(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

Is ook Jan Jambon een held? 

Persbericht 25/09/2020 - ABVV, ACV en ACLVB publiceren vandaag een advertentie gericht aan de regering Jambon.

Pano wachtlijsten gehandicaptenzorg: Kritische evaluatie nu meer dan nodig 

Persbericht 24/09/2020 - Na de uitzending van Pano over de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg dringt het Vlaams ABVV opnieuw aan op een evaluatie van de persoonsvolgende financiering in de sector.

VDAB-aanbod tijdelijk werklozen kan enkel op vrijwillige basis 

Persbericht 11/09/2020 - Net zoals we de getroffen bedrijven ondersteunen, moeten we ook de getroffen werknemers vandaag steunen, en niet sanctioneren. Anders zou het gewoon neerkomen op pestgedrag.

Bedrag corona ouderschapsverlof lager dan standaard ouderschapssteun 

Persbericht 6/07/2020 - Het verschil is te wijten aan de Vlaamse beslissing om voor het coronaouderschapsverlof geen aanmoedigingspremie toe te kennen.

Tevreden met extra inkomensbescherming voor wijkwerkers 

Persbericht 3/04/2020 - Vlaams ABVV en ACV zijn tevreden dat er na hun aandringen en op initiatief van minister Crevits een oplossing is gekomen voor de wijkwerkers (vroegere PWA) die door de corona-crisis hun aanvullend inkomen verloren.

Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen en corona: eerste oplossing gevonden, nog 11.200 problemen te gaan 

Persbericht 27/03/2020 -De Vlaamse regering besliste vandaag dat mensen wiens IBO-contract verbroken wordt als gevolg van corona tijdelijk een premie krijgen tot 70% van hun normale vergoeding.

Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen kreunen onder corona 

Persbericht 25/03/2020 - Zo’n dertienduizend Vlamingen in Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen weten vandaag niet wat corona als gevolg zal hebben voor hun inkomen. Vlaams ABVV en ACV vragen snel duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Vlaamse regering schaft stimulanspremie af - Kwetsbare werklozen met gezin verliezen opleidingssteun 

Persbericht 18/12/2019 - Het Vlaams ABVV betreurt de afschaffing, die gemiddeld 2500 kwetsbare mensen in een duurzame opleiding deed stappen.

Vlaamse werkbaarheid onder 50% - Oproep voor werkbaarheidsfonds en inzet inspectiediensten 

Persbericht 30/11/2019 - Volgens de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de SERV-stichting Innovatie & Arbeid duikt de werkbaarheid in Vlaanderen voor het eerst onder de 50%.

Nooit meer Bilzen 

Persbericht 14/11/2019 - Het Bureau van het Vlaams ABVV, dat vandaag is samengekomen, veroordeelt de criminele daad die afgelopen weekend plaatsvond in Bilzen, met name de brandstichting in een toekomstig asielcentrum.

Eerste wapenfeit nieuwe Vlaamse regering: een factuur van bijna 1 miljard in uw brievenbus 

Persbericht 8/11/2019 - Vandaag keurt de nieuwe Vlaamse regering het programmadecreet goed. Jambon I trekt direct een streep door 981 miljoen aan steunmaatregelen voor Vlaamse gezinnen en bedrijven. Het Vlaams ABVV formuleert enkele alternatieven.

Vlaams regeerakkoord laat te veel mensen links liggen 

Persbericht 30/09/2019 - Het Vlaams regeerakkoord vertoont blinde vlekken en schiet tekort in antwoorden. Daarmee laat het te veel mensen links liggen. Dat oordeelt het Vlaams ABVV op basis van de eerste uiteenzetting door toekomstig minister-president Jan Jambon.

Middenveld afbouwen nefast voor inclusieve samenleving 

Open brief 4/09/2019 - Samen met 77 andere organisaties stuurden we een duidelijke boodschap naar de volgende regering. Het middenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven, en is in niemands belang.

Start schooljaar: oproep voor goedkoper internet 

Persbericht 2/09/2019 - Bij de start van het nieuwe schooljaar pleit het Vlaams ABVV voor een sociaal tarief én een verlaging van de BTW op internet naar 6%.

Startnota nieuwe Vlaamse regering: in Vlaanderen zal het geld regeren 

Persbericht 13/08/2019 - Met de startnota van N-VA is de toon van de nieuwe Vlaamse regering gezet: in Vlaanderen zal het geld regeren, en dit ten koste van al wie het niet breed heeft.

Steeds meer burn-outs, maar Vlaamse werkgevers niet geïnteresseerd in preventiecoaches Vandeurzen 

15/07/2019 - Het project met gezondheidscoaches op de werkvloer dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen eind 2017 op poten zette slaat onvoldoende aan. Zo stelt het Vlaams ABVV vast op basis van de laatste cijfers.

Nieuwe brochure voor eenoudergezinnen 

Persbericht 14/06/2019 - Met de brochure ‘Wegwijs voor eenoudergezinnen‘ zet het Vlaams ABVV een nieuwe stap in de ondersteuning van eenoudergezinnen. De brochure lijst enkele tientallen diensten en organisaties op die eenoudergezinnen kunnen helpen.

Voor ons is iedereen van belang 

Persbericht 29/05/2019 - Met verontwaardiging nemen Vlaams ABVV en Vlaams ACV kennis van de dubbelzinnige houding van VOKA omtrent de eventuele deelname van het Vlaams Belang aan een volgende Vlaamse regering.

1 mei: Vlaamse regering schrapte 100 miljoen aan maatregelen voor werkbaar werk 

Persbericht 1/05/2019 - De Vlaamse regering bespaarde de afgelopen 5 jaar voor 101,6 miljoen euro op werkbaar werk. Dat klaagt algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers aan in haar 1 mei speech vandaag in Antwerpen.

Consumentenbarometer Testaankoop: aanpassing huurwetgeving nodig 

Persbericht 12/03/2019 - 78% van de kwetsbare gezinnen besteedt meer dan 30% van zijn inkomen aan huur. Voor hen is de maand altijd te lang.

Memorandum Vlaams ABVV 2019: De mensen, niet de markt 

Persbericht 20/02/2019 - Aan de vooravond van de Vlaamse parlementsverkiezingen lanceert het Vlaams ABVV 54 slimme en sociale voorstellen voor een ander beleid.

100 euro extra voor laagste lonen: waarom niet gewoon opslag? 

Persbericht 8/01/2019 - De vraag naar loonsverhoging is meer dan terecht. Alleen moet die opslag niet uit belastinggeld komen, maar van de werkgevers...

Decreet basisbereikbaarheid: nog veel onduidelijkheid ondanks goedkeuring 

Persbericht 21/12/2018 - Vandaag keurt de Vlaamse regering het decreet basisbereikbaarheid na advies definitief goed. Ondanks de langgerekte procedure blijven er voor het Vlaams ABVV nog zeer veel onduidelijkheden in de plannen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Waarom wij het actieplan werkbaar werk niet ondertekenen 

Persbericht 14/12/2018 - Vandaag tekenen 5 van de 6 sociale partners het Vlaams actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet een antwoord bieden op de stijgende werkdruk. Maar dat doet dit plan niet.

Wetgever denkt nog te vaak dat gezin twee ouders telt - Dossier eenoudergezinnen 

Persbericht 5/12/2018 - Of het nu om wonen, werken of fiscaliteit gaat, onze wetgeving lijkt zich maar moeizaam aan te passen aan de nieuwe gezinsrealiteit.

10 voorstellen voor sociale klimaatmaatregelen 

Persbericht 3/12/2018 - Bij de start van de 24ste klimaatconferentie in Katowice (Polen) legt het Vlaams ABVV 10 structurele én concrete voorstellen op tafel om de prijs van de klimaatverandering in Vlaanderen een zaak te maken van iedereen.

Saeftinghedok: Nu doordachte uitrol met evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen 

Persbericht 25/10/2018 - Vlaams minister van Mobiliteit Weyts ontvouwde zijn plannen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Het Vlaams ABVV wijst op het grote belang van de uitbreiding voor het garanderen van de huidige en toekomstige tewerkstelling in de in de haven en daarbuiten.

Werkbaar werk plus: Graag voor iedereen 

Persbericht 19/10/2018 - Nieuw onderzoek toont aan dat de groep werknemers die goed scoren op alle werkbaar werk-indicatoren daalt van 19,8% naar 16,3%. Een belangrijk alarmsignaal voor onze arbeidsmarkt.

Tijd voor een echt arbeidsmigratiebeleid 

19/06/2018 - Vakbonden en Noord-Zuidbeweging pleiten voor legale migratiekanalen.

Krapte arbeidsmarkt: nog werk genoeg op Vlaamse regeringstafel 

Persbericht 30/05/2018 - Vlaanderen toont onnodig spierballengerol in de reactie op het federale initiatief om meer mensen aan het werk te krijgen.

Congres Vlaams ABVV wil eenoudertoets en armoedetoets bij elke nieuwe beleidsmaatregel 

4 & 5 mei 2018 - Ruim 500 ABVV-afgevaardigden debatteerden 2 dagen lang over slimme antwoorden voor de vakbond van morgen. Lees hier alle goedgekeurde oriëntaties én ons speciale congresmagazine!

Minister Muyters, geef geen Vlaams geld aan wapenonderzoek 

Opinie 12/03/2018 - Samen met de vredesorganisaties roept het Vlaams ABVV minister Muyters op om geen belastinggeld te spenderen aan militair onderzoek.

5 adviezen voor een betere VDAB-dienstverlening 

Hoe ziet de ideale VDAB-dienstverlening eruit? De werklozenwerking van het Vlaams ABVV bracht eind 2017 een aantal werkzoekenden hierover samen. Deze boeiende brainstorm leidde tot 5 aanbevelingen voor een betere VDAB-dienstverlening.

Heroriëntering werkhervattingstoeslag: 

13/10/2017 - Zopas keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet over de werkhervattingstoeslag goed. Met dit decreet wil de regering op termijn 1.800 oudere werklozen (45+) ondersteunen bij het opstarten van een eigen zaak.

Bij de septemberverklaring 

Persbericht 24/09/2017 - Maandag legt Vlaams minister-president Geert Bourgeois zijn septemberverklaring af. Het wordt de laatste toespraak die niet gekleurd wordt door de nakende verkiezingen. Het lijkt ons een goed moment om in naam van de bijna 2 miljoen Vlaamse werknemers die we vertegenwoordige

Premie voor zelfstandige 45-plussers: zoveelste avontuurtje ten koste van werknemers 

Persbericht 26/06/2017 - Minister Muyters wil 45-plussers die een eigen zaak starten ondersteunen met een premie gedurende twee jaar. Hij doet dat door de bestaande werkhervattingstoeslag voor werknemers die ouder zijn dan 55 jaar af te schaffen.

Werkbaarheidsmonitor: Vlaanderen laat werknemers die kreunen onder werkdruk in de steek 

30/01/2017 - Het aantal werknemers met een werkbare job is de afgelopen jaren zorgwekkend gedaald. Het water staat de Vlaamse werknemers aan de lippen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse regering van koers verandert en eindelijk een beleid voert rond werkbaar werk.

Vlaams ABVV dringt aan op structurele oplossing geluidsnormen Brussels Airport 

27/01/2017 Het Vlaams ABVV dringt aan om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de impasse die dreigt rond de geluidsnormen die gelden voor Brussels Airport.

Minister Muyters, graag wat meer respect voor Vlaams sociaal overleg 

26/01/2017 - In een open brief voor het tijdschrift Sampol, schrijft algemeen secretaris Caroline Copers dat Philippe Muyters meer kan doen om de resultaten van het Vlaams sociaal overleg te honoreren.

PWA-actie loont: minister Muyters belooft aanpassingen 

Maar een definitieve oplossing is er nog niet. De drie vakbonden voerden vandaag actie voor het behoud van PWA. - Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 9/12/2016

100.000ste berekening op Factuurregering.be 

Persbericht 5/12/2016 - De Vlaming verliest gemiddeld € 800 per jaar. Dat blijkt na 100.000 berekeningen op Factuurregering.be.

Septemberverklaring heeft veel weg van een fata morgana 

Persbericht 26/09/2016 -Dat de jaarlijkse septemberverklaring meestal niet uitblinkt in duidelijkheid en al eens wat regeringsbeleid durft te verbloemen, behoort ondertussen tot de verwachtingen. Maar met de editie 2016 wordt er wel erg veel mist gespuid.

Septemberverklaring 2016: Het is tijd dat de Vlaamse regering haar beloftes inlost 

Opinie ABVV, ACV, ACLVB 24/09/2016 - De afgelopen jaren heeft de Vlaamse regering vooral gesnoeid.

Voka-reclameboodschap kan realiteit niet verhullen 

Persbericht 30/08/2016 - Wanneer een werkgeversorganisatie als VOKA de portefeuille bovenhaalt voor dure krantenadvertenties om het regeringsbeleid te bejubelen, dan is het opletten geblazen…

Vlaams ABVV betreurt N-VA-polarisatie rond BEV 

Persbericht 16/06/2016 -Vandaag maakte het Rekenhof de resultaten bekend van zijn audit van het Betaald Educatief Verlof (BEV). De inhoudelijke discussie werd echter overschaduwd door de onterechte conclusies van de N-VA.

Nu ook berekeningstool voor scholieren en studenten 

Na de volwassen versie is er nu ook een jongerenversie van onze webtool factuurregering.be, toegespitst op scholieren en studenten tussen 15 en 24 jaar: factuurgeneratie.be.

‘Doorstart’ Vlaamse regering slaat bal 3 keer mis 

30/05/2016 Persbericht - De zogenaamde doorstart van de Vlaamse regering is vooral een opeenstapeling van gemiste kansen.

Petitie: Van PWA naar een succesvolle Wijkwerking 

De regering wil het PWA-systeem hervormen tot ‘Wijkwerken‘ en legde daarvoor een conceptnota op tafel. De vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) willen gaan voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking. Daarom moeten we het voorstel dat op tafel ligt verbeteren.

Voka is het probleem 

12/05/2016 Persbericht - Caroline Copers reageert op de zoveelste Voka-aanval op de vakbonden.

ABVV blogt brainfood for a better world 

11/05/2016 Persbericht - De experten van het ABVV staan in de frontlinie van het maatschappelijk debat.

1 mei 2016: toespraak Caroline Copers 

Goedemorgen kameraden, beste vrienden,

Eind april ligt er tot 26 cm sneeuw in de Ardennen en vriezen de fruitbloesems in het ganse land kapot. Eind april is het 32 graden warm in Panama City...

Sociale partners akkoord over toekomst PWA 

Persbericht 28/04/2016 - De drie vakbonden zijn tevreden met het compromis over de toekomst van het PWA-systeem in Vlaanderen, dat de sociale partners in de SERV hebben bereikt. De Vlaamse regering moet dit compromis respecteren en verder uitwerken.

Kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek 

21/04/2016 Opinie - De Vlaamse regering voert binnenkort een vernieuwde kinderbijslag in met nadelige gevolgen voor een groot aantal gezinnen.

Waar blijft Vlaanderen in het debat over werkbaar werk?  

21/04/2016 Persbericht - De discussie over werkbaar werk woedt hevig op het federaal niveau. Maar wat doet Vlaanderen ondertussen rond werkbaar werk?

Campagne ‘Solidariteit kan je zien‘ gelanceerd 

29/03/2016 Persbericht FOS - Heel wat mensen hebben geen toegang tot kwalitatieve en betaalbare zorg. Dat kwalijke effect van de commercialisering kaarten de ngo FOS, het ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en 11.11.11 aan in een gezamenlijke campagne.

Wordt gratis werken de norm voor Vlaamse werklozen? 

18/03/2016 Persbericht Vlaams ABVV - Het Vlaams ABVV is bezorgd over de manier waarop werklozen in Vlaanderen in de toekomst werkervaring zullen kunnen opdoen.

Een Vlaamse Grondwet? Pak eerst de echte problemen aan! 

7/03/2016 Persbericht - Daar is ze weer, de discussie over een Vlaamse grondwet. Om de zoveel jaar steekt dit idee, als ultieme wensdroom voor de voorstanders van een onafhankelijk Vlaanderen, opnieuw de kop op.

Neem ‘werknemerschap’ op in de eindtermen! 

