(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Een geschil over je uitkering
Het sociale zekerheidsrecht gaat over je recht op een uitkering wanneer je niet kan werken door werkloosheid, ziekte of ouderdom ... Indien je het niet eens bent met een beslissing van een instantie die over dit recht moet oordelen, kan je beroep aantekenen. Het ABVV helpt je hier mee.