(0)

Selecteer Regio

ABVV in de regio Antwerpen

Het ABVV-regio Antwerpen is één van de 16 lokale afdelingen van het Algemeen Belgisch Vakverbond. Met meer dan 150.000 leden is het ABVV-regio Antwerpen goed voor 10% van het totale ledental van de socialistische vakbond.


Geografische omschrijving en kantoren

Met 150 medewerkers en een netwerk van 12 kantoren staat het ABVV-regio Antwerpen ten dienste van de actieve en niet-actieve werknemers in het gebied dat loopt van Essen tot Rumst en van Oostmalle tot Kallo. Dat gebied stemt overeen met het arrondissement Antwerpen en de gemeente Kruibeke.

Het hoofdkantoor van ABVV-regio Antwerpen bevindt zich op 5 minuten stappen van het Centraal Station en het busstation op de Rooseveltplaats in Antwerpen.

 • ABVV-regio Antwerpen
  Ommeganckstraat 35
  2018 Antwerpen
  tel. 03 220 66 11
  fax 03 220 67 50

Overzicht van de ABVV-kantoren en hun openingsuren in de regio Antwerpen.

Diensten

De dienstverlening van ABVV-regio Antwerpen aan leden en militanten wordt georganiseerd door:

 • het algemeen onthaal (valt onder het secretariaat van de algemeen secretaris)
 • de werkloosheidsdienst
 • de dienst lidmaatschap
 • de juridische dienst
 • de interprofessionele werking
  • vorming & actie - militantenvorming
  • linx+
  • vorming & actie - werklozenwerking
  • seniorenwerking
  • jongerenwerking
  • adviespunt
  • bijstand RVA-verhoren en begeleiding bij controle
  • loopbaanbegeleiding
  • KOPA
  • dienst ondernemingen
  • loopbaanadvies
  • diversiteitswerking
 • het beheer van abonnementen De Nieuwe Werker (valt onder de informaticadienst)

Overzicht van de contactgegevens en de openingsuren van de publieksdiensten in het hoofdkantoor.

Daarnaast zijn er de ondersteunende en interne diensten:

 • boekhouding
 • informaticadienst
 • secretariaat van de algemeen secretaris
  • secretariaat
  • catering
  • algemeen onthaal
  • logistieke cel
  • personeel
  • communicatie

Centrales

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers in de bedrijven en sectoren.

Overzicht van de  ABVV-beroepscentrales in de regio Antwerpen.

 

Democratische besluitvorming en leiding

Om de vier jaar bepaalt het statutair congres de richting die onze Antwerpse vakbond uitgaat. Dit congres bestaat uit leden die door de verschillende vakcentrales gemandateerd zijn.  

Het  bestuur van ABVV-regio Antwerpen wordt het bureau genoemd. In het bureau zetelen de afgevaardigden van de centrales. In regel vergadert het bureau om de 2 weken

De operationele leiding van onze organisatie rust bij het secretariaat. Het secretariaat is:

 • de voorzitter van ABVV-regio Antwerpen: Bruno Verlaeckt | Algemene Centrale
 • de plaatsvervangende voorzitter: Yvan De Jonge | ABVV Horval
 • en de algemeen secretaris: Mehdi Koocheki

De algemeen secretaris heeft de dagelijkse leiding van het ABVV-regio Antwerpen en vertegenwoordigt de organisatie zowel intern als extern.

Lees ook

Terug Top