7/03/2016 - Steun ons idee aan de minister van Onderwijs.

Kinderbijslag: Weg met het VOKA-vingertje 

Opinie 24/02/2016 - Caroline Copers hekelt VOKA-voorstel over hervorming kinderbijslag.

Maak mee jouw toekomst. Word klimaatkameraad 

ABVV lanceert nieuwe campagne.

De regering liegt: uw koopkracht stijgt niet 

ABVV lanceert website factuurregering.be.

Aanval N-VA op betaald educatief verlof is zoveelste pestmaatregel 

Reactie Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 4/11/2015 -

Vakbonden tevreden met Banenpact 

Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 21/10/2015 - De vakbonden zijn tevreden over het Banenpact dat de Vlaamse sociale partners vandaag afsloten en voorleggen aan de Vlaamse regering.

Kosten energiebeleid doorrekenen per aansluitpunt geen goed idee 

Persbericht Vlaams ABVV, ACV, BBL, Samenlevingsopbouw 16/10/2015 -

Vlaamse Regering schuift rekening groene stroom door naar gezinnen 

Persbericht Vlaams ABVV, ACV, BBL, Samenlevingsopbouw 13/10/2015 -

Septemberverklaring 2015: reactie van het Vlaams ABVV 

Persbericht 28/09/2015 - Vlaanderen moet verandering niet zomaar ondergaan.

Niet asielzoekers maar N-VA grootste gevaar voor sociale zekerheid 

Persbericht 21/09/2015 - Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, reageert met afgrijzen op het N-VA-voorstel om asielzoekers pas kindergeld te geven nadat ze minstens vier jaar in België hebben gewoond.

1 jaar Vlaamse factuurregering: burger betaalt de rekening 

Persbericht 24/07/2015 - Het Vlaams ABVV pleit voor een grondige bijsturing van Bourgeois I.

Minister Muyters veegt goed werkend diversiteitsbeleid van tafel 

22/07/2015 - Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB.

ABVV-zomerblog: de factuurregering 

In deze reeks artikelen analyseert de studiedienst van het Vlaams ABVV hoe de factuurregering Bourgeois I de rekening systematisch doorschuift naar de burgers en daarbij ook de laagste inkomensgroepen niet ontziet.

Actie bij Voka: werkgevers, open de deuren voor 50-plussers! 

Persbericht 25/06/2015 - 50-plussers profiteren niet, ze solliciteren. Maar in hun zoektocht naar werk botsen ze op onwillige werkgevers en een hardvochtige overheid. Dat bewijst een grootschalige ABVV-enquête bij 50-plussers.

3 redenen waarom N-VA belofte van werkbaarder werk niet inwilligt 

Opinie 10/06/2015 - Werkbaar werk staat terug op de politieke agenda. Maar de N-VA-voorstellen bieden geen oplossing.

Slechte cijfers loopbaanbegeleiding: het resultaat van achteroverleunend beleid 

Opinie 8/06/2015 - De slechte resultaten van Muyters‘ beleid komen niet uit de lucht vallen.

1 mei 2015: toespraak Caroline Copers 

Genoeg is genoeg! Het ABVV staat aan de kant van de mensen, de regeringen staan aan de kant van de rijken.

Geen banenpact zonder sociaal overleg 

20/04/2015 Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB - Het scenario voltrekt zich geheel zoals verwacht.

Regering Bourgeois kiest voor Flandre à papa 

Opinie 10/04/2015 - Het verlagen van de schenkingsrechten op onroerend goed is een gemiste kans om werk te maken van een rechtvaardige Vlaamse vermogensfiscaliteit.

Werkgevers blazen overleg op 

7/04/2015 - De Vlaamse vakbonden vragen een Banenpact dat ook effectief jobs oplevert.

Verlaging schenkingsrechten zoveelste cadeau voor de rijken 

Persbericht 2/04/2015 -

30 jaar betaald educatief verlof 

Persbericht ABVV, ACV, ACLVB 1/04/2015 - Vanaf 1 april wachten de gewesten grote uitdagingen.

Vlaamse regering moet inzetten op rechtvaardige fiscaliteit 

Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 26/03/2015 - De Vlaamse regering kan de factuur niet opnieuw doorschuiven naar werknemers en gezinnen.

Supporter mee voor sociale bescherming wereldwijd 

Nieuwe campagne 11.11.11, FOS en ABVV.

Geplande verhoging kinderopvangtarieven slecht idee 

Persbericht 6/03/2015 - Acht Vlaamse middenveldorganisaties, waaronder het Vlaams ABVV, vragen de automatische toekenning van het laagste dagtarief aan leefloners.

Ouderen niet pesten, maar echte kansen geven op gepast werk 

Persbericht 5/03/2015 - ABVV reageert op uitspraken Fons Leroy (VDAB).

Erkenning intrekken van discriminerende dienstenchequebedrijven 

Persbericht 23/02/2015 - Een stevige aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt dringt zich op.

900 miljoen euro koopkrachtverlies door Vlaamse besparingen 

Persbericht 18/12/2014 - De besparingen die de Vlaamse regering de Vlaamse bevolking oplegt kosten elk gezin gemiddeld 342 euro. Voor gezinnen met kinderen kunnen ze echter oplopen tot 1800 euro per jaar.

Hetzelfde werk doen, maar dan gratis?  

Persbericht 4/12/2014 - Het Vlaams ABVV betreurt de beslissing van minister Muyters over de werkervaringsplaatsen (WEP+).

15 voorstellen voor een rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit 

Persbericht 2/12/2014 -Het Vlaams ABVV vraagt een rechtvaardige bijdrage aan bedrijven en vermogenden.

3000 sollicitatiebrieven voor Vlaams minister van Werk Muyters 

Persbericht 21/11/2014 - De drie vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB voerden vandaag actie tegen het verdwijnen van de werkervaringsprojecten (WEP+).

Stuur onderwijsbegroting fors bij 

19/11/2014 - In een brief aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement vragen de drie vakbonden de onderwijsbegroting niet goed te keuren.

Jongeren bezetten Anneessensplein in Brussel 

Op woensdag 5 november 2014 vanaf 17 uur houden tientallen jongerenorganisaties samen met de jongerenvakbonden een 24-uursbezetting van het Anneessensplein in Brussel Centrum.

Hoger inschriijvingsgeld: juridisch koosjer? 

Opinie 23/10/2014 - Misschien moet het Grondwettelijk Hof dat meer eens toetsen aan het standstill-beginsel…

Septemberverklaring: vrees bewaarheid 

22/09/2014 Persbericht - Werknemers en hun gezinnen krijgen Vlaamse factuur van 878 miljoen euro in 2015.

Jeugdmanifest tegen besparingen 

22/09/2014 - 48 jongerenorganisaties, waaronder ABVV-jongeren, klagen de besparingen op jongeren aan.

Hart boven Hard lanceert alternatieve Septemberverklaring 

22/09/2014 - Het protest tegen de Vlaamse besparingsplannen neemt steeds bredere vormen aan. Het nieuwe initiatief ‘Hart boven Hard’ groepeert een 50-tal organisaties, waaronder de vakbonden.

ABVV-jongeren gekant tegen verhoging inschrijvingsgeld 

Persbericht 18/09/2014 - Besparingen riskeren tot elitair onderwijs te leiden.

Septemberverklaring 2014: Bourgeois moet klare wijn schenken 

Persbericht 18/09/2014 - Schuift Vlaamse regering Bourgeois factuur van 5,9 miljard euro door naar werknemers?

Solidariteitsboodschap Ethisch Tribunaal Colombia 

11/09/2014 - Het ABVV zond vandaag via Skype een solidariteitsboodschap naar Colombiaanse syndicalisten.

Meer allochtonen aan het werk? Bourgeois en werkgevers: voeg de daad bij het woord! 

Opinie 11/09/2014 - Het Vlaams ABVV verwacht een snelle actie van de Vlaamse regering in navolging van de oproep van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om meer allochtonen aan te werven.

Nieuwe Vlaamse regering moet sociale pijnpunten bijsturen 

Persbericht 23/07/2014 - Eerste reactie Vlaams ABVV op Vlaams regeerakkoord Bourgeois I.

Volg onze zomerblog 

Heel deze zomer scherpen de adviseurs van onze studiediensten hun pennen over een aantal hot topics.

Vlaamse begroting: geen excuus voor ‘shockbeleid‘ 

Opinie 1/07/2014 - De Vlaamse onderhandelaars buigen zich momenteel over de begroting voor de volgende Vlaamse regering. Een shockbeleid zoals de werkgevers willen, is alleszins een foute keuze.

Woonbonus: niet afschaffen maar bijsturen 

Persbericht 24/06/2014 - Vandaag werden de resultaten van een belangrijke studie over de woonfiscaliteit in Vlaanderen bekendgemaakt.

Vlaamse regering mag niet besparen op sociale uitgaven 

Persbericht 12/06/2014 - Het ABVV werd vandaag ontvangen door de Vlaamse onderhandelaars.

Memorandum 3 vakbonden: Voor een sociaal en solidair Vlaanderen 

Persbericht 11/06/2014 - ABVV, ACV en ACVLB vragen in een gemeenschappelijk memorandum aan de Vlaamse onderhandelaars oog te hebben voor de sociale noden in Vlaanderen.

Visie UNIZO op tijdskrediet niet netjes 

Persbericht 10/06/2014 Het Vlaams ABVV betreurt ten zeerste dat UNIZO opnieuw de aanval inzet op het systeem van tijdskrediet voor werknemers.

Regeringen moeten samen werk maken van werk en sociale bescherming 

Persbericht 27/05/2014 - Het Bureau van het Vlaams ABVV nam vandaag kennis van de resultaten van de politieke verkiezingen van 25 mei 2014.

Memorandum Vlaams ABVV 

Aan de toekomstige Vlaamse regering en Vlaams parlement (verkiezingen 25 mei 2014).

1 mei 2014: toespraak Caroline Copers 

"De inzet van deze 1 mei is 25 mei."

Congres 2014: fotoverslag 

Bekijk ons fotoverslag op Facebook.

Campagne Bakstenen voor bloemen 

Koop mee een huis voor de bloemenarbeiders in Colombia.

Congres 2014: het congresmagazine 

Lees hier ons vooruitstrevend magazine over #congresABVV.

Congres 2014: Slottoespraak Caroline Copers 

"Vooruit! De toekomst moet sociaal en duurzaam. En we gaan dat niet alleen doen."

Congres Vlaams ABVV kiest voor sociale vooruitgang 

Persbericht 26/04/2014 - Het Vlaams ABVV beëindigde vandaag haar tweedaags statutair congres in Blankenberge. De 550 afgevaardigden keurden de oriëntaties goed voor de werking tijdens de komende 4 jaar.

Opinie: Het V-plan van N-VA maakt komaf met de sociale welvaartsstaat 

15/04/2014 Opinie - Het V-plan betekent de vernietiging van onze welvaartsstaat.

Start infosessies voor 5000 ontslagen werknemers Ford Genk en toeleveranciers 

Persbericht 24/03/2014 -Vakbonden, VDAB en Team Hulp bij Bedrijfssluiting brengen loopbaanadvies naar de werkvloer.

Na het concurrentiepact: tijd voor een competentiepact 

600.000 Vlamingen zijn laaggeletterd. De digitale kloof is nog immenser.

Interview: Caroline Copers over het Vlaams ABVV van 2010 tot 2013 

‘Als we een moderne vakbond willen zijn, moeten we blijven inspelen op de nieuwe noden van onze leden.’

Neem de handschoen op voor Waardig Huishoudwerk 

Neem mee de handschoen op en steun FOS in de wereldwijde strijd voor waardig huishoudwerk!

Actiedag 10 maart 2014: Dump jonge werkzoekenden niet in het OCMW! 

Actiedag van ABVV, ACV en ACLVB tegen de uitsluiting van jonge werkzoekenden.

Shuttledecreet woon-werkverkeer: Zijn werknemers nog belangrijk? 

27/01/2014 Persbericht - Na vier jaar rondjes draaien kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) nu eindelijk een shuttledecreet aan. Het Vlaams ABVV is zeer verbaasd.

Memorandum De Verenigde Verenigingen 

24/01/2014 - De Verenigde Verenigingen is de spreekbuis van het middenveld in Vlaanderen. Memorandum voor de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014.

Geen akkoord over activering tot 60 jaar 

20/12/2013 Persbericht - Het Vlaams ABVV vindt het onaanvaardbaar dat minister Muyters suggereert dat er een ‘akkoord’ is met de sociale partners rond de uitbreiding van de specifieke aanpak van oudere werkzoekenden naar 58-60 jaar. Zo‘n akkoord is er vooralsnog niet.

Concurrentiepact: Vlaamse impuls moet extra kansen geven aan werklozen 

17/12/2013 Persbericht - Het Vlaams ABVV betreurt dat de Vlaamse regering haar extra impuls voor het relancebeleid beperkt tot een lastenverlaging.

Jongeren niet straffen omdat ze geen werk vinden 

16/12/2013 Persbericht - Tienduizenden jongeren verliezen uitkering in 2015. Het Vlaams ABVV eist de onmiddellijke afschaffing van deze absurde en onrechtvaardige maatregel.

ABVV lacht niet met klimaatopwarming  

15/11/2013 Persbericht - Klimaatweek van 18 tot 23 november 2013 brengt positieve boodschap ‘kies voor jobs’.

N-VA voorstellen ontmantelen welvaartsstaat 

28/10/2013 Persbericht - Verkiezingsbeloften over belastingverminderingen, die de rijksten ongemoeid laten maar de gewone burger pijn doen.

VOKA-studie biedt geen waar voor je geld 

22/10/2013 Opinie - Het warm water niet heruitvinden, maar voortbouwen op de Pact 2020-consensus.

Besparingen op opleidingscheques onaanvaardbaar 

15/10/2013 Persbericht - Vlaams ABVV wil impulsplan voor opleidingen.

Stop werkzoekenden te culpabiliseren  

8/10/2013 Persbericht - “Werklozen willen niet werken, dus verplicht hen om te werken.” De voorstellen van Rik Daems kunnen gemakkelijk in één zin worden samengevat. Het Vlaams ABVV heeft drie zinnigere voorstellen.

ABVV betreurt versoepeling individuele beroepsopleiding (IBO) zonder tegenprestaties 

30/09/2013 Persbericht -

Septemberverklaring: vakbonden missen concrete engagementen voor werk 

23/09/2013 Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB.

Septemberverklaring 2013: vakbonden geven voorzet 

19/09/2013 Persbericht - Maximaal investeren in een sociaal Vlaanderen. Dat eisen de vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke vooruitblik op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.

Concurrentiepact: Vlaamse regering moet huiswerk overdoen 

17/09/2013 Persbericht - De voorstellen van de Vlaamse regering voor een “concurrentiepact” zijn onvoldoende op werk gericht en teveel een cadeaupolitiek aan de bedrijven.

Minister-President Peeters, ga voor het algemeen belang in plaats van voor de loonlastenlobby te rijden 

9/09/2013 Persbericht - De voorstellen van Vlaams minister-president Kris Peeters om de concurrentiekracht te verbeteren zijn erg teleurstellend, meent het Vlaams ABVV.

Jeugdwerkloosheid: onderneem iets!  

3/09/2013 Persbericht - Om de jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden is er nood aan onmiddellijke actie. Het Vlaams ABVV pleit voor een werkgelegenheidsplan en roept de overheid en de ondernemers op echt iets te ondernemen: biedt werkervaringsplaatsen aan voor onze jongeren!

Daar is onze zomerblog weer 

9/07/2013 Opinie - Vanaf vandaag wordt de zomer nog wat heter, dankzij onze hete-zomerblog op DeWereldMorgen.be. Boordevol feiten en cijfers die je doen (z)weten...

Doe iets aan de jeugdwerkloosheid 

1/07/2013 Opinie - Een gebrek aan ambitie. Niet van de jongeren zelf, maar van de Vlaamse overheid en werkgevers. Dat is de kern van het probleem.

Jan De Nul slecht geplaatst om overheid op de korrel te nemen 

25/06/2013 Opinie - Jan De Nul, de topman van het gelijknamig baggerbedrijf, gaat lelijk uit de bocht door cijfers te manipuleren.

Loonlastverlaging: wie draagt de lasten? 

