(0)

Selecteer Regio

Beroepsinschakelingstijd (Wachttijd )voor schoolverlaters

De regelgeving rond de wachttijd voor schoolverlaters is vanaf 2012 helemaal veranderd. Die heet trouwens niet meer wachttijd, maar wel beroepsinschakelingstijd (afgekort: BIT). Informeer je dus grondig!


Inschrijving als werkzoekende

Als je afstudeert ga je op zoek naar je eerste echte job. Allerbelangrijkst is je officiële inschrijving als werkzoekende. Die inschrijving verhoogt immers je kans op een (passende) job en opent de deur naar het gebruik van allerlei tewerkstellingsmaatregelen.

Je inschrijving is ook een voorwaarde om je BIT te starten. Want als je na verloop van tijd niet of niet meer aan het werk bent, kan je recht hebben op inschakelingsuitkeringen (dat is de nieuwe naam voor de werkloosheidsvergoedingen voor schoolverlaters).

De BIT duurt 310 dagen (ongeveer 12 maanden in een zesdaagse werkweek) en start ten vroegste op 1 augustus. Dit alles ongeacht je leeftijd.

Wanneer inschrijven?

  • Heb je je studies beëindigd op 30 juni: inschrijven ten laatste op 9 augustus. Zo begint je BIT te lopen vanaf 1 augustus. Inschrijving na 9 augustus betekent dat de BIT slechts begint op de dag van de inschrijving.
  • Bij een tweede zit begint de BIT op de dag van de inschrijving, maar ten vroegste na je tweede zit.
  • Stop je midden het schooljaar of studeer je pas in september (of later) af? Of twijfel je? Schrijf je zo snel mogelijk in. Beter te vroeg dan te laat…
  • Inschrijven voor je afgestudeerd bent? Dat kan vanaf januari van je laatste schooljaar. Het voordeel is dat je CV in de databank komt. Zo word je zichtbaar voor werkgevers die personeel zoeken. Het betekent echter niet dat je BIT vroeger begint te lopen.

Hoe en waar inschrijven?

In Vlaanderen bij de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding of bij de Werkwinkel.

In het Brussels Gewest bij Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

Neem zeker je identiteitskaart en je sis-kaart mee!

Ook wie onmiddellijk werk vindt, schrijft zich best in. Tenzij je direct de job-van-je-leven vond, wat weinig waarschijnlijk is. Ga je deeltijds aan het werk, dan moet je zeker melden dat je ingeschreven wil blijven als werkzoekende voor een voltijdse job. Dit is zeer belangrijk, want anders telt je BIT maar deeltijds.

Rechten en plichten

Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat geeft je een aantal rechten en plichten. Vergeet zeker niet om alle wijzigingen door te geven (adres, e-mailadres, gsm-nummer…). Je inschrijving telt immers enkel en alleen als ze je kunnen bereiken.

Heb je gewerkt en ben je terug werkloos? Laat VDAB of Actiris dan zeker iets weten. Bij twijfel: beter een keertje teveel inschrijven dan een keer te weinig...

Tijdens de BIT moet een schoolverlater zeer actief meewerken aan de zoektocht naar werk. Deze zoektocht kreeg de naam individueel inschakelingsproject. Een positieve beoordeling van je inspanningen is meteen ook een voorwaarde op latere uitkeringen.

Werken tijdens je BIT?

Je beroepsinschakelingstijd loopt gewoon door ongeacht je soort arbeidsovereenkomst. Idem voor jobstudenten (schoolverlaters kunnen nog tot en met september als jobstudent aan de slag).

Is het een deeltijdse job, denk dan zoals gezegd aan je inschrijving als werkzoekende.

En als je in juli met een gewone arbeidsovereenkomst begint te werken, tellen die dagen in juli ook al mee voor je BIT.

Geen werk op het einde van je BIT?

(voor de schoolverlaters van nu is dit meestal juli 2017).
Ten laatste op dat moment ga je langs bij de werkloosheidsdienst van het ABVV (alle adressen vind je hier ). Onder andere om je aanvraag op uitkeringen in orde te maken.

Er wordt een dossier opgesteld waarvoor je verschillende documenten nodig hebt :

  • attest van inschrijving als werkzoekende dat je van de VDAB of Actiris gekregen hebt;
  • formulier C109/36-aanvraag die door de VDAB of Actiris werd ingevuld;
  • formulier C109/36-attest indien je de middelbare school hebt beëindigd of een kopie van je diploma indien je hoger onderwijs hebt beëindigd.

En dat is nog niet alles

Zolang je studeert ben je (tot 25 jaar) verzekerd door de ziekte- en invaliditeitsverzekering van je ouders. Dat blijft zo tijdens je BIT.

Ga je werken of word je uitkeringsgerechtigd, sluit je dan zelf aan bij de socialistische mutualiteit.

En dan is er nog je kinderbijslag: je blijft recht hebben gedurende je BIT, behalve als je aan het werk gaat. Vergeet niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te houden.

Meer info

Heb je nog vragen ? Contacteer een van onze medewerkers in je buurt. De adressen en telefoonnummers vind je hier .

Contact

  • ABVV-Jongeren regio Antwerpen | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
    Tel. 03 220 66 92 of 03 220 67 23 | Fax 03 220 66 73 | abvv.jongeren.antwerpen@abvv.be

Terug Top