ABVV-regio Antwerpen.

De juridische dienst 

De juridische dienst behandelt juridische kwesties van leden die aangesloten zijn bij ABVV-regio Antwerpen. Zij kunnen kosteloos beroep doen op de juridische dienst voor collectief en individueel arbeidsrecht en voor sociaal zekerheidsrecht.

De Nieuwe Werker - abonnementen 

Als je lid bent van ABVV-regio Antwerpen ontvang je automatisch 21 keer per jaar ons tweewekelijkse ledenblad De Nieuwe Werker.

Dienst ondernemingen 

De dienst ondernemingen biedt inhoudelijke ondersteuning aan beroepssecretarissen, militanten en vertegenwoordigers van het ABVV over o.a. economische en financiële informatie, diversiteit, arbeidsmarktbeleid, milieu, mobiliteit en externe werkgelegenheid.

Diversiteitsconsulenten 

De diversiteitsconsulenten sensibiliseren rond een evenredige arbeidsparticipatie van kansengroepen. De consulenten bieden ondersteuning en begeleiding aan secretarissen en militanten bij het creëren van een draagvlak, het wegwerken van weerstanden en het ontwikkelen van syndicale actieplannen.

Jongeren  

ABVV-jongeren is de organisatie voor schoolgaande en studerende jongeren tussen 15 en 25 jaar en voor jongeren in de overgang tussen school en werk. Lidmaatschap is volledig gratis én omvat een volwaardig pakket aan dienstenverlening, informatie en juridische ondersteuning.

Kopa | kans op arbeid 

Vertrekkend vanuit hun eigen kwaliteiten én behoeften werkt kopa Antwerpen vzw aan de zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt van kansengroepen. Kopa doet aan arbeidsmarktgerichte opleiding voor kansengroepen en aan jobcoaching.

Linx+ 

De boog kan niet altijd gespannen staan. Met Linx+ zorgt ABVV-regio Antwerpen voor vrije tijd met een meerwaarde.

Loopbaanbegeleiding 

Loopbaanbegeleiding is de 1ste lijnsdienstverlening van ABVV-regio Antwerpen voor werknemers met loopbaanvragen. Door individuele begeleiding ondersteunen onze medewerkers werknemers bij het maken van kwalitatieve loopbaankeuzes met het oog op het versterken van hun arbeidsmarktpositie.

Militantenvorming 

Wie vandaag syndicaal actief is, moet bijblijven of geraakt morgen als militant in de knoei. Met vorming kunnen militanten slagvaardige afgevaardigden worden én blijven.

Onthaal werkloosheid Antwerpen 

Senioren 

Het ABVV-regio Antwerpen biedt zijn (brug)gepensioneerde leden een zinvol vrijetijdsaanbod met een syndicale visie aan. ABVV-senioren doet aan collectieve belangenbehartiging, educatie, maatschappelijke activering, gemeenschapsvorming, ontmoeting en cultuur.

Toeleiding | loopbaanconsulenten 

De loopbaanconsulenten helpen leden die zoeken naar werk of opleiding, met allerlei vragen over de arbeidsmarkt.

Voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan ABVV 

Nog een mondmasker dragen? Een kwestie van respect voor je omstaanders en onze medewerkers.

Vorming & actie voor werkzoekenden 

Werkzoekenden weerbaar maken in hun zoektocht naar een job of een opleiding. Vorming & actie voor werkzoekenden versterkt hun competenties, arbeidsmarktgerichte kennis, vaardigheden en attitudes. Vorming & Actie Antwerpen vzw (V&A) is de vormingsdienst van het ABVV-regio Antwerpen.