13/06/2013 Persbericht - Reactie op oproep Kris Peeters voor gemeenschappelijk concurrentiepact.

Onderwijs: wel breed draagvlak voor hervormingen 

3/06/2013 Persbericht - Het Vlaams ABVV betreurt de negatieve sfeermakerij over de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs als zou er hierover geen enkel maatschappelijk draagvlak bestaan.

Nee tegen GAS-boetes 

28/05/2013 Standpunt - Het Vlaams ABVV vraagt, samen met meer dan 200 andere middenveldorganisaties, de GAS-boetes niet te verstrengen. Want aan die GAS-boetes hangt een kwalijk geurtje…

Vlaams ABVV verdedigt recht op actievoeren 

27/05/2013 Persbericht - Morgen staan elf democratische actievoerders opnieuw terecht. Het Vlaams ABVV is bezorgd over de aanpak van deze zaak.

Kwaliteitszorg voor onze ouderen: ook in het Vlaanderen van morgen? 

23/05/2013 Persbericht ABVV Social Profit - We moeten grenzen trekken aan de commercialisering van de zorgsector.

1 mei-toespraak 2013 

"Er moet een sterker sociaal beleid komen." Lees hier de volledige 1 mei-speech die Caroline Copers in Antwerpen hield.

Vlaanderen bereidt overheveling kinderbijslag voor 

24/04/2013 Standpunt - Kinderbijslag wordt met de zesde staatshervorming geregionaliseerd. Wat denkt het Vlaams ABVV daarvan?

4 argumenten tegen een betogingsverbod in Antwerpse handelswijken 

23/04/2013 Persbericht - De handelaarsvereniging van Borgerhout vraagt samen met Unizo-Antwerpen in een petitie aan het Antwerps stadsbestuur om hun winkelstraten betogingvrij te maken. Volgens de pers overweegt de burgemeester een betogingsverbod op alle centrale handelsassen...

6000 Fair Trade rozen op 1 mei 

Help ons een stem te geven aan werknemers wereldwijd om hun rechten te verdedigen.

Studietoelagen alsnog toekennen, in afwachting van automatisering  

9/04/2013 Persbericht - Bijna 3000 gezinnen dienden hun aanvraag voor een studietoelage te laat in. ABVV-jongeren eisen dat de Vlaamse regering ze toch nog aanvaardt. Stop de besparingen op de zwaksten!

Petitie: automatische toekenning schooltoelage 

Het Vlaams ABVV ondersteunt de petitie van het Netwerk tegen Armoede voor de automatische toekenning van de schooltoelage vanaf het schooljaar 2013-2014. Teken ook de petitie.

30 concrete tips voor Kris Peeters 

27/03/2013 Persbericht -Aan de vooravond van de begrotingscontrole bezorgen de drie vakbonden 30 quick-wins voor de werknemers aan de Vlaamse Minister-President.

Veeg hun problemen niet onder de mat! 

Meer dan 100 miljoen mensen werken als huishoudpersoneel. Vaak worden hun arbeidsrechten geschonden. Daarom voeren Vlaams ABVV en FOS campagne.

Equal Pay Day promoot ‘Extreme housekeeping‘ 

15/03/2013 Persbericht - Vrouwen verdienen nog steeds 22% minder dan mannen. Daarom is woensdag 20 maart 2013 opnieuw Equal Pay Day.

Betoging marginaal neofascistisch clubje in Borgerhout geen goede zaak 

14/03/2013 Persbericht - ABVV-regio Antwerpen vindt de geplande betoging van een marginaal neofascistisch clubje in Borgerhout geen goede zaak. Niet op 1 mei, noch op andere dagen...

Werkwinkels, nog werk aan de winkel 

8/03/2013 Persbericht - De VDAB reorganiseert de Werkwinkels. Het Vlaams ABVV uitte al eerder zijn ongerustheid over de besparingen bij de VDAB, ook in de Raad van Bestuur.

Reactie op Humo-interview Monica De Coninck 

26/02/2013 - In haar interview met Humo (19-02-2013) bewijst federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) hoe slecht ze het ABVV eigenlijk kent.

Stemgedrag ABVV-leden: foute berichtgeving 

23/02/2013 - Niet de N-VA maar de SP.A is de grootste partij onder ABVV-leden.

Captains of society moeten hun verantwoordelijkheid opnemen 

1/02/2013 Opinie - Waarom zwijgen de andere werkgeversorganisaties over de straffe verklaringen van Unizo-topman Karel Van Eetvelt?

De Lijn, kosteloos vervoer op de schop? 

31/01/2013 Opinie - Het besparingsspook waart weer door het land, onder andere bij De Lijn. Wat met het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers?

Graag een toekomstgericht en sociaal begrotingsbeleid  

25/01/2013 Persbericht - De Vlaamse regering sluit 2012 af met een overschot van 241 miljoen euro. Dat roept een aantal vragen op.

Instapstages en werkinlevingsprojecten 

21/01/2013 Standpunt - De instapstage kan voor laaggekwalificeerde jongeren een opstap betekenen. Het Vlaams ABVV koppelt daaraan enkele voorwaarden.

De 11 van Wetteren staan niet alleen... 

14/01/2013 Opinie - Na de actie rond de ggo-aardappelen in Wetteren staan 11 actievoerders terecht. Wij horen er ook bij...

Kraakje en zijn Vrolijke Vrienden 

9/01/2013 Persbericht - Bedenkingen bij het pleidooi van VDAB-topman Fons Leroy voor een omwenteling van ons arbeidsmarktbestel.

Vlaams akkoord energiebesparing is maat voor niets 

21/12/2012 Persbericht - Vakbonden en milieubeweging zijn ontgoocheld over het akkoord dat de Vlaamse overheid afsloot met de Vlaamse bedrijven over de nieuwe Energiebeleidsovereenkomsten.

Een moedig 2013 gewenst 

aan iedereen die strijdt voor een betere wereld!

Staat de VDAB in uitverkoop? 

10/12/2012 Persbericht - Het personeel van de VDAB trekt aan de alarmbel: door besparingen en uitbestedingen komt de basisdienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in het gedrang.

Abonneer je nu op onze nieuwe E-zines 

Om u nog sneller op de hoogte te houden, start het Vlaams ABVV twee nieuwe E-zines.

Drama Ford Genk: tijd voor een gespierd industrieel beleid 

16/11/2012 Opinie - Het Vlaams ABVV vraagt een sterk politiek engagement voor de toekomst van de Vlaamse industrie.

Vlaams bankenplan: niet enkel voor bedrijven en superrijken aub 

14/11/2012 Persbericht - Het Vlaams ABVV wil dat de Vlaamse regering snel werk maakt van een breed gedragen bankenplan.

5 lessen uit Ford 

25/10/2012 Opinie - Hoe een drama als dat van Ford Genk in de toekomst trachten te voorkomen?

Gemeenteraadsverkiezingen 2012: En dan nu tijd voor een lokaal sociaal beleid! 

16/10/2012 Persbericht - De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Na de woorden is het nu tijd voor daden, niet voor nieuwe loopgraafgevechten.

Voorbij de generatieclash 

11/10/2012 Opinie - Generaties tegen elkaar opzetten: is dat echt wat we momenteel nodig hebben? De jongeren- en seniorenwerking van het Vlaams ABVV willen een andere toon in het vergrijzingsdebat.

Voorbij de generatieclash 

11/10/2012 Opinie - Generaties tegen elkaar opzetten: is dat echt wat we momenteel nodig hebben? De jongeren- en seniorenwerking van het Vlaams ABVV willen een andere toon in het vergrijzingsdebat.

Seniorenraden moeten dringend geactiveerd worden 

11/10/2012 Persbericht - In meer dan 60% van de Vlaamse gemeenten formuleert de plaatselijke ouderenadviesraad zo goed als nooit een advies. ABVV-Senioren roept de beleidsmakers op de adviesraden beter te benutten.

Septemberverklaring 2012: reactie vakbonden 

24/09/2012 Persbericht - De 3 vakbonden zijn teleurgesteld in de septemberverklaring van de Vlaamse regering.

Septemberverklaring 2012: syndicale voorbeschouwingen 

23/09/2012 Persbericht - De vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hopen dat Vlaams minister-president Kris Peeters maandag in zijn Septemberverklaring oren heeft naar de verzuchtingen van alle sociale partners.

Vlaamse regering moet duidelijke én sociale keuzes maken 

19/09/2012 Persbericht - De 3 vakbonden waarschuwen ervoor dat bij de Vlaamse begrotingsopmaak nieuwe lineaire besparingen geen optie kunnen zijn.

Vlaams ABVV wil sociaal loket in elke gemeente 

12/09/2012 Persbericht - Memorandum gemeenteraadsverkiezingen biedt inspiratie voor bestuursakkoorden met een sociaal hart.

Voka-bevraging niet representatief voor mening werknemers 

4/09/2012 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op bevraging Voka, Knack en Trends over loopbaanconcept.

Volg onze hete-zomerblog 

Heel de zomer lang ontcijfert het ABVV de hot topics uit de actualiteit op DeWereldMorgen.be. Cijfers en feiten die je doen (z)weten....

Discriminatie in de uitzendsector: alweer 

2/07/2012 Persbericht - Waar blijft de nultolerantie die de Vlaamse regering beloofde?

Geen afbraak van de federale solidariteit 

7/06/2012 Persbericht - Vlaams ABVV reageert afwijzend op oproep Vlaamse werkgevers voor nieuw overlegmodel.

Nieuw banenplan moet jongeren echt aan werk helpen 

5/06/2012 Persbericht - Bedenkingen bij het voorstel van minister van Werk Monica De Coninck om 10.000 stageplaatsen te realiseren voor werkloze jongeren.

In memoriam: Georges Derieuw 

Voormalig ABVV-topman Georges Derieuw is op 17 mei 2012 overleden op 84-jarige leeftijd. Hij was als allereerste algemeen secretaris van het Vlaams ABVV van grote historische betekenis.

1 mei-toespraak 2012 

Waar blijven de patronale plichten rond kwalitatief werk? Rond werkbaar werk? Rond investeren in oudere werknemers? Rond investeren in onervaren jongeren? Dat stelde Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, op 1 mei aan de kaak.

Ongewenste intimiteiten op de werkvloer onaanvaardbaar 

26/04/2012 Persbericht - Ongewenste intimiteiten horen niet thuis in bedrijven en organisaties. Het Vlaams ABVV ondersteunt de oproep van Vlaams minister Ingrid Lieten om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken en doet extra inspanningen voor meer preventie.

Fair Trade rozen op 1 mei 

Op 1 mei 2012 verdeelt het ABVV in heel Vlaanderen 6700 eerlijk geteelde rozen uit Kenia. Hoe kan zo’n roos het verschil maken?

Marcinelle: hommage aan de Vlaamse mijnwerkers 

20/04/2012 - Speech van Caroline Copers in Marcinnelle, bij de herdenking van de 33 Vlaamse mijnwerkers die bij de mijnramp van 1956 stierven.

Klant is Konings 

21/03/2012 Opinie - Stop nu eens met recepten uit de jaren ‘80, stelt Caroline Copers op haar nieuwe VRT-blog als reactie op een Voka-studie.

450.000 redenen om te werken aan diversiteit, opleidingskansen en arbeidsvoorwaarden 

2/03/2012 Persbericht - Vlaanderen krijgt er 450.000 vacatures bij. Maar dat is geen reden tot paniek.

Vlaamse besparingen: Vlaams ABVV kritisch 

28/02/2012 Persbericht - Het Vlaams ABVV heeft bedenkingen bij de begrotingsmaatregelen. Nu de kindpremie wordt uitgesteld vragen we extra investeringen in de bestrijding van kindarmoede.

Vlaams loopbaanakkoord: rozengeur en maneschijn? 

22/02/2012 Opinie - Nu vakbonden, werkgevers en Vlaamse regering een nieuw loopbaanakkoord sloten, moet er boter bij de vis komen, stelt Caroline Copers op haar nieuwe VRT-blog.

ABVV leert jongeren sociale verkiezingen kennen 

20/02/2012 Persbericht - Duizenden jonge werknemers nemen dit jaar voor het eerst deel aan de sociale verkiezingen in hun bedrijf, als kiezer of als kandidaat. Speciaal voor hen is er nu de nieuwe website Working Class Heroes.

Vlaams loopbaanakkoord: onze mening 

13/02/2012 Standpunt - Het nieuwe Vlaamse loopbaanakkoord is bijna rond. Welke van onze eisen vinden we erin terug?

Vlaamse begroting: discussie zonder taboes gevraagd 

13/02/2012 Persbericht - De Vlaamse regering wil fors besparen. Het Vlaams ABVV pleit voor een 50/50-verdeling van de begrotingsinspanning: evenveel besparingen als nieuwe inkomsten. Waar moet de regering die halen?

Bekaert: sociaal drama 

3/02/2012 Persbericht - Het sociaal drama bij Bekaert mag niet op cynische manier misbruikt worden om te pleiten voor sociale afbraak. Een gezond economisch beleid investeert in mensen.

Sociaal overleg versterken na bevoegdheidsoverdracht 

1/02/2012 Persbericht - Vlaams Minister-President Kris Peeters wil het Vlaams sociaal overleg versterken. Het Vlaams ABVV vindt dit een positief signaal. Toch zijn er enkele bedenkingen.

Regering moet werkloosheid bestrijden, niet werklozen 

26/01/2012 Persbericht - ABVV-jongeren voerden deze ochtend actie voor het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck.

Staken de jongeren mee op 30j? 

25/01/2012 Opinie - De jongeren van vandaag zijn niet enkel Generation Y. Er is ook een Generation Because, stelt Caroline Copers op haar nieuwe VRT-blog.

Geen nieuwe nepstatuten voor jongeren 

24/01/2012 Persbericht - Flexibele arbeidscontracten voor jongeren die moeilijk aan de slag geraken. Het Vlaams ABVV is erg ongerust over dit voorstel van federaal minister van Werk Monica De Coninck. Wat zijn onze alternatieven?

Moeten vakbonden vernieuwen voor jongeren? 

24/01/2012 - Over dat vraagstuk was ABVV-jongeren vandaag te gast in De Ochtend op Radio 1. Welke visie verdedigen onze vakbondsjongeren?

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw schrijft brief aan studenten over staking 

24/01/2012 - De algemene staking van 30 januari 2012 zal onvermijdelijk tot hinder leiden. Maar we vragen begrip en solidaritet. Want we strijden ook voor jouw toekomst.

Vlaams loopbaanakkoord: klemtoon niet op strengere aanpak werklozen 

23/01/2011 Persbericht - In tegenstelling tot wat sommige mediaberichten doen uitschijnen, is het nieuwe Vlaamse loopbaanakkoord nog niet rond en ligt de nadruk niet op een eenzijdig plichtenverhaal van werklozen.

Ecologiepremie: gebrek aan interesse of gebrek aan visie? 

18/01/2012 Persbericht - Steeds minder bedrijven maken gebruik van de ecologiepremie. Het Vlaams ABVV waarschuwt echter voor voorbarige conclusies. Wat is de echte oorzaak van dit probleem?

50+ bevraging: Langer werken of langer aan de dop? 

20/12/2011 Persbericht - 50-plussers willen nog werken, maar zijn pessimistisch over hun jobkansen. "Ik heb het gevoel dat we voor niks meer dienen." Dat blijkt uit onze bevraging van 500 werkzoekende 50-plussers. Welke maatregelen zijn nodig om voor verandering te zorgen?

Luisteren en zwijgen! 

25/11/2011 Opinie - Luisteren en zwijgen, dat is de wervende boodschap die de Open VLD vandaag voor de burger in petto heeft.

Nieuw loopbaanakkoord in de maak 

07/11/2011 Interview - Ook op Vlaams niveau wordt er volop onderhandeld. Vakbonden en werkgevers zitten rond de tafel voor een nieuw loopbaanakkoord. Tegen eind 2011 moet dat rond zijn. Waarover gaat het en wat wil het Vlaams ABVV?

Woon-werkverkeer: Mogen werknemers nog meepraten? 

07/11/2011 Persbericht - Vlaams ABVV, ACOD en BTB vragen dringend overleg en opheldering aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits over het shuttledecreet en andere initiatieven over het woon-werkverkeer.

Lijdt Vlaamse fiscaliteit aan Belgische ziekte? 

