(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

Arbeidstijd en overuren 

In je contract staat vermeld wat je normale arbeidstijd is. Daarnaast kan je werkgever je vragen overuren te presteren. Daarover kunnen in je bedrijf of sector afspraken bestaan.

Beroepsziekte en arbeidsongeval 

Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Een arbeidsongeval is ongeval dat een werknemer overkomt tijdens of onderweg naar het werk. Ook zenuwziekten, depressies of burn-out als gevolg van een werksituatie komen meer en meer voor.

Conflict met je werkgever 

Bij een conflict met je werkgever zoekt het ABVV mee naar een geschikte oplossing.

Contract en loon 

Bij een echte job hoort een echte arbeidsovereenkomst. Voor je zo’n contract ondertekent, ga je best na wat er exact in staat.

Interim 

Als interim werk je met een tijdelijke overeenkomst tussen jou en het uitzendbureau. Hoewel in ons land de uitzendarbeid vrij goed gereglementeerd is, zien we op het terrein allerlei wantoestanden.

Minder werken & Tijdskrediet 

Even aan de rem trekken tijdens je loopbaan, daarvoor heb je verschillende mogelijkheden. Van adoptieverlof over tijdskrediet tot zorgverlof…

Ontslag of faillissement 

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten zowel werkgever als werknemer een opzegperiode respecteren.

Opleiding en opleidingscheques 

Sterk blijven staan op de arbeidsmarkt, voorbereid zijn op de toekomst, of je gewoon blijven bijscholen of herscholen. Het ABVV maakt je wegwijs in opleidingen tijdens je ganse loopbaan, ook als werknemer.

Tijdelijk of economisch werkloos 

Soms wordt je arbeidsovereenkomst tijdelijk opgeschort.

Vakantie en vakantiegeld 

Als werknemer heb je recht op vakantie en op vakantiegeld.

Ziekte of invaliditeit 

Wanneer je ziek bent moet je je werkgever onmiddellijk verwittigen. Zend het doktersattest binnen de twee werkdagen naar je werkgever.

Zwangerschap- en ouderschapsverlof 

Als ouder of toekomstige ouder heb je recht op zwangerschapsverlof, moeder- of vaderschapsverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof...