(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

All-inakkoorden 

Wat is een all-inakkoord? Hebben zowel werknemers als werkgevers baat bij een all-inakkoord? Is het ABVV te vinden voor all-inakkoorden?

Arbeid & Milieu 

Arbeid & Milieu vzw is het samenwerkingsverband tussen de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu) en de vakbonden (ABVV, ACLVB en ACV) in Vlaanderen.

Bedrijfsvervoerplan 

Wat is een bedrijfsvervoerplan? Waarom toont het ABVV er interesse voor?

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 

Wat is het CPBW? Waarover beslist het CPBW? Heb je in elk bedrijf een CPBW?

Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk - faq 

Welke Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn er? Wat doet de Interne Dienst voor Preventie? Wat is de Codex?

Diversiteit  

Wat is diversiteit? Hoe kan een vakbondsafvaardiging bijdragen tot een kleurrijk personeelsbeleid? Krijgen ondernemingen hiervoor een financiële ruggensteun?

EFI: Economische en Financiële Informatie 

EFI (economische en financiële informatie): brandstof of conflictstof? Wie levert het? Wanneer? Wat mag en moet meegedeeld worden?

Globaal preventieplan (GPP) 

Wat is een globaal preventieplan? Wat staat in het globaal preventieplan? Wie moet een GPP ontwerpen?

IPA: interprofessioneel akkoord 

Waar staat een interprofessioneel akkoord (IPA) voor? Welke rol speelt het IPA voor vakbondsafgevaardigden in een bedrijf? Hoelang geldt een IPA?

JAP: jaarlijks actieplan 

Wat is het jaarlijks actieplan (JAP)? Waarvoor dient het JAP? Is het JAP verplicht?

Milieucoördinator 

Wat is een milieucoördinator? In welk bedrijf is een milieucoördinator verplicht? Welke taken heeft de milieucoördinator?

Ondernemingsraad (OR) 

Wat is de Ondernemingsraad? Doet de OR meer dan overleggen? Waarover beslist de OR?

Preventieadviseur 

Wat is de preventieadviseur? Hoe onafhankelijk is hij?

Risico-analyse 

Wat is een risico-analyse? Hoe vaak vindt een risico-analyse plaats? Wat kan je eruit leren?

Tewerkstelling controleren 

Wie kan de tewerkstelling in het bedrijf controleren? Welke bevoegdheden heeft de Ondernemingsraad hierin? En de vakbondsafvaardiging?

Vakbondsafvaardiging  

Wat is de vakbondsafvaardiging? Kan een vakbondsafvaardiging zo maar doen wat ze wil? Hoe word je vakbondsafgevaardigde?