21/10/2011 Opinie - Als de Vlaamse regering een doordacht duurzaam en sociaal fiscaal beleid wil voeren, zal ze het roer drastisch moeten omgooien. Zeker nu de fiscale autonomie na de staatshervorming gevoelig uitbreidt.

De Dalrymple Twitterati 

21/10/2011 Opinie - Volgens een enquête van Tempo Team is de meerderheid van de Belgen voor een strenge aanpak van werkzoekenden. Wij lazen ook nog wat anders in die enquête...

Discrimineer een keer in het verkeer? 

20/10/2011 Persbericht - Het BIVV wil jongeren verbieden ’s nachts te rijden. ABVV-jongeren vindt dit meer dan een brug te ver en zal deze discriminatie van jongeren niet tolereren.

Armoedebestrijding moet prioriteit worden 

13/10/2011 Interview - Op zondag 16 oktober 2011 manifesteren de armenverengingen voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Een gesprek met Caroline Copers (Vlaams ABVV) over armoedebeleid in Vlaanderen.

Bedrijfssteun: meer dan maneges 

06/10/2011 Opinie - Onlangs was er commotie over subsidies aan een manege en een saunacomplex. Maar hoe groot is de bedrijfssteun in Vlaanderen eigenlijk? En wat levert het op?

Dienstencheques in de zorg?  

04/10/2011 Standpunt - Dienstencheques zijn geen goed instrument om de thuiszorg uit te breiden. Dat antwoordt het Vlaams ABVV op een adviesvraag van de minister van Welzijn.

Gratis elektriciteit: schiet niet op de gezinnen aub 

05/10/2011 Persbericht - Unizo staat aan de klaagmuur omdat KMO’s meebetalen voor de gratis stroom van de gezinnen. Unizo vergist zich van doelwit. In plaats van de gezinnen te viseren, zou Unizo beter zijn pijlen richten op wie echt rijk wordt van de productie en levering van elektriciteit.

Nieuwe BIV: niet zo‘n slimme belasting 

2/10/2011 Persbericht - De nieuwe Belasting op inverkeerstelling (BIV) is ronduit asociaal. Het Vlaams ABVV rekent op het Vlaams parlement voor een bijsturing. Anders zullen velen vanaf 1 januari 2012 onaangenaam verrast worden.

Armoede bij gepensioneerden: ons actieplan 

29/09/2011 Persbericht - 200.000 Vlaamse gepensioneerden zijn arm. Hoe overleef je een laag pensioen en wat kunnen we eraan doen? OCMW-schuldbemiddelaars én ABVV-Senioren geven hun antwoord. Vanaf de schoolbanken tot in het rusthuis...

Septemberverklaring 2011: tijd voor een echt socialer beleid 

27/09/2011 Persbericht - In zijn septemberverklaring legt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) veel nadruk op het sociale beleid. Niet alleen woorden, maar ook daden, vragen de 3 vakbonden. Want er is de voorbije jaren zwaar bespaard bij werknemers en werkzoekenden.

Minister Muyters (N-VA) schiet op brugpensioen, maar vergeet voor eigen deur te vegen 

Persbericht 23/09/2011 - In plaats van grootse verklaringen af te leggen over de afschaffing van het brugpensioen zou minister Muyters beter werk maken van werkbare jobs. Vlaanderen heeft die hefbomen vandaag al in handen, maar gebruikt ze niet.

Kindpremie: het kind niet weggooien met het badwater 

21/09/2011 Persbericht - Het Vlaams ABVV vindt het geen goed idee om de kindpremie zomaar uit de begroting te halen...

2 jaar Vlaamse regering: syndicale evaluatie 

15/09/2011 - De Vlaamse regering is halverwege haar mandaat. Tijd voor een tussentijdse balans: Vlaanderen moet dringend meer in actie komen.

Autofiscaliteit: BIV-hervorming groen noch sociaal 

12/09/2011 - De Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) wordt hervormd. Slecht nieuws voor wie met een kleine gezinsauto rijdt.

Energie: Slimme meter? Dure grap! 

12/09/2011 Opinie - Waarom slimme meters een aanslag zullen vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van vele kleine elektriciteitsverbruikers.

VOKA-rugzakje slecht voor werknemers 

07/09/2011 Persbericht - Het rugzakmodel van VOKA oogt misschien fris en vernieuwend, maar komt eigenlijk gewoon neer op de afbraak van een aantal sociale rechten voor werknemers.

Werkbaarheidsproblemen samen creatief aanpakken 

25/08/2011 Persbericht - Het Vlaams ABVV is verheugd dat Voka het probleem van werkbaarheid erkent. De conclusie die Voka trekt, namelijk de sleutel zoeken in een afruil tussen loonkost en werkdruk, is echter te kort door de bocht.

Recepten voor een echt sociaal Vlaanderen 

23/06/2011 Opinie - We zijn goed bezig in Vlaanderen, concludeert het overheidsrapport ‘De sociale staat van Vlaanderen‘. Maar het kan altijd nog beter, stelt Caroline Copers in haar VRT-blog.

Industrie: vakbondsvisie op de toekomst 

14/06/2011 - Resolutie goedgekeurd door het Intergewestelijk Comité van het Vlaams ABVV.

Industrieel beleid: Witboek stelt teleur 

27/05/2011 Persbericht - Het Witboek Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering is een nuttige eerste aanzet, maar verdere visievorming en sociaal overleg blijven noodzakelijk.

Knelpuntvacatures: de paradox 

25/05/2011 Opinie - Knelpuntvacatures raken niet ingevuld en toch vinden vele werklozen geen job. Hoe valt dit te rijmen? Lees het antwoord van Caroline Copers op haar VRT-blog.

Vlaams ABVV wil wel nog weten van industrie in Vlaanderen 

Persbericht 11/05/2011 - Het Vlaams ABVV betreurt de speculatie van Bekaert-ceo Bert De Graeve in Knack over een mogelijk vertrek van Bekaert uit België.

1 mei-toespraak 2011 

Het ABVV zal zich niet in slaap laten wiegen, benadrukte Caroline Copers op haar 1-meitoespraak in Antwerpen en Herentals. Solidariteit blijft onze strijd!

It‘s the industry, stupid! 

27/04/2011 - Er is de laatste tijd al heel wat geschreven over de toekomst van de industriële nijverheid in onze regio. Deze discussies laten vanzelfsprekend ook onze organisatie niet onberoerd.

Werkgevers moeten oudere werkzoekenden kansen geven 

31/03/2011 Persbericht - Op 1 april 2011 start de uitbreiding van de specifieke VDAB-begeleiding voor oudere werklozen tot 55 jaar. Het Vlaams ABVV hoopt dat ook de werkgevers hun verantwoordelijkheid opnemen. Want de jobkansen van oudere werkzoekenden blijven schrikbarend laag.

De stilstand regeert het land 

23/03/2011 - Ik wil het even niet hebben over de aanslepende regeringsvorming maar over echte stilstand van en naar het werk. Wie dagelijks onderweg is, beseft het maar al te goed: we staan elke dag wat langer stil.

Arm of rijk , het is maar hoe je het bekijkt … 

23/02/2011 - De Gouverneur van de Nationale Bank heeft het nog eens duidelijk gesteld : “we zijn een arme overheid met rijke gezinnen”. En dus is er geen probleem. Al is die boodschap vooral bedoeld voor de “markten” die ons voortdurend met een vergrootglas in de gaten houden.

Opel Antwerpen sluit 

15/12/2010 - Is er nog een toekomst voor de industrie in Vlaanderen? Dat vraagt Caroline Copers op haar vrt-blog.

Niet prutsen aan de index, ook niet voor de onthaalouders 

8/12/2010 Persbericht - In het kader van de besparingen die de Vlaamse regering aan alle instellingen oplegt, wil het Agentschap Kind en Gezin in 2011 ook morrelen aan de kostenvergoedingen van de onthaalouders.

Jobkorting afgeschaft: werknemers betalen opnieuw de prijs 

23/11/2010 Persbericht - De Vlaamse regering bespaart opnieuw op de rug van de meest kwetsbare werknemers. Het Vlaams ABVV eist hierover dringend sociaal overleg met de regering en compensaties voor de getroffen werknemers.

Besparingen: met de kaasschaaf of de hakbijl? 

18/11/2010 - De Vlaamse regering bespaart met de kaasschaaf. Maar elke besparing verbergt een politieke keuze. Waardoor die kaasschaaf voor sommigen een hakbijl is geworden. Dat betoogt Caroline Copers op haar VRT-blog.

Vlaamse regering snoeit in jobs voor langdurig werklozen 

19/10/2010 Persbericht - De Vlaamse regering wil duizend DAC-jobs in de social profit schrappen. De drie vakbonden vragen de Vlaamse parlementsleden deze absurde besparingen weg te stemmen.

De zingende werkgeverszaag 

13/10/2010 - Werkgeversorganisatie VOKA neemt opnieuw de aanmoedigingspremies voor werknemers onder vuur. De drie vakbonden reageren: "beste werkgeversorganisaties, voer uit wat jullie allang beloofden!"

Besparingen op opleidingscheques: wat nu? 

De Vlaamse overheid bespaart op opleidingscheques. Zeer tot ongenoegen van het Vlaams ABVV. Wat verandert er voor u?

Opel Antwerpen: het doek valt 

5/10/2010 Persbericht - Het Vlaams ABVV is solidair en geeft zijn volle steun aan de werknemers van Opel Antwerpen en van de toeleveranciers die volhardend blijven vechten voor hun job.

Septemberverklaring Vlaamse regering: reactie van de vakbonden 

28/09/2010 Persbericht - Geen extra besparingen op werk. Dat eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke reactie.

Discriminerende uitzendkantoren meteen sluiten 

16/09/2010 Persbericht - Uitzendkantoren discrimineren nog steeds op basis van etnische afkomst, bewijst een VOLT-reportage. Vlaams ABVV, ACV en Minderhedenforum roepen op hard op te treden tegen elke vorm van racisme.

Regionalisering personen- en vennootschapsbelasting geen goed idee 

24/06/2010 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op voorstellen VOKA over staatshervorming.

Verkiezingen 13 juni 2010: oproep aan politici en kiezers 

Maak van communautaire kwesties geen prioriteit en zeker geen breekpunt. Dat vragen Vlaams ABVV, ATTAC Vlaanderen en LEF in een gezamenlijke oproep aan politici en kiezers bij de federale verkiezingen van zondag 13 juni 2010.

Niet besparen op VDAB-dienstverlening en tewerkstellingsmaatregelen 

25/05/2010 Persbericht - De drastische besparingen op begeleiding van werkzoekenden en op tewerkstellingsmaatregelen zijn onaanvaardbaar. Vlaanderen moet zijn begrotingscontrole dringend bijsturen, eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB.

1 mei-toespraak 2010 

"B-H-V staat voor ons voor Betere werkgelegenheid, Hogere uitkeringen door welvaartvastheid en Vorming voor werkenden en werkzoekenden." Dat benadrukte Caroline Copers in haar 1 mei-toespraak in Antwerpen.

Langer werken? Activeer ook de werkgevers! 

30/03/2010 Persbericht - Werkloze vijftigplussers hebben in Vlaanderen nauwelijks kans om een nieuwe job te vinden. En wie ouder is dan 55 mag het al helemaal vergeten. Enkel Slovenië scoort nog slechter... Er schort dus iets aan de aanwervingspolitiek van de Vlaamse werkgevers.

Leeft Voka op Mars? 

14/01/2010 Persbericht - Het Vlaams ABVV roept op tot een genuanceerd debat over begeleiding en controle van werklozen. Van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka verwachten we dat ze niet alleen op papier maar ook in de praktijk hun sociale verantwoordelijkheid opnemen.

Vlaams werkgelegenheidsplan: meer kansen op werk 

Eind 2009 bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord met de Vlaamse regering over een werkgelegenheidsplan en een investeringsplan voor de toekomst. Wat zit erin voor werknemers en voor werkzoekenden?

Vlaams werkgelegenheidsplan: meer kansen op werk 

Eind 2009 bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord met de Vlaamse regering over een werkgelegenheidsplan en een investeringsplan voor de toekomst. Wat zit erin voor werknemers en voor werkzoekenden?

Vlaams ABVV vreest koude winter 

14/12/2009 Persbericht - Netwerkbeheerder Eandis plaatste reeds drieduizend budgetmeters voor aardgas. Wie geen geld meer heeft komt zo letterlijk in de kou te staan. Het Vlaams ABVV vreest dat dit tot onmenselijke toestanden zal leiden nu de winterkou hard toeslaat. Verwarming is een basisrecht.

Reactie op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering 

29/09/2009 Persbericht - Minister-President Kris Peeters maakte op 28 september 2009 de begrotingsplannen bekend van de nieuwe Vlaamse regering. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op om van de verdere invulling van deze begrotingsdoelstellingen geen lineaire besparingoperatie te maken.

Nu niet besparen op werk, maar wel voluit investeren 

15/09/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op bij de opmaak van de begroting 2010 verstandige keuzes te maken en dus niet te besparen op werk.

De Tobintaks: de tijd lijkt er rijp voor, laten we er dan ook werk van maken 

07/09/2009 Opinie - De Tobintaks is terug van weggeweest. België moet nu eindelijk de nodige stappen zetten om zo‘n belasting op financiële transacties in heel Europa mogelijk te maken. Dat eist het ABVV samen met vele anderen in een opiniestuk van Attac Vlaanderen.

Vlaams regeerakkoord 2009-2014 

09/07/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB zijn tevreden met de sociale accenten in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, maar zijn bezorgd over besparingen, de Vlaamse kinderbijslag en de hospitalisatieverzekering.

Sociale economie is veel meer dan een opstap 

08/07/2009 Persbericht - Investeren in sociale economie levert wel degelijk echte jobs op met zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde. Dat stellen Vlaams ABVV en VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) in een reactie op de kritiek van zelfstandigenorganisatie UNIZO over "valse concurrentie".

Roep snel een werkgelegenheidstop samen 

02/07/2009 Persbericht - De nieuwe Vlaamse regering moet niet alleen een investeringsplan voor de bedrijven uitwerken, maar bovenal maximaal inzetten op werkgelegenheid. Dat stellen de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke boodschap aan "de nieuwe Vlaamse regering".

Open brief voor een slimme sociale politiek 

30/06/2009 Persbericht - De N-VA wil een Vlaamse hospitalisatieverzekering en een Vlaamse aanvullende kinderbijslag invoeren... Geen slimme sociale politiek die ten goede komt aan de mensen, luidt het verdict in een open brief van het ABVV. Meteen worden ook enkele alternatieven geformuleerd.

Bij het overlijden van Karel Van Miert (1942-2009) 

23/06/2009 Persbericht - Het ABVV nam met ontsteltenis kennis van het overlijden van Karel Van Miert. De socialistische vakbeweging verliest een overtuigd Europeaan, een socialistisch inspirator en een goede kameraad.

Sterke overheden nodig in moeilijke tijden 

18/06/2009 Persbericht - In de nota van Vlaams formateur Kris Peeters is een hoofdstuk gewijd aan ‘een slagkrachtige overheid’. ACOD en Vlaams ABVV formuleren hun bedenkingen.

Slim begrotingsbeleid gevraagd 

17/06/2009 Persbericht - ABVV, ACV en ACLVB zeggen neen tegen een drastische besparing van 1,9 miljard euro in Vlaanderen om zo een begrotingsevenwicht te bereiken. Een slimme begroting moet voorrang geven aan een sociaal beleid en investeren in tewerkstelling.

Vlaams ABVV verontrust over Vlaamse regeringsvorming 

09/06/2009 Persbericht - De crisis efficiënt aanpakken kan niet via een separatistische agenda. Regeringsdeelname van een partij als N-VA dreigt te leiden tot een complete impasse.

Vlaamse verkiezingen moeten ook over herverdeling gaan 

02/06/2009 - Sommige partijen steken elkaar de loef af met straffe beloftes over drastische belastingkortingen die vooral hogere inkomens ten goede komen. Zo is het voorstel om de jobkorting te verhogen een slecht idee.

Vlaamse verkiezingen moeten ook over herverdeling gaan 

02/06/2009 - Sommige partijen steken elkaar de loef af met straffe beloftes over drastische belastingkortingen die vooral hogere inkomens ten goede komen. Zo is het voorstel om de jobkorting te verhogen een slecht idee.

