(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

"Is jullie re-integratiebeleid in balans? Scan je werkvloer!" - folder 

Onze folder met tips om het re-integratiebeleid op jouw werkvloer aan te pakken. Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen jou hierbij.

Vlaams ABVV | 2019
Folder | 4 blz.
Gratis

Betaald Educatief Verlof 

Wat is betaald educatief verlof? Heb ik er recht op? Ook als deeltijdse werknemer? Voor elke opleiding? Is dat hetzelfde als sociale promotie? Wat zijn opleidingscheques voor werknemers?... Alle antwoorden in deze handleiding.

Vorming & Actie | 2018
Brochure | 50 blz.
Gratis

"Is jullie diversiteitsbeleid in balans? Scan je werkvloer!" - folder 

Onze folder met tips om het diversiteitsbeleid op jouw werkvloer aan te pakken. Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen jou hierbij.

Vlaams ABVV | 2018
Folder | 6 blz.
Gratis

Syndicaal aan de slag met energie 

Hoe kan je syndicaal wegen op het energiebeleid van je bedrijf? Deze handleiding zet je op weg.

Vlaams ABVV | 2018
| 24 blz.
Gratis

Aan de slag met je mandaat - Je rechten en plichten in de ondernemingsraad, het comité en de vakbondsafvaardiging - juni 2018 

Deze handleiding steunt je in situaties waar je in de eerste twee jaren van je mandaat mee te maken kan krijgen.

Vorming & Actie | 2018
Brochure | 85 blz.
Gratis

"Is jouw werkvloer in balans? Scan je werkvloer!" - sticker 

De sticker van onze campagne "Scan je werkvloer". Hij is gratis: bestel hem en kleef hem op!

Vlaams ABVV | 2018
Sticker
Gratis

"Is jouw werkvloer in balans? Scan je werkvloer!" - badge 

De button in het kader van onze campagne "Scan je werkvloer‘". Hij is gratis, bestel hem bij ons en speld hem op!

Vlaams ABVV | 2018
Badge
Gratis

"Is jouw onthaalbeleid in balans? Scan je werkvloer!!" - folder 

Onze folder met tips om het onthaalbeleid op jouw werkvloer aan te pakken. Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen jou hierbij.

Vlaams ABVV | 2018
Folder | 6 blz.
Gratis

Syndicaal aan de slag met het Pendelfonds 

Ondersteuningsbrochure naar aanleiding van de elfde oproep voor het Pendelfonds (2018).

Vlaams ABVV | 2018
Brochure | 8 blz.
Gratis

Inspiratiegids voor een groener bedrijf 

Deze gids geeft je ideeën om jouw bedrijf te helpen vergroenen. Gebruik de gids om je te inspireren bij het voorbereiden van jouw syndicale actiepunten rond milieu en klimaat.

Vlaams ABVV | 2017
Brochure | 44 blz.
Gratis

"Is jouw werkvloer in balans? Scan je werkvloer!" - affiche 

De nieuwe affiche in het kader van onze campagne "Scan je werkvloer". Ze is gratis: bestel ze bij ons en hang ze uit!

Vlaams ABVV | 2017
Affiche | 1 blz.
Gratis

"Is jouw werkvloer in balans? Scan je werkvloer!" - folder 

De folder in het kader van onze nieuwe campagne "Scan je werkvloer". Onze diversiteitsconsulenten helpen jou dit op de agenda zetten van het sociaal overleg. Vraag hun ondersteuning!

Vlaams ABVV | 2017
Folder | 4 blz.
Gratis

Een groener bedrijf via het jaaractieplan (JAP)  

We leven in een wereld in verandering. Problemen zoals de klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke grondstoffen en de groeiende ongelijkheid moeten opgelost worden op wereldvlak. Hoe kunnen we hier als vakbond invloed op uitoefenen?

Vlaams ABVV | 2017
Brochure | 28 blz.
Gratis

Heeft je bedrijf last van verspilling? 

Je kan er meer aan doen dan je denkt. Voorstellingsfolder van onze milieuproject.

