(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Sociaal Economische Barometer 2019
Met het oog op meer kwaliteit en ZEKERHEID vestigen we met nieuwe cijfers in onze ‘sociaal-economische barometer 2019’, de aandacht op de onrustwekkende economische situatie, de achteruitgang van de koopkracht, een SOCIALE ZEKERHEID onder zware druk en een budgettair verontrustende situatie.
VIB nr. 79 -2013
‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.
Een geschil over je uitkering
Het SOCIALE ZEKERHEIDsrecht gaat over je recht op een uitkering wanneer je niet kan werken door werkloosheid, ziekte of ouderdom ... Indien je het niet eens bent met een beslissing van een instantie die over dit recht moet oordelen, kan je beroep aantekenen. Het ABVV helpt je hier mee.