Blije Bloemen op 1 mei 

29/04/2009 - Het ABVV verspreidt dit jaar duizenden ‘Blije rozen’ op zijn 1 mei-activiteiten. Deze ‘Blije rozen’ komen uit Kenia en werden geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.

Geen angst voor de vergrijzing 

28/04/2009 Persbericht - 29 april is Europese dag van de intergenerationele solidariteit. ABVV-Jongeren én ABVV-Senioren willen daarom samen wijzen op het gevaar van het neoliberale vergrijzingsdiscours. Langer leven is geen reden tot angst!

Getuigenissen over energie en armoede 

02/04/2009 - Steeds meer mensen kunnen hun energierekeningen niet betalen. Marcella, Dirk, Gust en Janine getuigen over hun problemen met hun energiefactuur en overleven met een budgetmeter.

Overbruggingspremie dan toch goedgekeurd 

20/03/2009 Persbericht - Vlaams ABVV en ACV zijn verheugd dat de Vlaamse regering de overbruggingspremie eindelijk heeft goedgekeurd. Dit is een belangrijke sociale maatregel waardoor werknemers zonder al te groot inkomensverlies tijdelijk hun arbeidsprestaties kunnen verminderen.

Werk voor de boeg: ABVV-eisen voor de volgende Vlaamse regering 

* Recht op waardig werk!
* Recht op waardig inkomen!
* Recht op welzijn!
* Recht op opleiding!
* Recht op begeleiding!
* Recht op inspraak!

Dat zijn de zes prioriteiten van het ABVV
voor de volgende Vlaamse regering.

Extra sociale beleidsmaatregelen gevraagd 

05/03/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV, en ACLVB willen dat de Vlaamse regering onmiddellijk bijkomende maatregelen neemt om de sociale gevolgen van de crisis te milderen. Concreet stellen ze een gevoelige verbetering voor van de bestaande premieregeling ‘arbeidsherverdeling’ in bedrijven.

Een sterke overheid voor een sociaal beleid 

31/01/2009 Toespraak - "De inzet voor de komende verkiezingen zijn sterke overheden die een sociaal beleid voeren. En dat is vooral een socialistisch verhaal," aldus Caroline Copers op het congres van ABVV-Limburg.

Vlaams ABVV tevreden met kandidatuur Mia De Vits 

29/01/2009 Persbericht - Het Vlaams ABVV is tevreden met de beslissing van Mia De Vits om in te gaan op de vragen en verwachtingen van veel ABVV-leden en militanten om zich kandidaat te stellen bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.

Vragen bij kapitaalsinjectie Vlaamse regering in KBC-Groep 

22/01/2009 Persbericht - De 2 miljard euro kapitaalsinjectie van de Vlaamse regering in de KBC-groep roept heel wat vragen op. Onder meer over de overheidscontrole op het massaal ter beschikking stellen van gemeenschapsmiddelen aan de banken.

ABVV ondertekent Pact 2020 

20/01/2009 - Werknemers, werkgevers en overheid ondertekenden een ambitieus toekomstplan voor Vlaanderen. Het resultaat mag gezien worden, ook door de vakbonden. Strijd tegen klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid staan hoog op de agenda.

Het Vlaamse relanceplan: enkele tastbare maatregelen 

16/01/2009 - Welke inspanningen gebeuren in Vlaanderen om de gevolgen van de economische crisis voor werknemers te milderen? Enkele maatregelen die voor veel werknemers voelbaar kunnen zijn: de jobkorting, preventief bedrijfsbeleid en betere begeleiding van tijdelijke werknemers.

Reactie op Israëlische aanval in Gaza 

06/01/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit veroordelen de Israëlische aanval op Gaza en het gebruik van disproportioneel geweld tegenover de bevolking van Gaza.

Lopen slachtoffers van herstructurering jobkorting mis? 

15/12/2008 Persbericht - Het Vlaams ABVV dringt aan op een bijsturing van de jobkorting zodat werknemers met een laag inkomen, mensen die door herstructurering worden getroffen of tijdelijke werklozen niet uit de boot vallen.

ABVV-Senioren willen intergenerationele solidariteit 

12/12/2008 - Hoe kunnen we een samenleving uitbouwen waar werk, vrije tijd en relaties in evenwicht zijn, én waar dit resulteert in een fatsoenlijk pensioen? Op die vragen zoeken ABVV-Senioren heel 2009 een antwoord.

Hou energie betaalbaar  

01/12/2008 - De stijgende energiekosten en de klimaatsverandering raken ons allen, niet in het minst mensen met een bescheiden inkomen. Daarom is energie het jaarthema van de milieuwerking van het Vlaams ABVV.

Herstel het vertrouwen 

14/11/2008 Standpunt - De Vlaamse regering keurde een actieplan ‘Herstel het vertrouwen’ goed om de impact van de financiële crisis op de economie te bestrijden. Hoewel er enkele sociale maatregelen zijn opgenomen, ligt de nadruk toch vooral op de versterking van kredietverstrekking aan de bedrijven.

Meer jobs voor oudere werkzoekenden 

Meer vijftigplussers aan het werk. Dat is het doel van het akkoord Samen op de bres voor 50+ dat de sociale partners - waaronder het ABVV - en de Vlaamse regering eind 2008 sloten. Wat verandert er vanaf 2009?

Soepeler jobstudentenstatuut niet in het belang van studenten zelf 

22/10/2008 Persbericht - Naar aanleiding van een onderzoek dat studenten redelijk wat bijklussen, lanceren Open VLD, LDD, Unizo en het NSZ de zoveelste oproep om het jobstudentenstatuut verder te flexibiliseren. ABVV-jongeren betreuren dat via populistische voorstellen de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers voor de zoveelste maal onder druk worden gezet.

Een stimulerend beleid voor innoverende bedrijven 

09/10/2008 Standpunt - Op verschillende fora wordt opnieuw het debat gevoerd over innovatie, onderzoek en ontwikkeling (O&O) in Vlaanderen. Onder meer bij het Vlaanderen-in-Actie-atelier over innovatie en de rondetafel voor de lichte industrie. Als vakbond pleiten we voor een selectieve inzet van middelen, vertrekkend van een gedragen toekomstproject.

Werknemers zijn geen gereedschap: campagne voor Waardig Werk 

Campagne Open VLD is een ernstige politieke partij onwaardig 

02/10/2008 Persbericht - De campagne die door Open VLD gevoerd wordt onder de titel “die 500 € pakken de Walen ons al niet meer af” is kwetsend, denigrerend, een ernstige politieke partij onwaardig, en tekenend voor het soort Vlaanderen waar deze partij naartoe wil.

sp.a-congres 2008: onze visie 

Op 18 oktober 2008 organiseert de sp.a een congres met 10 visiedebatten. Iedereen mag mee discussiëren over belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals onderwijs, mobiliteit of werk. Het Vlaams ABVV liet zijn licht alvast schijnen over een aantal syndicaal relevante thema’s. Lees hier onze suggesties aan de sp.a ...

Reactie Vlaams ABVV op Septemberverklaring Vlaamse regering 

23/09/2008 Persbericht - De Vlaamse regering heeft haar begrotingsplannen voor 2009 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Positief is dat ze een aantal koopkrachtversterkende maatregelen neemt. De voorgestelde jobkorting is echter te weinig gericht naar die groepen die het vandaag moeilijk hebben. We missen ook de ambitie voor een sterk sociaal overleg.

Ook Vlaamse begroting moet koopkracht versterken 

18/09/2008 Persbericht - De Vlaamse regering beraadt zich momenteel over de opmaak van de Vlaamse begroting voor 2009. Daarbij wil ze 400 miljoen euro extra inzetten voor nieuw beleid in 2009. Het Vlaams ABVV is vragende partij voor koopkrachtversterkende maatregelen, maar wil vooral dat deze ten goede komen aan die groepen die het vandaag moeilijk hebben om de stijging van de levensduurte op te vangen.

sp.a-voorstellen sporen onvoldoende met solidariteitsprincipes 

01/07/2008 Persbericht - De sp.a maakte haar voorstellen bekend over de staatshervorming. Het Vlaams ABVV kan zich in een aantal uitgangspunten terugvinden. Een aantal voorstellen zijn voor ons echter niet aanvaardbaar, omdat ze in strijd zijn met onze solidariteitsprincipes.

Knelpunten op de arbeidsmarkt bieden kansen 

18/06/2008 Standpunt - De knelpunten op de arbeidsmarkt nemen toe, vooral in Vlaanderen. Veel vacatures raken vandaag moeilijk ingevuld. Om hieraan een mouw te passen voeren de Vlaamse sociale partners overleg. Welke visie verdedigt het Vlaams ABVV daarin?

10 redenen om de btw op energie te verlagen 

11/06/2008 Persbericht - Ook de ABVV-Senioren zijn ernstig bezorgd over de dalende koopkracht. De ABVV-Senioren vragen een betere bescherming van de ouderen en de armen. Een daling van de BTW op energie van 21% naar 6% kan een wereld van verschil maken.

Rood alarm: syndicale actieweek 9-12 juni 2008 

Van 9 tot 12 juni 2008 organiseert het ABVV samen met de andere vakbonden een syndicale actieweek voor meer koopkracht en solidariteit. Lees hier de toespraak van Caroline Copers.

Vennootschapsbelasting: niet regionaliseren, wel harmoniseren 

27/05/2008 Persbericht - Unizo, Voka en VKW pleiten opnieuw voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting. Dat zou onvermijdelijk leiden tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s, ten koste van overheidsmiddelen voor belangrijke maatschappelijke noden. Precies daarom pleiten Vlaams ABVV en ACLVB in een gezamenlijke reactie voor een harmonisering op Europees niveau.

1-meitoespraak Caroline Copers 

01/05/2008 - Er komen in juni nieuwe acties voor meer koopkracht, kondigde Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, tijdens haar 1-meitoespraak in Antwerpen aan. Lees hier de volledige tekst.

1-meitoespraak Caroline Copers 

01/05/2008 - Er komen in juni nieuwe acties voor meer koopkracht, kondigde Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, tijdens haar 1-meitoespraak in Antwerpen aan. Lees hier de volledige tekst.

Ons sociaal model, waardevol en niet te koop 

28.04.2008 - 1 mei en Rerum Novarum vallen zelden op dezelfde dag. Een goede gelegenheid dus voor de christelijke en socialistische arbeidersbewegingen om dat dit jaar samen te vieren. Met een colloquium en een gemeenschappelijke verklaring over de gevaren van de vermarkting van ons sociaal model.

Blije Bloemen op 1 mei 

25/04/2008 Persbericht - Het ABVV verspreidt dit jaar duizenden ‘Blije rozen’ op zijn 1 mei-activiteiten. Deze ‘Blije rozen’ komen uit Kenia en werden geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.

ABVV vraagt hervorming overheidsopdrachten 

26.03.2008 - Overheidsopdrachten moeten niet alleen eenvoudiger maar vooral ecologischer, innovatiever en socialer worden. Ze moeten een echt instrument worden voor een innovatief en industrieel beleid.

Hoe werkt het ABVV aan diversiteit? 

21/03/2008 Persbericht - Natuurlijk doet het ABVV mee aan de dag tegen racisme op 21 maart 2008. Het Vlaams ABVV zet al sinds 2003 diversiteitsconsulenten in.

Geen naakte ontslagen bij ABVV 

15.01.2008 - In De Standaard van vandaag verscheen een artikel onder de titel ‘Het ABVV moet zelf afdanken‘. Deze titel zorgde voor opschudding en is op zijn minst misleidend.

ABVV en ACV vragen sociaal overleg over lokaal pact 

03.12.2007 - De principes van het lokaal pact met gemeenten en provincies bevatten een aantal pluspunten. Minpunt is echter de onevenwichtige verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. En er is te weinig aandacht voor de zwakkeren en de armoede in onze maatschappij.

Zit jij ook strop in je job? 

Lijkt je baas een andere taal te spreken? Houdt je job alleen rekening met je beperkingen of ook met je talenten? Is je 9-tot-5 job een 24-op-24 bezigheid? Loopbaanbegeleiding helpt je meer uit je job te halen en jezelf beter in evenwicht te houden. Doe zelf de test en bepaal je eigen ‘werktevredenheid’.

Laat vooral de minder begoeden genieten van het overschot van minister Van Mechelen 

19.11.2007 - Het Vlaams ABVV vindt dat de Vlaamse regering zich niet mag scharen achter het voorstel van minister Van Mechelen om de schulden van de Vlaamse gemeenten met 600 miljoen euro te delgen. Dat kan in geen geval op een lineaire manier. De opbrengsten van zo’n operatie moeten allereerst besteed worden aan de minst begoeden.

ABVV-Senioren zetten vijf gemeenten in de bloemetjes 

12.11.2007 - Betaalbare sociale woningen zijn essentieel om armoede bij senioren te kunnen bestrijden. Maar er zijn duizenden sociale woningen te kort. Daarom zetten ABVV-Senioren tussen 14 en 22 november 2007 de vijf gemeenten in de bloemetjes die de beste inspanningen leverden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: geen woorden maar daden 

25.10.2007 - Bedrijven die overheidssteun vragen zullen voortaan ook beoordeeld worden op een aantal sociale en ecologische criteria. Vlaams ABVV en ACV verwelkomen deze nieuwe regelgeving, die moet leiden tot meer duurzame werkgelegenheid. Maar we stellen ons ook ernstige vragen bij de wil van de werkgevers om een sociaal en ecologisch verantwoord ondernemingsbeleid te voeren.

Vlaams ABVV wil maatregelen voor betaalbare energie 

24.10.2007 - De Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober 2007 drukte ons nog eens met de neus op de feiten: één op zeven Belgen leeft in armoede. Het Vlaams ABVV vraagt daarom maatregelen om de koopkracht op te krikken. "Maar dan moeten ook de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen onder controle gebracht worden," zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Vlaams ABVV vraagt leefbare minimumpensioenen 

16.10.2007 - Minimumpensioen mag niet lager zijn dan inkomen na loonbeslag.

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober wil ABVV-Senioren de aandacht vestigen op het feit dat het voor 1 op 4 gepensioneerden een maandelijkse heksentoer aan het worden is om de eindjes aan mekaar te knopen. Langer leven staat voor hen gelijk met proberen overleven.

Antiterrorismewet misbruikt in Antwerps proces 

27.09.2007 - De Turkse revolutionaire organisatie DHKP-C stapte jarenlang onder luid applaus mee in de 1-meistoeten in Antwerpen. Sinds 9/11 heet zij echter ‘terroristisch‘ te zijn. Activist Bahar Kimyongür staat momenteel terecht in Antwerpen.

In een opiniestuk drukt het Platform voor Vrije Meningsuiting zijn ongerustheid uit over het misbruik van de antiterrorismewet. Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, ondertekende mee de tekst.

Vakbonden reageren op Septemberverklaring 2007 

24.09.2007 - In een gezamenlijke reactie plaatsen de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB kritische kanttekeningen bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. "Het beleid moet meer in het teken staan van participatie."

Vlaams ABVV verontwaardigd over vergoelijking herstructurering Janssen Pharmaceutica 

19.09.2007 - Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica zet 688 werknemers aan de deur. Dat is een drama voor vele honderden gezinnen die nu in financiële moeilijkheden dreigen te geraken. Het begrip dat sommige media opbrengen voor deze zware herstructurering is dan ook ongepast.

Het ABVV en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

11.09.2007 - Het ABVV voert samen met de andere vakbonden en de werkgeversorganisaties campagne voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Want ook al lijkt dat op het eerste gezicht misschien niet zo: MVO is ook een vakbondszaak.

ABVV wil sociale en syndicale acties uit de strafwet 

02.07.2007 - Meer dan 150 sociale bewegingen en ngo’s ondertekenden reeds de petitie van het Platform voor Vrije Meningsuiting. Ze vragen een betere bescherming van het recht op actie, op vereniging en op vrije meningsuiting. Aanleiding was de klacht van Electrabel tegen Greenpeace.

Tijdens de ‘Rap for free speech’ op 27 juni voerde ook Caroline Copers namens het Vlaams ABVV het woord: “We vinden dat het niet kan dat men sociale en syndicale acties criminaliseert."