Vlaams ABVV | 2016
Folder | 6 blz.
Gratis

Werkbaar werk voor iedereen 

Deze brochure biedt je tien tips om het werk in je bedrijf of organisatie - met de ondersteuning van je ABVV-diversiteitsconsulent - voor alle werknemers werkbaarder te maken.

Vlaams ABVV | 2016
Brochure | 44 blz.
Gratis

Vooruit voor een duurzaam woon-werkverkeer 

De teksten voor het Comité over duurzame mobiliteit vormen de basis van deze brochure.

Een collega met een arbeidshandicap: bekijk het eens anders! 

Personen met een arbeidshandicap kunnen in elk bedrijf of elke organisatie werken. Deze brochure helpt onze delegees daarbij.

Vlaams ABVV | 2015
Brochure | 72 blz.
Gratis

De nieuwe mobiele werknemer 

Een “mobiele werknemer” is een Europese werknemer die binnen het kader van het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie in een andere lidstaat werkt dan zijn of haar thuisland.

Eerste Hulp bij syndicaal milieuoverleg in je bedrijf 

Ondersteuning bij je eerste milieustappen in het CPBW.

Vlaams ABVV | 2016
Brochure | 24 blz.
Gratis

Handleiding Groene Arbeidsplaatsen 

Een concrete opstap om milieubescherming en klimaatverandering aan te pakken vanaf de werkvloer.

Externe uitgever | 2012
Brochure | 24 blz.
Gratis

Allochtonen op de werkvloer: niet zo vreemd! 

Hoe omgaan met allochtone collega’s op de werkvloer? Deze nieuwe brochure biedt een positief antwoord.

Vlaams ABVV | 2011
Brochure | 56 blz.
Gratis

N-VA anders bekeken * La N-VA vue autrement 

Wat de N-VA op sociaal-economisch vlak in petto heeft... * Ce que la N-VA nous réserve sur le plan socio-économique... Ontdek het in deze brochure.

Vlaams ABVV | 2010
Brochure | 40 blz.
Gratis

EFI voor CPBW‘s: 8 vragen en antwoorden 

Waarom economische en financiële informatie (EFI) van syndicaal belang is... Ook voor CPBW’s.

Vlaams ABVV | 2010
Folder
Gratis

Starten met EFI’s in een CPBW 

Zicht krijgen op de financiële gezondheid van de onderneming. Reeks ‘Syndicale controle op het geld van de ondernemingen‘ (deel 2).

Vlaams ABVV | 2010
Brochure | 36 blz.
Gratis

Preventief bedrijfsbeleid als syndicaal instrument 

Hoe faillissementen helpen voorkomen? Reeks ‘Syndicale controle op het geld van de ondernemingen‘ (deel 1).

Vlaams ABVV | 2010
Brochure | 16 blz.
Gratis

Giftige gassen in containers 

Veel containers worden zonder informatievoorschrift aangevoerd. De werknemers die de vracht afhandelen lopen het risico in contact te komen met giftige gassen. Wat zijn de gevaren en wat kan je eraan doen?

Federaal ABVV | 2010
Folder
Gratis

Rechtengids Werknemers Zonder Papieren 

Deze brochure is voor allen die voor de rechten van werknemers zonder papieren willen opkomen. Want ook zij hebben recht op het minimumloon en goede en veilige werkomstandigheden.

Externe uitgever | 2014
Brochure | 128 blz.
Gratis

Duurzaam van ‘9 to 5‘ 

Delegees kunnen het voortouw nemen als het op duurzaam ondernemen aankomt. Duurzaam energiebeleid, duurzaam aankopen, duurzaam personeelsbeleid, ... Hoe begin je eraan?

Arbeid & Milieu | 2009
Brochure
Gratis

Schone schijn: LDD doorprikt 

Wat Lijst Dedecker (LDD) werkelijk denkt over sociale verhoudingen, sociale zekerheid, openbare diensten, belastingen, democratie, werk en onderwijs. En waarom u daar niet beter van wordt.