Voldoende risicokapitaal, maar te weinig innovatieve ideeën in Vlaanderen 

19/06/2007 - Om de innovatieve slagkracht van het Vlaamse bedrijfleven te verhogen lanceerde de Vlaamse Regering in 2005 het Arkimedesfonds. En dit vanuit de vaststelling dat er in Vlaanderen te weinig risicokapitaal aanwezig is. Schattingen spraken over een tekort van 80 miljoen euro.

Rechter veroordeelt racistische werkgever 

29.05.2007 - In een zaak waarbij een zaakvoerder van een horecazaak uit Beveren op de C4 van een werknemer van buitenlandse oorsprong racistische taal vermeld had, heeft nu ook het Arbeidshof van Gent geoordeeld dat het om een willekeurig ontslag gaat. Het betrokken personeelslid is lid van het ABVV, dat mee aan de basis lag van deze rechtszaak.

Vlaams ABVV wil meer sociale voordelen voor lage inkomens 

30.05.2007 - Vanaf 1 juli 2007 betalen zo’n 800.000 landgenoten minder voor hun medische zorgen. Het nieuwe Omnio-statuut verlaagt de persoonlijke bijdrage (het remgeld) voor iedereen met een laag inkomen.

Het Vlaams ABVV vraagt nu dat alle mensen met het Omnio-statuut ook van alle andere sociale voordelen kunnen genieten van het WIGW-statuut.

Waarom werknemers geen belang hebben bij een stem op extreem rechts 

31.05.2007 - Op zondag 10 juni 2007 gaan we met zijn allen naar de stembus. Het stemadvies van het ABVV is: stem op een progressieve en democratische lijst, want daar worden we met zijn allen beter van.

Het Vlaams Belang dat beweert de stem van ‘de kleine man‘ te zijn, verdedigt helemaal niet het belang van die kleine man of vrouw. We zetten onze argumenten om die stelling te bewijzen nog eens op een rijtje.

Ook het ABVV pleit voor duurzame mobiliteit 

Dit jaar focust de “heen-en-weer week”, een week waarin duurzame mobiliteit gepromoot wordt, op het woon- en werk verkeer. Miljoenen werknemers verplaatsen zich dagelijks naar hun arbeidsplaats. Het is dus belangrijk om voor die groep speciale duurzame inspanningen te voorzien.

Lancering nieuwe campagne rond deeltijds leren en werken 

29/03/2007 ABVV-jongeren lanceren een nieuwe campagne rond alle vormen van deeltijds leren en werken. Met een website, brochures, flyers en affiches willen we jongeren enthousiasmeren voor en informeren over deze belangrijke onderwijsvorm en zijn mogelijkheden.

Competentieagenda: insteek sociale partners 

28/03/07 - De ‘competentieagenda 2010’ is opgenomen als maatregel binnen het Meerbanenplan. Het gaat om een impulsprogramma om de competenties van werknemers te versterken. Hiervoor is een budget voorzien van 8 miljoen euro, aangroeiend tot 14 miljoen euro in 2008. In VESOC werd afgesproken dat de sociale partners een voorstel zouden ontwikkelen met het oog op verder overleg met de regering.

Alternatieve financiering in Vlaanderen 

In haar begrotingsadvies van 2006 had de SERV, gezien het toenemende belang ervan, aangedrongen bij de Vlaamse regering op een meer systematische toelichting van de verschillende programma’s van alternatieve financiering . In afwachting daarvan werd bij de evaluatie van de begroting 2007 in januari door de SERV zelf een overzicht gemaakt van de bestaande en geplande alternatieve financiering door de Vlaamse overheid.

Kwalitatief maatwerk: het kortste traject naar werk voor jongeren 

21/02/2007 - Deze week lanceerde Minister Vandenbroucke zijn conclusie uit de halfweg-evaluatie van het Steden en Gemeenteplan Jeugdwerkloosheid. Die luidt: “laaggeschoolden via sms’jes bombarderen met vacatures helpt”. Een beetje kort door de bocht. De cijfers en conclusies uit deze evaluatie geven ons in elk geval ook andere inzichten in de complexe problematiek van jongeren en bemiddeling naar werk.

Vlaams ABVV levert SERV-voorzitter 2007 

31/01/07 - Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, zit in 2007 de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voor. Wat zijn de plannen?

Jongeren uit het deeltijds onderwijs hebben eindelijk ook recht op studiefinanciering! 

31/01/2007 - ABVV-jongeren kon onlangs Frank Vandenbroucke (Vlaams minister van werk en onderwijs) overtuigen om ook jongeren uit het deeltijds onderwijs recht te geven op een studietoelage voor het secundair onderwijs. De volledige Vlaamse Regering keurde deze week de nieuwe maatregel goed.

‘2007 mag geen verloren jaar zijn voor het sociaal overleg in Vlaanderen’ 

16/01/2007 - Op haar nieuwjaarsbijeenkomst heeft het VOKA opnieuw haar eisen de wereld ingestuurd voor een verdere staatshervorming. Deze voorstellen doorstaan onze solidariteitstoets niet en de werknemers worden er zeker niet beter van. We nodigen VOKA uit om werk te maken van de mogelijkheden die vandaag reeds bestaan om sociaal- economische afspraken te maken en om constructief mee te werken aan het overleg inzake een nieuw werkgelegenheidsakkoord in Vlaanderen.

VLAAMS ABVV IS UITSPRAKEN OVER WERKNEMERS VW VORST MEER DAN MOE! 

14/12/2006 - De werknemers van VW Vorst zijn het slachtoffer van een van de grootste herstructureringen uit de geschiedenis van ons land. Volgens de weinige gegevens die het bedrijf vandaag wil vrijgeven staan er nog steeds minstens 2200 jobs op de tocht. Volgens de gegevens van de laatste EOR is de komst van de A1 allesbehalve zeker.

Afwisselend leren en werken 

24/10/2006 - Minister van onderwijs en werk, Frank Vandenbroucke, heeft een discussienota opgemaakt met het oog op een grondige hervorming van het "deeltijds leren". Hierover zullen we via de SERV en de Vlaamse onderwijsraad advies uitbrengen. Het buraeu van het Vlaams ABVV nam reeds een standpunt in, weliswaar in hoofdlijnen.

Reactie Vlaams ABVV en ACV op de Septemberverklaring 2006 van de Vlaamse regering 

25/09/2006 - Vlaams ACV en ABVV verwelkomen de aandacht voor de versterking van het economisch weefsel, maar vragen evenzeer de aandacht voor de sociale uitdagingen waarmee Vlaanderen geconfronteerd blijft, onder meer op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de zorg- en welzijnssector.

Korting vennootschapsbelasting: zoveelste losse flodder? 

05/09/2006 - Het Vlaams ABVV vernam via de pers dat de verschillende regeringspartijen op Vlaams niveau een uitbreiding van de bevoegdheden van Vlaanderen vragen voor de vennootschapsbelasting.

Jongeren willen werken 

05/09/2006 Wij ABVV-Jongeren stellen vast dat de Spa-Voorzitter samen met ons ingaat tegen de voorstellen van VLD,UNIZO etc om de werkloosheidsvergoedingen in de tijd te beperken.

OOK EEN DOORSTART VOOR HET VLAAMSE SOCIAAL-ECONOMISCH OVERLEG? 

10/07/06 - Vlaams ACV en ABVV hebben samen het plan “Vlaanderen in actie” van de Vlaamse regering beoordeeld. Daarbij zijn zij vooral geïnteresseerd in het pak, minder in de verpakking. Ze stellen met voldoening vast dat de regering vertrekt van de Vlaamse sociaal-economische troeven in plaats van een eenzijdig kostenverhaal. Voor een evenwichtig sociaal-economisch project, is echter ook een doorstart van het sociaal-economisch overleg nodig.

Meeste werklozen willen een job en doen hun best om die te vinden 

16/06/2006 - Karel Van Eetvelt van Unizo trapt weer eens flink naar de werklozen vandaag. Volgens hem wordt de helft van de KMO’s geconfronteerd met nep-sollicitanten die enkel ‘een papiertje’ willen zodat ze hun uitkering kunnen behouden. Een hele groep mensen wordt op deze manier publiekelijk geschoffeerd. Dit kàn niet. Wat wil Unizo hiermee bereiken?

Vlaams klimaatplan 2006-2012  

13/06/06 - Het klimaatdossier behoort in België tot een gedeeld takenpakket tussen de federale overheid en de gewesten. Elk niveau moet voor zijn eigen bevoegdheden de maatregelen bepalen die nodig zijn om de Kyoto-doelstelling te halen. Voorliggend klimaatplan is de invulling van het Vlaamse aandeel in die verplichtingen. Het nationaal klimaatplan op zijn beurt is de bundeling van de maatregelenpakketten (plannen) van de gewesten en de federale overheid.

Vlaams klimaatplan 2006-2012  

13/06/06 - Het klimaatdossier behoort in België tot een gedeeld takenpakket tussen de federale overheid en de gewesten. Elk niveau moet voor zijn eigen bevoegdheden de maatregelen bepalen die nodig zijn om de Kyoto-doelstelling te halen. Voorliggend klimaatplan is de invulling van het Vlaamse aandeel in die verplichtingen. Het nationaal klimaatplan op zijn beurt is de bundeling van de maatregelenpakketten (plannen) van de gewesten en de federale overheid.

Nieuwe ABVV-Top 

12/06/06 - Op het congres van het federaal ABVV van 8 en 9 juni werd een nieuwe voorzitter, een nieuwe algemeen secretaris en een nieuwe federaal secretaris verkozen.

Werklozen verdienen werk, geen electoraal opbod 

07/06/2006 - Het Vlaams ABVV vindt de uitspraken van Bart Somers met betrekking tot de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd volstrekt onaanvaardbaar.

ABVV-Senioren vragen afschaffing van de onderhoudsplicht 

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen de ABVV-Senioren de afschaffing van de onderhoudsplicht. Onderhoudsplicht betekent dat kinderen de rusthuisfactuur van hun ouders moeten bijpassen, wanneer deze over onvoldoende middelen beschikken om deze volledig zelf te betalen.

Opvolging Voozitterschap 

16/05/2006 - Het Vlaams ABVV en de Nederlandstalige leden van de Brusselse Intergewestelijke dragen unaniem Rudy De Leeuw voor als hun kandidaat voor het voorzitterschap van het ABVV.

Kant kiezen voor een vreedzame samenleving 

12/05/06 - Het Vlaams ABVV en in het bijzonder zijn afdeling ABVV- Regio Antwerpen, zijn onthutst over de moorden in Antwerpen. De socialistische vakbeweging betuigt haar deelneming aan de familie en vrienden van de slachtoffers.

Actieplan flexibele en occasionele opvang 

31/03/06 - De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de uitbouw van de flexibele en occasionele kinderopvang. ABVV en ACV waren hier al langer vragende partij voor. Dat dit in eerste instantie gebeurt via uitbreiding van de bestaande kwalitatieve voorzieningen, met inbegrip van de sociale economie, valt toe te juichen. Maar de dienstencheque invoeren is echter geen efficiënte besteding van overheidsgeld: Het systeem slorpt 1/3 van de middelen op voor een zeer beperkt aantal opvangplaats

Equal Pay Day klaagt loongelijkheid tussen vrouw en man aan - campagne 31 maart 2006 

15/02/06 - Op 31 maart 2006 organiseren ZIJ-KANT en ABVV-vrouwen voor de tweede keer de campagne ‘Equal Pay Day’. Naar Amerikaans idee is ‘Equal Pay Day’ een dag waarop de loonkloof tussen vrouwen en mannen aangeklaagd wordt. Ondanks de loonevolutie en de gemiddelde loonstijgingen van de afgelopen jaren, is de gemiddelde loonkloof in ons land sinds 1995 ongewijzigd gebleven. Het loonverschil tussen vrouwen en mannen bedraagt gemiddelde 24% in bruto jaarloon en 12% in bruto uurloon.

Geen evenredige participatie zonder positieve actie 

09/02/06 - Op 9 februari organiseert het Vlaams Parlement een hoorzitting omtrent de oververtegenwoordiging van kansengroepen, zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst met de VDAB. Aan de vakbonden, zetelend in het beheerscomité van de VDAB, werd schriftelijk advies gevraagd.

GIMV moet in de eerste plaats investeren in Vlaanderen 

09/02/06 - Via de pers vernamen we dat de GIMV een dure overname van een investeringsfonds in Finland voor € 250 miljoen zou overwegen. Nu de GIMV, ondermeer dankzij de verkoop van haar Telenet-aandelen over ongeveer € 500 miljoen liquide middelen beschikt, is ze koortsachtig op zoek naar investeringsopportuniteiten. In een reactie meldt de GIMV vandaag dat deze operatie uiteindelijk niet zal doorgaan.

Nu nog een sluitende, automatische toekenning studietoelagen 

08/02/06 - Met zeer veel genoegdoening hebben we de aankondiging van minister Frank Vandenbroucke aanhoord dat er € 10 miljoen zal worden vrijgemaakt voor het systeem van de studietoelagen in het secundair onderwijs. Wanneer die nu ook nog automatisch toegekend zouden worden, helpt hij effectief iedereen en voornamelijk de zwaksten!

Vrij verkeer van werknemers binnen de uitgebreide E.U. 

31/01/06 - Wat de overgangsmaatregelen betreft voor de nieuwe lidstaten zijn we er principieel voorstander van om zo snel als mogelijk alle werknemers het recht te verlenen op vrij verkeer binnen de EU. Vanuit de vaststelling dat er nog heel wat misbruiken zijn, dringen we net als het EVV aan op een soort actieprogramma op regionaal, federaal en europees niveau om in overleg met de sociale partners op korte termijn de nodige maatregelen te nemen.

Opvolging Voorzitterschap 

31/01/06 - Op 8 en 9 juni houdt het federaal ABVV zijn vierjaarlijks Congres. Het Congres is het hoogste beslissingsorgaan binnen het ABVV. Eind februari wordt de formele procedure opgestart voor de verkiezing van een nieuwe Voorzitter en een nieuwe Algemeen Secretaris van het federaal ABVV. Beide mandaten worden dan open verklaard. Vóór deze formele procedure opstart, organiseerde het Vlaams ABVV een informatieronde in de gewesten en de centrales.

Wie niet goedkoop is, moet slim zijn! 

23/01/2006 - Vlaams Minister van Werk, Frank Vandenbroucke stuurde tijdens het weekend opnieuw een gekende boodschap de wereld in: “we zijn te duur, dus moeten de lonen en de loonkosten omlaag; in ruil verwachten we van de werkgevers dat ze kansengroepen in dienst nemen; de werklozen moeten op die kansen ingaan”.

Een Vlaams loopbaanbeleid voor alle generaties 

01/12/2005 - De Vlaamse regering heeft in de septemberverklaring aangekondigd “op korte termijn fundamentele ingrepen” te willen doen om te anticiperen op de vergrijzing. Overleg hierover in VESOC (Vlaams Economisch Overleg Comité) staat in de startblokken. De Vlaamse vakbonden gaan dit debat in met eigen prioriteiten, rond vier sporen:

Afschaffing van de stempelcontrole vanaf 15 december 2005 

01/12/2005 - Vanaf midden december moeten volledig werklozen zich niet langer meer aanbieden op de stempelcontrole. In verschillende ABVV gewesten wordt de laatste dag van de stempelcontrole gevierd met allerlei acties. Op 6 december is er in Antwerpen om 11u een persmoment voorzien.

Dienstencheque in de kinderopvang: Wondermiddel of fetisj? 

23/11/2005 - ABVV en ACV zijn geen voorstander van de uitbreiding van de dienstencheque naar de kinderopvang. Meer flexibele opvang en opvang voor zieke kinderen zijn nodig, maar hiervoor is de dienstencheque een slechte oplossing. Het systeem is veel te duur; met hetzelfde geld kunnen veel meer plaatsen gecreëerd worden via het grote netwerk van bestaande kinderopvangvoorzieningen.

Standpunt Vlaams ABVV - Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

28/09/05 - In het najaar van 2005 wordt het diversiteitsbeleid in Vlaanderen geëvalueerd. Als ABVV formuleren we daarom een aantal voorstellen naar het beleid en gaan we ook na hoe we zelf onze werking rond diversiteit kunnen versterken.

Ook investeren in mensen 

25/09/05 - Vlaams ACV en ABVV hebben gezamenlijk de septemberverklaring en meerjarenbegroting van de Vlaamse regering beoordeeld.

ABVV-visie luchthavenbeleid Zaventem 

21/09/05 - Onze vijf principes van een luchthavenbeleid dat goed is voor iedereen.

Intentieverklaring kandidaat sp.a-voorzitter - eerste reactie Vlaams ABVV 

06/09/05 - De intentieverklaring bevat heel wat positieve elementen. Als socialistische vakbond willen we dit, waar mogelijk, ook ondersteunen en mee vorm geven. Veranderingen vergen trouwens de inzet van sociale partners en middenveld. Maar we zijn het oneens met de volledige opsplitsing van het werkgelegenheidsbeleid en van (delen van) de sociale zekerheid. Niet uit koudwatervrees, maar omdat dit geen verbetering is voor de mensen.

Een nieuwe, maar valse, start voor invoegbedrijven door gebrek aan geld! 

15/07/05 - De minister van sociale economie, Kathleen van Brempt, organiseerde in het voorjaar een maatschappelijk debat over de thematiek van invoegbedrijven. Dit zijn bedrijven die werklozen (kansengroepen) aanwerven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en in ruil hiervoor een loonsubsidie krijgen. Dit debat leidde uiteindelijk naar een nieuwe regelgeving inzake invoegbedrijven; regelgeving die door de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 10 mei ll.

Ook morgen "Minder-Hinder" in Antwerpen! 

06/07/05 - Vanaf de start van de heraanleg van de Antwerpse ring werden door de Vlaamse en de federale regering tal van duurzame maatregelen doorgevoerd om de verkeersproblemen die hiermee gepaard gaan, beheersbaar te maken. Zo werd beslist om tot het einde van de werken extra bussen, trams en treinen in te leggen als alternatief voor de auto en de vrachtwagen.

Weerwerkpremie op 1 juli van kracht 

27/06/2005 - De Vlaamse regering heeft het Besluit tot invoering van de weerwerkpremie goedgekeurd. Vijftigplussers die bij herstructurering hun baan verliezen en binnen het jaar opnieuw aan het werk gaan, kunnen vanaf 1 juli rekenen op een premie. Dit in uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord 2005-2006.

ABVV vindt kritiek van Bart Somers op VDAB onterecht en ongepast 

16/06/05 - De VDAB presteert niet ondermaats. Het ABVV heeft steeds gepleit voor een beter bereik en aangepaste acties naar moeilijke doelgroepen. Met het systematisch aanbod naar alle werkzoekenden werd dit bijgestuurd en is dit mogelijk geworden. Juist vanwege dit aanbod moet de VDAB een dienst voor alle werklozen blijven.

Een Vlaamse meerjarenbegroting voor wat echt telt: 

14/06/05 - Er is eindelijk meer duidelijkheid over de resterende beleidsruimte voor de Vlaamse meerjarenbegroting: € 3,67 miljard voor de periode 2006-2009. Deze ruimte is beperkt en zal dus weloverwogen moeten worden besteed, in functie van de belangrijkste maatschappelijke noden. Een breed uitgesmeerd belastingcadeau is daarmee geheel onverenigbaar.

Ondoordacht jostudentenstatuut komt er toch 

08/06/05 - Minister Freya Van den Bossche kreeg vanmiddag bezoek van vertegenwoordigers van de studentenkoepels VVS en FEF, de Vlaamse en Franstalige jeugdraad en van de jongerenwerkingen van ABVV en ACV.

Caroline Copers: algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Caroline Copers is sinds 1 mei 2005 algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Vlaamse regering zet werknemers in de kou met minder geld voor zorgkrediet 

25/03/05 - Vlaams ACV en ABVV zijn zwaar ontgoocheld over de beslissing van de Vlaamse regering om dit jaar inderdaad te besparen op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet in de privé-sector. Hiermee worden werknemers in de kou gezet. Alle hoop is nu gericht op de Vlaamse parlementairen. Alleen zij kunnen de regering nog terugfluiten.

Begrotingscontrole moet aanmoedigingspremies redden 

22/03/05 - De regering komt eerstdaags bijeen om de begrotingscontrole voor 2005 af te ronden. Naar verluidt kondigt zich dit aan als een moeilijke oefening. Het ABVV dringt er op aan dat de goede werking van de overheidsdiensten wordt verzekerd en dat toch een inspanning gebeurd ten gunste van het sociaal beleid, zeker voor de aanmoedigingspremies.

Investeren in de toekomst 

16/03/05 - Volgens Vlaams ACV en ABVV zijn er voor de meerjarenbegroting geheel andere prioriteiten dan een breed uitgesmeerd fiscaal cadeau:

Actie ‘Red de aanmoedigingspremies’ - 50.000 handtekeningen, maar slecht nieuws  

11/03/05 - Op nauwelijks 10 dagen tijd verzamelden de Vlaamse vakbonden 50.000 handtekeningen om de aanmoedigingspremies te redden. Toen een vakbondsdelegatie die vanochtend ging afgeven aan Yves Leterme en Frank Vandenbroucke hadden die nochtans een slechte boodschap: de Vlaamse regering zal toch beslissen om te besparen op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet in de privé-sector. Daarmee schendt de Vlaamse regering eerder gemaakte afspraken!

Geen afbouw van de Vlaamse aanmoedigingspremies! 

15/02/2005 - De Vlaamse regering voorziet te weinig middelen voor de aanmoedigingspremies. Het Vlaams ABVV protesteerde al tegen de inperking van deze tegemoetkoming voor werknemers. De regering is blijkbaar toch van plan deze inperking door te voeren.

Het Vlaams werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 

20/01/05 - De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de sociale partners in Vlaanderen over een nieuw Vlaams werkgelegenheidsakkoord voor 2005 en 2006 zijn afgerond. In tegenstelling tot de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord op federaal niveau, verlopen de onderhandelingen voor een Vlaams werkgelegenheidsakkoord volledig tripartiete. De Vlaamse regering voorziet hiervoor nu 24 miljoen euro in 2005 én in 2006.

Uitbreiding waterfactuur in Vlaanderen: Vlaams ABVV vraagt garanties op sociaal vlak 

08/12/04 - Vanaf 1 januari 2005 wordt de drinkwaterfactuur voor de Vlaamse huishoudens flink gewijzigd. Voortaan zullen we de drinkwaterafrekening en de afvalwaterheffing samen op deze factuur terugvinden.

Voorstellen voor het Vlaams werkgelegenheidsoverleg 

08/11/04 - De Vlaamse regering komt uit de startblokken. Zopas heeft ze haar begroting voor 2005 en de beleidsnota’s van de ministers aan het parlement voorgelegd. Ze gaf te kennen dat ze voorstander is van overleg met de sociale partners, op korte termijn over een nieuw werkgelegenheidsakkoord, op iets langere termijn over ruimere sociaal-economische thema’s. Vlaams ABVV en ACV zijn sterk vragende partij voor dit overleg en hebben hun eisen grondig voorbereid en overlegd in hun instanties.

Eisenbundel van het Vlaams ABVV voor een Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 

13/10/04 - In het najaar hebben niet alleen onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) plaats, maar start ook het overleg over een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord voor de komende twee jaar.

Vlaamse begroting moet ook ruimte laten voor het eigen personeel 

11/10/04-Er komt in Vlaanderen stilaan meer duidelijkheid over de tweede begrotingscontrole voor 2004 en de ontwerpbegroting voor 2005. Vlaams ABVV en ACV maakten een eerste beoordeling, in het besef dat de globale ruimte voor nieuw beleid in 2005-2006 sowieso beperkt is. Er zijn ongetwijfeld een aantal positieve elementen. Die worden echter overschaduwd door een reeks elementen die bijzonder zwaar vallen, in het bijzonder voor het personeel. Vlaams ACV en ABVV rekenen op verder overleg hierover

Vlaams regeerakkoord 

20/07/04 - ABVV en ACV hebben het nieuwe regeerakkoord getoetst aan hun memoranda. Deze beoordeling is voorlopig en handelt enkel over de hoofdlijnen. Over diverse onderdelen van het akkoord is er immers nog onvoldoende duidelijkheid, in het bijzonder over het financiële plaatje.

Vlaams ABVV en ACV willen de sociale accenten ook terugvinden in het regeerakkoord 

24/06/04 - De vakbonden hebben kennis genomen van de nota die Yves Leterme heeft opgemaakt na zijn informatieronde.

Investeren in de toekomst 

16/06/04 - Vlaams ACV, Vlaams ABVV en ACLVB werden vandaag uitgenodigd bij de informateur van de nieuwe Vlaamse regering. Zij verwelkomen dit initiatief. Het is hopelijk het startschot voor vijf jaar volwaardige betrokkenheid van de werknemers bij het Vlaamse beleid.

De ene cheque is de andere niet 

28/05/04 - Vandaag ontvangen 90 bedrijven een bedrijfsvervoercheque ter waarde van 10.000 € van Vlaams minister van mobiliteit Gilbert Bossuyt. Het Vlaams ABVV staat achter dit initiatief. Wij bevelen Vlaams minister van economie Ceyssens zelfs aan om voor wat de adviescheques voor bedrijven en zelfstandigen betreft, op leer te gaan bij de minister van mobiliteit.

Krijgt uw bedrijf een bedrijfsvervoercheque ter waarde van 10.000 €? 

25/05/04 - Op 28 mei deelt Minister van mobiliteit Bossuyt 90 bedrijfsvervoercheques ter waarde van 10.000 € uit aan bedrijven die maatregelen nemen die het woon-werkverkeer van hun werknemers in gunstige zin doen evolueren.

Jongeren lanceren campagne tegen jeugdwerkloosheid 

30/04/04 - Op zaterdag 1 mei, dag van de arbeid, lanceren ABVV-jongeren een campagne in gans Vlaanderen tegen jeugdwerkloosheid. De jongeren van de socialistische vakbond willen vooral dat jongeren zelf niet meer de schuld krijgen van hun werkloosheid. Er zijn immers vele factoren buiten hun wil die ervoor zorgen dat ze werkloos blijven en het zijn in de eerste plaats bedrijven die jobs moeten creëren. Verschillende overheden moeten hiervoor een zo gunstig mogelijk kader aanbieden.

10 prioriteiten van het Vlaams ABVV voor de volgende regering 

08/04/04 - Naar aanleiding van de Vlaamse parlementsverkiezingen op 13 juni a.s. maakt het Vlaams ABVV zijn 10 prioriteiten bekend.

Syndicale info-rechten over energie in het bedrijf: eindelijk in de Vlaamse wetgeving! 

06/04/04 - Energiebeleid wordt meer en meer een zeer strategisch element in de bedrijfsvoering. Dit heeft alles te maken met de energiekosten, en met de verplichtingen die in het kader van de Kyotodoelstelling aan bedrijven worden opgelegd. Zo zijn eind vorig jaar bijna 170 bedrijven toegetreden tot het energie benchmarkingconvenant.

Vlaams ABVV rekent op een rechtvaardig allocatieplan voor de verdeling van de emissierechten in het kader van Kyoto 

01/04/04 - Eerstdaags zal de Vlaamse regering een verdelingsplan opmaken. Het ABVV zal dit plan afrekenen op volgende punten: De tewerkstelling: zonder afbreuk te doen aan de milieudoelstellingen moet er ruimte zijn voor groei en voor nieuwe bedrijven; Een rechtvaardige lastenverdeling over de verschillende sectoren en met aandacht voor de huishoudens; Een democratische besluitvorming met betrokkenheid van alle belanghebbenden, dus ook van de werknemers.

Niet alleen gehandicapte mensen hebben soms nood aan een uitkering! 

25/03/04 - De onlangs verkozen manager van het jaar, Martine Reynaers, verklaarde zaterdag in De Morgen dat de Belgische sociale zekerheid veel te comfortabel is en dat de discussie over een verhoging van de sociale uitkeringen “ te zot voor woorden” is. En, vervolgde ze “ we moeten naar een stelsel waarbij iedereen spaart voor zijn eigen pensioen. Eigenlijk zouden alleen nog maar gehandicapten in aanmerking mogen komen voor een werkloosheidsuitkering”.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem van begeleiding en controle 

03/03/04 - Het nieuwe systeem voor begeleiding en controle van de werkzoekenden dat beslist werd door de regering, staat of valt met de begeleiding.

Platform voor solidaire zorg 

03/03/04 - De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toepassing van de dienstencheques voor kinderopvang aan huis.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem voor begeleiding en controle 

26/02/04 - De besluitvorming over het zogenaamde ‘activerend beleid naar werklozen’ is nog niet helemaal rond. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse regering snel duidelijk maakt hoe ze de begeleiding nu concreet wil invullen en vraagt hierover een afrondend overleg met de vakbonden. Ondertussen is het ABVV alvast gestart met een informatiecampagne naar de werkzoekenden.

Minister Ceysens wil belastingadviseurs voor 50% subsidiëren 

25/02/04 - De Vlaamse regering besliste in februari 2003 om bedrijven die gespecialiseerd advies vragen bij een door de Raad voor Consultancy erkende adviesinstelling, financieel te steunen door middel van adviescheques.

Werk aan de (werk)winkel 

12/02/04 - Vorige week kwam er op federaal vlak meer duidelijkheid over het activerend beleid naar werklozen. Hierop moet nu ook een activering van de overheden en de werkgevers volgen. Vlaams ABVV, Vlaams ACV en ACLVB vragen nu dat ook de Vlaamse overheid de conclusies trekt.

ABVV-jongeren voert actie voor verbetering studiebeurzen 

28/01/04 - Een hervorming van het studiebeurzenstelsel moet verbeteringen nastreven. ABVV-jongeren vragen een verhoging van de maximum inkomstengrenzen, hogere beurzen en een automatische toekenning.

Begeleiding van werkzoekenden moet voorrang krijgen op controle. 

22/01/04 - Het Vlaams ABVV heeft op het Vlaams luik van de werkgelegenheidsconferentie mee gekozen voor een sluitend kwalitatief begeleidingsaanbod voor alle Vlaamse werklozen : dwz. dat elke werkzoekende in Vlaanderen vanaf 3 maand werkloosheid recht heeft op een trajectbegeleiding.

DHL: Vlaams ABVV vraagt dringend duidelijkheid 

15/01/04 - Het Vlaams ABVV is bekommerd om de tewerkstelling van 10.000 werknemers op en rond Zaventem, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de aanwezigheid van DHL worden ingevuld.

Evaluatie van de Vlaamse ondernemingsconferentie 

11/12/03 - Het Bureau van het Vlaams ABVV evalueerde het eindresultaat van de Ondernemingsconferentie. Het is geen consensustekst geworden, noch een tekst die ondertekend moest worden. De sociale partners namen akte van de tekst. Het gaat in feite om een actieplan van de regering voor de komende maanden, tot aan de verkiezingen.

Reactie Vlaams ABVV op “gijzelnemingen” 

04/12/03 - Gijzelneming, vrijheidsberoving, opsluiting…hoe men de acties bij Sigma en Alstom ook wil noemen, voor het Vlaams ABVV zijn dit verklaarbare en begrijpelijke, maar niet-wenselijke en voor de betrokken syndicalisten gevaarlijke syndicale actiemethoden.

Ondernemingsconferentie: nog niet afgewerkt 

03/12/03 - De ondernemingsconferentie komt in de laatste rechte (?) lijn. Vrijdag 5 december zou de laatste vergadering plaatsvinden. Voor we de laatste sprint inzetten, willen we als vakbonden een tussentijdse balans opmaken en duidelijk onze verwachtingen formuleren naar het eindresultaat.

Vlaams ABVV vindt de lancering van de “verzekering gewaarborgd wonen” eerste stap, maar ze laat nog veel mensen in de kou staan! 

28/11/03 - Vorige maand waarschuwde het Vlaams ABVV, naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering bij Ford Genk, dat voor velen van de getroffen werknemers een tweede drama dreigde, namelijk het niet kunnen verder afbetalen van hun hypothecaire lening.