Vlaams ABVV | 2009
Brochure | 15 blz.
Gratis

Jaarlijkse toelichting 

Eenmaal per jaar moet de werkgever aan het CPBW een ‘omstandige toelichting’ geven bij het milieubeleid van de onderneming. Hoe voorkom je dat dit dode letter blijft?

Vlaams ABVV | 2007
Brochure | 12 blz.
Gratis

Jaarlijkse toelichting 

Eenmaal per jaar moet de werkgever aan het CPBW een ‘omstandige toelichting’ geven bij het milieubeleid van de onderneming. Hoe voorkom je dat dit dode letter blijft?

Vlaams ABVV | 2007
Brochure | 12 blz.
Gratis

Het mondiale uitzendkantoor 

Waardig werk in tijden van globalisering en crisis. Omdat werknemers geen gereedschap zijn.

Externe uitgever | 2009
Boek | 307 blz.
15.00 Euro

Sociale dialoog maakt het verschil: resultaten van het Diamond-project 

Werken aan ondernemingen met meer diversiteit, gezinsvriendelijkheid, talentontwikkeling, schone bedrijfskleren, duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie en milieubewustzijn.

Vlaams ABVV | 2007
Brochure | 12 blz.
Gratis

Globalisering en internationaal syndicalisme - infotekst 

Globalisering, wat moet je als syndicalist daarmee? Een bescheiden bijdrage over welke syndicale praktijk we vandaag moeten ontwikkelen. Met analyse van een turbulente wereld, plus enkele aanzetten tot internationaal handelen.

Vorming & Actie | 2007
Brochure | 93 blz.
Gratis

Milieubevoegdheden van het CPBW 

Deze handleiding biedt een praktisch houvast om zicht te krijgen op de milieubevoegdheden van het Comité. Bruikbaar om in je onderneming een eigen syndicale milieustrategie op te bouwen.

Vlaams ABVV | 2007
Brochure | 20 blz.
Gratis

Jaarverslag van de milieucoördinator 

De milieucoördinator moet elk jaar voor 1 april een jaarverslag opmaken. Wat vind je er in terug en wat kan je eruit leren?

Vlaams ABVV | 2006
Brochure | 28 blz.
Gratis

ABC Personeelsbeleid: Een wegwijzer voor beginners 

Het zijn de medewerkers die het bedrijf maken. Vandaar dat personeelsbeleid een sleutelrol speelt om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Niet te verwonderen dus dat wij als vakbond het personeelsbeleid niet ongemoeid willen laten.

Vlaams ABVV | 2004
Brochure | 64 blz.
Gratis

Sociale zekerheid - basistekst 

De sociale zekerheid is voor ons zo vanzelfsprekend dat wij de fundamenten ervan vergeten. Gedurende ruim 150 jaar werd dit monument steen voor steen opgetrokken. Vooral de vakbonden hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.

Vorming & Actie | 2013
Brochure | 106 blz.
Gratis

Opleidingsbeleid & competentiebeheer: een zaak van de vakbond? 

Heel wat werknemers worden geconfronteerd met de invoer van competentiebeheer of andere nieuwigheden in het personeelsbeleid. Deze handleiding voor ABVV-delegees vertelt je er alles over.

Vlaams ABVV | 2003
Brochure | 144 blz.
Gratis

Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan - handleiding 

Het Globaal Preventieplan (GPP) en het Jaarlijks Actieplan (JAP) zijn twee sleutelbegrippen in preventie. Vandaar deze handleiding voor vakbondsvertegenwoordigers, met praktische tips.

Vorming & Actie | 2009
Brochure | 40 blz.
Gratis

Vlot en efficiënt omgaan met media - handleiding 

Een secretaris doet al eens een beroep op de pers: hoe ga je met hen om? Hoe stel je een persbericht op en hoe stuur je dat de wereld in? Per e-mail? En: hoe organiseer je een persconferentie?

Vorming & Actie | 2006
Brochure | 45 blz.
Gratis