Ondernemerschapsconferentie: standpunt Vlaams ABVV 

23/10/03 - Na de federale werkgelegenheidsconferentie, die het Vlaams ABVV beschouwt als een eerste - weliswaar bescheiden - aanzet naar meer werk en waarover we de standpunten ingenomen door het federaal ABVV Bureau op 11 en 14 oktober blijven onderschrijven, wordt in Vlaanderen nu een verdere stap gezet. De Vlaamse regering organiseert immers een ondernemerschapsconferentie. De start daarvan is gepland op 7 november.

DUURZAAM ONDERNEMEN KAN IN VLAANDEREN BLIJKBAAR OOK ZONDER DE WERKNEMERS ERBIJ TE BETREKKEN ! 

21/10/03 - Op woensdag 22 oktober organiseert milieuminister Sannen in het Vlaams Parlement een debat over duurzaam ondernemen.

Vlaams ABVV wil tweede drama voor getroffen Fordwerknemers vermijden door gratis verzekering gewaarborgd wonen 

14/10/03 - De aangekondigde herstructurering bij Ford is de zoveelste dit jaar in een lange rij van sluitingen en herstructureringen waarbij reeds vele werknemers hun inkomen verloren zagen gaan. Naast de emotionele en financiële klap die de werknemers hiervan ondervinden, dreigt voor een groot deel onder hen weldra nog een tweede drama.

MANIFESTATIE VOOR JOBS EN EEN VERNIEUWD INDUSTRIEEL BELEID 

13/10/03 - Het Vlaams ABVV doet een warme oproep aan al zijn leden en militanten om zaterdag 18 oktober deel te nemen aan de Jobmars. Niet alleen worden 3.000 Ford-werknemers direct bedreigd en dreigen ook duizenden werknemers van toeleveringsbedrijven ontslagen te worden. Dit sociaal drama komt bovenop vele andere sluitingen en herstructureringen die Limburg de jongste jaren recent hebben getroffen.

Het drama bij Ford-Genk: dringende concrete voorstellen zijn nodig. 

02/10/03 - Het Vlaams ABVV betuigt zijn steun aan alle werknemers van Ford Genk, aan hun gezinnen en aan de werknemers van de toeleveringsbedrijven en de KMO’s in de regio. Niet alleen worden 3000 werknemers direct getroffen, maar ook heel wat werknemers uit andere ondernemingen zullen de dupe worden van de beslissing van Ford-Europe.

Een ministeriële bevlieging? 

29/09/03 - Met verbazing vernemen we dat minister Renaart Landuyt interimkrachten wil tewerkstellen in de buitenschoolse kinderopvang aan huis. Wij zijn uiteraard blij met de bekommernis van de minister om het tekort aan kinderopvangplaatsen in de buitenschoolse kinderopvang aan te pakken.

Het olympisch vuur is ontstoken, de medailles houden we nog in beraad 

22/09/03 - Minister-president Somers heeft zopas de septemberverklaring afgelegd in het Vlaams Parlement. Daarin schetst de regering de krachtlijnen van de begroting 2004 en dus van haar toekomstig beleid. Als Vlaams ABVV geven we hierbij een eerste reactie .

Uitstel betaling studiebeurzen onaanvaardbaar 

19/09/03 - In het kader van een grootschalige besparingsronde wordt vanuit de Vlaamse regering een vertraagd betalingsritme opgelegd, waardoor er geen kredieten beschikbaar zijn voor de uitbetaling van de studietoelagen voor het school- en academiejaar 2003-2004.

Werkgevers ontbreken in het werkgelegenheidsplan van het VEV 

17/09/03 - Ter voorbereiding van de federale werkgelegenheidsconferentie stelden het VEV en de Kamers van Koophandel (VOKA) een werkgelegenheidsplan op, naar verluidt op basis van een bevraging van de ondernemingen. Daarin stellen ze een set van maatregelen voor op federaal vlak en op Vlaams niveau.

Open brief aan Formateur Guy Verhofstadt en aan alle verkozen parlementsleden 

10/06/03 - We zijn een netwerk van organisaties die de krachten gaan bundelen om het geld te herverdelen via een rechtvaardige fiscaliteit. We noemen ons FAN en dit staat voor Financieel Actie Netwerk. De volgende organisaties nemen deel aan dit netwerk: 11.11.11, ABVV, ACV, ATTAC Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Broederlijk Delen, KWB, Netwerk Vlaanderen, VODO en Oxfam Wereldwinkels. Onze belangrijkste eisen zijn : opheffing van het bankgeheim en de invoering van een vermogenskader, invoering van de Tobintaks, de fiscaliteit vergroenen en de harmonisering van de vennootschapbelasting.

Het Vlaams ABVV is verheugd over de goede verkiezingsresultaten van sp.a-spirit 

19/05/03 - Het ABVV is blij met de zeer goede resultaten van sp.a-spirit bij de politieke verkiezingen. Het ABVV heeft altijd gesteld dat de vakbeweging en dus de werknemers en werkneemsters, de werkzoekenden, de gepensioneerden, de langdurig zieken, de andersvaliden…baat hebben bij een versterking van de linkerzijde in het politieke landschap. Dat zovelen hun stem aan de socialistische partij gaven stemt hoopvol voor de toekomst.

Open brief aan UNIZO 

17/04/03 - Tot onze verbazing stellen wij nu met de drie vakbonden, nl. ACV, ABVV en ACLVB, vast dat niet enkel het VEV maar ook UNIZO politieke debatten organiseert met, naast vertegenwoordigers van de Vlaamse democratische politieke partijen, telkens een bekend Vlaams Blokker.

Open brief aan het VEV 

31/03/03 - Zoals de andere sociale partners wil het VEV zijn memorandum aan de toekomstige regering toetsen aan de verschillende partijprogramma’s. Dat is maar normaal. Op zijn bijeenkomst nodigt het VEV, als vertegenwoordiger van Vlaamse werkgevers, naast de democratische partijen, ook het Vlaams Blok uit.

Innovatiepact mist sociale dimensie 

28/03/03 - Op zaterdag 29 maart wordt op een academische zitting het innovatiepact ondertekend door de Vlaamse regering en vertegenwoordigers van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. De vakbonden werden niet betrokken bij het opstellen van dit innovatiepact en worden niet gevraagd om het pact te ondertekenen.

Huizen van de Vlaamse Economie 

26/03/02 - Vandaag opent Vlaams minister J. Gabriëls het eerste Huis van de Vlaamse Economie. De vakbonden zijn het eens met de filosofie van de Huizen, maar wijzen wel op het gebrek aan politieke en sociaal-economische democratie.

Akkoord 2003-2004 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners 

24/03/03 - Op 21 maart werd het akkoord afgesloten voor de periode 2003 - 2004 (zie bijlage).

De maskers zijn gevallen. 

06/03/03 - Werkgeversvertegenwoordigers in Vlaanderen laten hun stem horen in verschillende federaties: via het federale VBO (verbond Belgische ondernemingen), via het VEV (Vlaams economisch verbond), via UNIZO (de middenstandsorganisaties), via de Kamers van Koophandel, via sterke patronale koepels zoals Agoria en via de “captains of industry”.

Samen met de “diversiteitconsulenten” maakt het ABVV werk van diversiteit 

12/02/03 - Vanaf 1 maart nemen we als ABVV 5 “diversiteitsconsulenten” in dienst. Samen met de andere vakbonden willen we hiermee onze eigen militanten via vorming en opleiding verder sensibiliseren voor een kleurrijk personeelsbeleid en hen hiervoor laten ijveren in eigen werkkring. Dit met steun van de Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme Landuyt.

ABVV zegt neen tegen Europese sociale afbraakpolitiek in havens en waarschuwt voor sociale onvrede 

04/06/03 - De huidige Europees Commissaris voor Transport de Palacio wil zowat alle havenactiviteiten liberaliseren. Voortaan zou de vrije markt moeten spelen voor havendiensten zoals het laden en lossen, het beloodsen en slepen van schepen. Elke dienstverlener zou met eigen personeel, in plaats van met erkende havenarbeiders, elke behandeling zoals het laden en lossen zelf kunnen doen.

Vakbonden buitenspel gezet in het Innovatiepact 

27/11/02 - Vorige week, 20 november, nodigde minister-president Dewael vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de onderzoekswereld uit om een innovatiepact te sluiten dat moet vastleggen hoe Vlaanderen zijn inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling zal optrekken tot 3 procent van het BBP. De vakbonden werden hierbij niet uitgenodigd waardoor het belang van de werknemers in het innovatieproces miskend wordt.

Kyoto in Vlaanderen: ook het Vlaams ABVV krijgt het er warm van! 

24/10/2002 - Het Vlaams ABVV sprak zich uit over het ontwerp van Vlaams klimaatplan en over de benchmarkingconvenant die de Vlaamse overheid wil afsluiten met zo’n 105 Vlaamse bedrijven. In wat volgt vindt u dit standpunt. Telkens geven we ook kort en toelichting bij het punt in kwestie. Wie meer wil weten over het Vlaams klimaatplan en over de convenant, kan terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Congres 2001: Het ABVV in een veranderend Vlaanderen 

Het Vlaams ABVV congresseerde op 15 oktober 2001. Onder het motto ‘Het ABVV in een veranderd Vlaanderen‘ werden volgende thema‘s behandeld: overleg en politiek, interprofessionele werking, levenslang en levensbreed leren, duurzaam werken.

Evaluatie van het Preventief Bedrijfsbeleid op Vlaams niveau 

15/10/02 - Voor het ABVV moet de overheid een actief preventiebeleid voeren door bedrijven in moeilijkheden op te sporen en bedrijven in moeilijkheden te begeleiden.

Lessen in solidariteit 

24/09/02 - In zijn septemberverklaring verwijst Minister Dewael naar een enquête van het VEV waaruit zou blijken dat “Vlaamse werknemers minder dan Waalse, Franse, Duitse of Ierse bereid zijn om in te leveren op hun loon, als ze daarmee jobs in hun eigen sector kunnen houden”. De Minister-president was onaangenaam verrast met deze resultaten en riep in één adem op tot “minder zelfgenoegzaamheid en egoïsme” .

Begroting 2003: een gemiste kans voor werkgelegenheid 

23/09/02 - De belangrijkste elementen van de Vlaamse begroting voor 2003 zijn inmiddels bekend. Daarin zitten een aantal positieve elementen: extra-middelen voor het ecologiefonds, versnelde aanpak van de ‘zwarte’ verkeerspunten, middelen voor extra-plaatsen in rusthuizen en gehandicapteninstellingen… Vlaams ACV en ABVV stellen echter vast dat daarvoor wordt geput uit de reserves (Fonds voor Eenmalige Uitgaven), deels gespijsd door niet- of niet-tijdige uitvoering van vroegere beleidsvoornemens. Dit roept de vraag op hoe een aantal nieuwe beleidsaccenten de komende jaren zullen kunnen verdergezet worden.

Tewerkstelling van allochtonen: niet langer vrijblijvend 

10/09/02 - Minister Vande Lanotte wil werkgevers verplichten om allochtonen in dienst te nemen; de allochtonen van hun kant moeten bereid zijn (taal)opleidingen te volgen. Het Vlaams ABVV pleit voor een veralgemening van positieve actieplannen of beter nog diversiteitsplannen, via overleg als het kan, bij wet als het moet. De Vlaamse overheid moet een sluitend aanbod inzake taalopleidingen garanderen, wat extra-budgetten veronderstelt in 2003.

NIET BIJ DE PACTEN BLIJVEN ZITTEN 

09/07/02 - Vlaams ABVV en ACV willen op de vooravond van de 11-julivieringen hun prioriteiten voor de rest van de regeerperiode, en in het bijzonder voor de begroting 2003, onderlijnen.

Buitenschoolse kinderopvang: het moet meer zijn 

Op 26 april ’02 keurde de Vlaamse regering de beleidsbrief Buitenschoolse Kinderopvang goed. Hierin wordt duidelijk geopteerd voor een meersporenaanpak. Dit meersporenbeleid wordt echter veelal ingegeven vanuit begrotingsoogpunt, eerder dan vanuit een bekommernis om de buitenschoolse kinderopvang op een kwaliteitsvolle en volwaardige wijze uit te bouwen. Het Vlaamse ABVV nam een standpunt in, samen met het Vlaams ACV

liberalisering havendiensten 

30/05/02 - Over de hoofden van de vakbonden heen is Europees commissaris voor Transport aan het sleutelen aan een richtlijn die zowat alle havenactiviteiten wil liberaliseren. Voortaan zal de vrije markt moeten spelen voor havendiensten zoals het laden en lossen, het beloodsen en slepen van schepen. Het ABVV verzet zich tegen een dergelijke ongeremde concurrentie.

Persbericht 'Rondetafelconferentie Onderwijs' 

03/04/02 - De Vlaamse regering organiseert een rondetafelconferentie leerplichtonderwijs. Het opzet van deze conferentie bestaat erin om met alle belanghebbenden een (middel)langetermijnvisie te ontwikkelen rond het leerplichtonderwijs.Tegen het zomerreces zouden er al resultaten moeten zijn. Het Vlaams ABVV heeft zijn prioriteiten op een rijtje gezet.

Aanmoedigingspremies Vlaams Gewest 

06/03/02 - Op basis van afspraken tussen de sociale partners en de Vlaamse regering stimuleert de Vlaamse overheid vrijwillige arbeidsherverdeling via aanmoedigingspremies voor werknemers. De Vlaamse premieregeling opent zelf geen rechten, maar kent in een aantal gevallen een bijkomende premie toe bovenop de federale uitkering voor ‘tijdskrediet’.

Voorstel van minister Dewael inzake risicokapitaal: welk middel voor welk (heilig) doel? 

08/03/02-Minister Patrick Dewael stelt voor om particuliere investeringen in risicokapitaal fiscaal aftrekbaar te maken in de personenbelasting. Deze fondsen zouden dan het verzameld kapitaal moeten investeren in duurzame KMO's. Het Vlaams ABVV ondersteunt de doelstelling maar we hebben kritiek op de manier waarop de Vlaamse liberalen dit willen bereiken.

Aanmoedigingspremies Vlaams Gewest 

Op 1 januari 2002 gaat de nieuwe regeling tijdskrediet (vroeger: loopbaanonderbreking) van start. Ook de Vlaamse aanmoedigingspremies werden in een nieuw kleedje gestopt.

Tienrittenkaart van Vlaams ACV en ABVV voor Vlaamse Economie en Arbeidsmarkt 

De werkloosheid in Vlaanderen klimt opnieuw. Het aantal vacatures en aanwervingen is drastisch gedaald, het aantal collectieve afdankingen is zwaar gestegen. Er zijn bovendien weinig signalen die aangeven dat dit slechts een korte inzinking zou zijn. Het Vlaams ABVV en het Vlaams ACV vinden het niet aangewezen dat de Vlaamse overheid een afwachtende houding aanneemt. Ook Vlaanderen beschikt over hefbomen om de recessie tegen te gaan en de sociale schade te beperken.

Vlaamse milieuheffingen dienen ook het algemeen belang! 

06/03/02 - De Vlaamse milieuheffingen hebben als doel om milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen, maar ze helpen ook om de milieukosten van de Vlaamse overheid te betalen. De opbrengsten van de afvalwaterheffing dienen bijvoorbeeld om mee de inhaalbeweging in de waterzuivering in Vlaanderen te financieren. Bedrijven en huishoudens betalen hier vandaag solidair aan mee. Voor ons moet dit ook zo blijven tot die inhaalbeweging is afgerond : pas dan kan een volledige hervorming van de heffing gebeuren.

Zonevreemde bedrijven in Vlaanderen: positief maar voorzichtig! 

06/03/02 - Vlaanderen telt meer dan 23.000 zonevreemde bedrijven. Voor een snellere behandeling van dit probleem pakte minister Van Mechelen uit met regelingen op Vlaams niveau. Het Vlaams ABVV vindt dat positief, maar blijft pleiten om in de meer gevoelige betwiste gevallen te investeren in lokaal, gemeentelijk maatwerk en deugdelijk overleg.

Beter Bestuurlijk Beleid: wat met het streekbeleid? 

06/03/02 - De hervorming van het Vlaams overheidsapparaat omvat een transformatie van het Vlaams advieslandschap, maar ook een bijsturing van de GOM's, streekplatforms, streekintercommunales,... Als vakbond willen we hierover onze zeg hebben.